Școala pentru comunitate. Dezvoltare socială prin parteneriat educațional și cooperare

Proiectul internațional „Școala pentru comunitate. Dezvoltare socială prin parteneriat educațional și cooperare” îşi propune dezvoltarea de competenţe necesare în societatea contemporană, în care rezolvarea problemelor comunitare, dezvoltarea de noi proiecte, atragerea resurselor financiare sunt aspecte al căror succes este direct proporţional cu nivelul de implicare al membrilor comunităţii, cu capacitatea de a învăţa şi cu competenţele de cooperare pe care le demonstrează instituţiile de la nivel local.

Pentru aceasta, e nevoie de o cultură a comunicării și schimbului de experiență, de crearea unei rețele în care elevii, profesorii și membrii comunităților să se implice în proiecte sau activități comune.

Desfășurat de Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară în colaborare cu fundația Institutul pentru Educație, proiectul intenționează să promoveze o cultură a cooperării, a participării și a dialogului intercultural și să dezvolte capacitatea școlilor de a elabora și implementa proiecte educaționale și parteneriate instituționale. Școlile sunt încurajate sa construiască un climat educational democratic, printr-un management participativ (în care elevii și profesorii sunt parteneri de dialog) și prin activități extra-curriculare cu participarea membrilor și instituțiilor comunităților sociale, culturale, profesionale, științifice.

Rezultate așteptate:

  • ameliorarea atitudinilor civice și interculturale la nivelul elevilor, cadrelor didactice și al reprezentanților comunității locale; o mai buna motivație pentru implicarea în viața comunității;
  • o mai bună legătură școală-comunitate;
  • o mai bună capacitate a școlilor de a elabora și de a implementa proiecte școlare și comunitare, de a identifica nevoile locale;
  • dezvoltarea la profesori și la elevi a unor competențe de comunicare, de colaborare online, de lucru în grup, de a analiza o problemă din multiple perspective, de dialog intercultural.

Cooperarea, dialogul dintre instituţii, identificarea problemelor, prioritizarea nevoilor, atragerea şi alocarea de resurse potrivite, asumarea responsabilităţilor – acestea sunt instrumentele prin care problemele comunităţii îşi pot găsi rezolvarea şi direcţiile în care ar trebui îndreptate activităţile noastre de formare a noilor generaţii.

Cetăţenii de mâine au nevoie de competenţele pentru societatea de mâine: capacitatea de a se implica, de a lua decizii, de a comunica, de a fi creativi şi de a colabora cu ceilalţi.

Suport pentru inițierea și promovarea proiectelor de dezvoltare comunitară: http://fndc.ro/educatie/proiecte.html

prof. Mihaela Preda

Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară (Iași) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.preda

Articole asemănătoare