Școala Gimnazială Mănești – noi experiențe de învățare prin intermediul acreditării Erasmus

Începând cu anul școlar 2023-2024, Școala Gimnazială Mănești, județul Dâmbovița, beneficiază de Acreditare Erasmus în domeniul educației școlare, pentru o perioadă de 4 ani, activitățile proiectului fiind finanțate de Comisia Europeană. Pe lângă dezvoltarea competențelor de predare, proiectele Erasmus contribuie și la dezvoltarea competențelor lingvistice, dar și la realizarea unui schimb de experiență cu profesori din alte țări. Încurajăm implicarea în astfel de proiecte deoarece formarea profesională se realizează în contexte de învățare noi, într-un mediu multicultural.

Cele patru obiective ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și ale elevilor;
  • Îmbunătățirea competențelor de predare-învățare-evaluare;
  • Dezvoltarea competențelor necesare pentru a răspunde nevoilor elevilor cu cerințe educaționale speciale;
  • Asigurarea unui mediu școlar incluziv.

Activitățile din anul 1 al proiectului au avut ca scop îndeplinirea obiectivului „dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și ale elevilor”. În acest sens au fost organizate trei mobilități de formare profesională, pentru un număr de 8 cadre didactice ale instituției noastre, în țări precum Malta, Italia și Turcia.

Prima mobilitate a avut loc în perioda 6-10 noiembrie 2023, în St. Juliens, Malta. Trei cadre didactice (prof. pentru învățământul primar Plavie Georgiana, prof. pentru învățământul preșcolar Mănăilă Gabriela și prof. limba engleză Tincescu Ana-Maria) au participat la cursul de formare „Boost Your ICT Skills – Technology for the Classroom”, care a avut ca scop dezvoltarea competențelor digitale ale participanților și creșterea gradului de digitalizare a orelor de curs.

Printre obiectivele urmărite în cadrul programului de formare au fost: dezvoltarea abilităților de utilizare a dispozitivelor și instrumentelor digitale, descoperirea unor aplicații digitale utile în  procesul didactic, dezvoltarea capacității de creare a unor materiale digitale care să poată fi utilizate în procesul educativ.

Cadrele didactice au învățat să utilizeze în activitățile la clasă aplicații precum: PBWorks, Duckduckgo, Puzzlemaker, Maze Generator, Coggle, Storyjumper, Wheel of Names, Pearltrees, Rubistar.

A doua mobilitate s-a desfășurat în Florența, Italia, în perioada 11-16 decembrie 2023. Alte trei cadre didactice (Joița Adina – prof. pentru învățământul primar, Peptea Ileana – prof. limba engleză și Badea Dorina – prof. educație tehnologică/TIC) au participat la cursul de formare „Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools”, care a avut ca scop dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice pentru utilizarea în timpul orelor de curs a unor dispozitive și aplicații digitale.

Printre obiectivele programului de formare se pot enumera: descoperirea unor modalități de integrare a tabletelor și telefoanelor în procesul didactic, utilizarea eficientă a instrumentelor /aplicațiilor digitale la clasă, crearea de conținut educațional digital, creșterea gradului de conștientizare cu privire la probleme etice legate de Social Media și platformele Web. În cadrul acestui curs, cele trei cadre didactice au învățat să utilizeze aplicațiile Trello, Canva, Genially, Nearpod, Pear Deck, Plickers.

A treia mobilitate a avut loc în perioada 15-19 aprilie 2024, în Istanbul, Turcia. Două cadre didactice ale instituției noastre (prof. înv. primar Radu Daniela și prof. înv. primar Radu Mihaela) au participat, alături de alți profesori din Europa, la cursul de formare „Digital tools for an innovative classroom”, organizat de Erasmus Mobility Academy.

Activitățile cursului au fost focusate pe importanța utilizării tehnologiei în procesul didactic. Pe parcursul celor cinci zile de curs au fost abordate teoretic și practic subiecte precum: utilizarea eficientă a instrumentelor TIC pentru a îmbunătăți învățarea și implicarea elevilor la clasă, crearea unor resurse educaționale digitale (aplicațiile Sparkol și Open Board), aplicarea evaluării digitale (cu ajutorul aplicațiilor Kahoot și Testmoz), instrumente pentru colectarea feedback-ului elevilor și părinților (instrumentele Google), utilizarea instrumentelor de stocare precum Google Drive și Dropbox, crearea unor prezentări captivante și eficiente cu ajutorul aplicației Prezi.

Activitățile celor trei programe de formare au fost atractive și interesante, putând fi adaptate și aplicate la clasă la orice nivel de învățământ. Toate cadrele didactice participante și-au dezvoltat competențele digitale, reușind ulterior să aplice la clasă cunoștințele dobândite. Au fost organizate mai multe ore de curs digitale, utilizându-se în cadrul acestora aplicațiile învățate. Toți elevii au fost implicați activ, realizând sarcinile de lucru cu ajutorul dispozitivelor digitale. Astfel, orele au devenit mai atractive, iar elevii au fost mai atenți și au manifestat mai mult interes pentru activitățile propuse la clasă.

 

prof. Oana Niţă

Școala Gimnazială, Mănești (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/oana.nita

Articole asemănătoare