Final de mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+ „Pregătire IT la firme europene”, la Liceul Mihail Sadoveanu din Borca

Recent, s-a încheiat prima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ „Pregătire IT la firme europene” cu numărul de identificare 2023-1-RO01-KA122-VET-000139969. Acest proiect, finanțat de Uniunea Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, are ca scop principal îmbunătățirea calității formării profesionale inițiale în domeniul IT pentru elevii de la specializarea matematică-informatică de la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Borca. La această mobilitate au participat 16 elevi din clasa a X-a A, care au avut oportunitatea de a dobândi competențe specifice în domeniul „Editare pagini web”, însoțiți de către două cadre didactice, prof. Alupei Lenuța și prof. Carază Gheorghe.

Mobilitatea s-a desfășurat în Paphos, Cipru, în perioada 14 mai – 3 iunie 2024, unde elevii au urmat un program de formare conform acordului semnat între liceul din Borca și instituția de primire, „L. Lazarou CTC”. Scopul acestei mobilități a fost deopotrivă nu doar de a îmbunătăți competențele tehnice ale elevilor, ci și de a promova comportamente responsabile față de mediu.

În decursul celor trei săptămâni, elevii au beneficiat de 90 de ore de pregătire practică în realizarea și designul paginilor web. Această pregătire practică a fost completată de două întâlniri cu un expert în probleme de mediu, care le-a oferit elevilor o perspectivă asupra protecției mediului înconjurător. Elevii au creat pagini web care abordează teme legate de ecologie, demonstrând atât competențele tehnice dobândite, cât și o conștientizare sporită a problematicii de mediu.

Pe lângă pregătirea practică, elevii au urmat și 10 ore de pregătire lingvistică în limba greacă, facilitând astfel comunicarea în timpul stagiului, deși limba principală de comunicare a fost engleza. Această componentă lingvistică a fost esențială pentru o integrare mai bună în comunitatea locală și pentru o înțelegere mai profundă a culturii cipriote. Pe lângă activitățile de formare profesională, elevii au participat și la diverse activități culturale. Aceștia au explorat localitatea Paphos și atracțiile sale turistice, precum și orașele învecinate Limassol și Larnaca. Aceste experiențe culturale au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor generale ale elevilor și la dezvoltarea unor perspective mai largi asupra diversității culturale europene.

Prin derularea acestui proiect Erasmus+, Liceul „Mihail Sadoveanu” din Borca demonstrează un angajament puternic față de excelența educațională și dezvoltarea profesională a elevilor săi.

Sprijinul financiar substanțial oferit de Uniunea Europeană permite școlii să ofere o formare de calitate în domeniul IT și să încurajeze comportamente responsabile față de mediu. Acest proiect nu doar că îmbunătățește competențele tehnice ale elevilor, dar contribuie și la formarea unor cetățeni responsabili și bine pregătiți pentru viitor.

* * *

Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Naționale (AN). Nici Uniunea Europeană și nici AN nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

 

prof. Gheorghe Carază

Liceul Mihail Sadoveanu, Borca (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gheorghe.caraza

Articole asemănătoare