SAY.WRITE.SHOW – parteneriat Erasmus+ pentru dezvoltarea abilităților de comunicare ale elevilor și cadrelor didactice

În perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2018, Școala Gimnazială nr 51, sector 2, București, coordonează parteneriatul KA2 din cadrul programului Erasmus+ cu titlul SAY.WRITE.SHOW – DEVELOPING PUPILS’ AND TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS (Spune.Scrie.Interpretează – Dezvoltarea abilităților de comunicare ale elevilor și cadrelor didactice). Partenerii sunt școli gimnaziale din România – Iași, Italia, Letonia, Polonia, Turcia și Spania care pus bazele acestui parteneriat pe platforma eTwinning.

Proiectul de adresează elevilor din ciclul gimnazial, cu vârsta între 12 și 15 ani, care au nevoie de îmbunătățirea abilităților de comunicare scrisă și orală, în cadrul formal și informal, care au rezultate școlare slabe și care și-ar putea crește motivația pentru învațare, și cadrelor didactice din ciclul gimnazial care doresc să își dezvolte tehnicile și metodele didactice prin participarea la schimburi de bune practici cu cadre didactice din alte țări. Proiectul își propune să dezvolte abilitățile de comunicare ale elevilor și cadrelor didactice din școlile partenere, să îmbunătățească abilitățile de folosire a limbilor străine și resurselor TIC ale elevilor și cadrelor didactice, să crească gradul de conștientizare referitoare la interculturalitate, să ajute profesorii să dobândească noi abilități pedagogice și idei didactice practice, iar domeniile la care acest proiect se referă sunt literatură, limbi străine, artă, muzică, istorie, geografie și TIC cu abordări multidisciplinare.

Activitățile proiectului sunt diverse: activități de implementare a obiectivelor, mobilități ale participanților, activități de diseminare a rezultatelor și de evaluare. Activitățile proiectului sunt construite astfel încât să acopere diferite teme, să implice cât mai multe discipline și abordări metodologice pentru ca elevii și cadrele didactice participante să își poată dezvolta abilitățile de comunicare:

-comunicare artistică – realizarea unei cărți în format printat și audio care conține desene ale elevilor din școlile partenere și povești ce însoțesc aceste desene – ONE PAINTING–MANY STORIES și a unor cărți poștale electronice folosind variate aplicații și softuri;
-comunicare face-to-face în cadrul videoconferințelor dintre elevii și profesorii școlilor partenere, dar și în cadrul mobilităților;
-comunicare prin exprimare teatrală: realizarea de către elevi a scenariului unei piese de teatru având ca temă cultura țărilor participante și punerea ei în scenă;
-comunicare prin haine: pictarea de către elevi a unor tricouri cu simboluri culturale din țările partenere și prezentarea lor în cadrul unui spectacol – CATWALK SHOW;
-comunicare orală: elevii pregătesc prezentări Power Point în format bilingv pe teme diferite (PRIETENIE, TOLERANȚĂ, etc.) și le susțin în cadrul unei competiții realizată la nivelul parteneriatului – YOUNG SPEAKERS’ COMPETITION.

În primul an al proiectului au fost organizate și desfășurate trei întâlniri de proiect transnaționale. În luna decembrie 2016, gazda a fost Școala Gimnazială nr 51 din București, în luna februarie 2017, a doua întâlnire a fost organizată de școala parteneră din Polonia și în luna mai 2017 a fost rândul școlii partenere din Iași să găzduiască a treia întâlnire de proiect. Pentru cel de-al doilea an al proiectului, au fost planificate doar două întâlniri de proiect, prima s-a desfășurat în luna octombrie la partenerul din Turcia, iar ultima se va desfașura în luna mai 2018 la școala parteneră din Italia.

Două cadre didactice din partea fiecărei școli participă la întîlnirile de proiect – coordonatorul proiectului în școală și un alt cadru didactic cu rol în echipa de management a proiectului.

Rolul acestor întâlniri transnaționale este acela de a ajuta la monitorizarea activităților proiectului, la planificarea activităților pentru perioada următoare, la evaluarea calității acestora în raport cu obiectivele propuse și la diseminarea proiectului în randul comunității locale.

O altă componentă importantă a proiectului o reprezintă mobilitatea elevilor – BLENDED MOBILITY FOR LEARNERS și mobilitatea cadrelor didactice – SHORT TERM JOINT STAFF TRAINING EVENTS, cele două activități desfașurându-se în același interval de timp. În aplicația proiectului sunt planificate trei astfel de mobilități.

Prima mobilitate comună, elevi și profesori, s-a desfășurat în perioada 2 – 8 aprilie 2017 la școala parteneră din Marchena, Spania unde au participat 16 cadre didactice și 21 elevi. Activitățile la care au participat elevii și profesorii au avut ca temă principală experiența învățării în sistem bilingv și CLIL dublată la nivel personal de emoțiile descoperirii unei alte culturi și civilizații.

În perioada 5 – 11 noiembrie 2017, Școala gimnazială nr 51 din București a organizat activitățile de BLENDED MOBILITY FOR LEARNERS și SHORT TERM JOINT STAFF TRAINING EVENTS, la care au participat 22 de elevi și 12 profesori din partea școlilor partenere și 50 de elevi și 13 profesori din partea școlii gazdă. Programul a fost variat iar tema principală a activităților a fost „Învățarea limbii engleze prin teatru”. Elevii au participat la workshop-uri coordonate de profesorii școlii sau de elevi de liceu voluntari, au asistat la ore de curs, au lucrat în echipe pentru o „Vânătoare de Comori”. Profesorii au făcut schimb de experiență profesională în cadrul atelierelor de lucru, au asistat la ore de curs și, împreună cu elevii din proiect au gătit două rețete românești, au pictat linguri de lemn cu motive tradiționale și au învățat să danseze dansuri românești.

Elevii participanți au fost cazați în familii putând astfel să descopere aspecte ale vieții de zi cu zi ale elevilor români. În ziua de miercuri, toți elevii și profesorii au mers în excursie la Sinaia, la castelul Pelișor și la Muzeul ceasurilor din Ploiești.

Săptămâna s-a terminat cu o petrecere unde emoțiile despărțirii au fost evidente și unde promisiunile unei revederi au plutit în aer.

Cea de a treia mobilitate comună va avea loc la sfârșitul lunii aprilie 2018 la școala parteneră din Letonia. Pe perioada desfășurării acestor mobilități, elevii au posibilitatea să aleagă cele mai interesante cinci activități la care au participat care vor fi descrise și documentate într-o culegere RESOURCE BOOK WITH COMMUNICATION ACTIVITIES AND GAMES care constituie unul dintre produsele tangibile ale proiectului și care va fi încărcată pe site-ul proiectului  sites.google.com/isidrodearceneguiycarmona.es/saywriteshow/home-page , dar va exista și în format printat în fiecare școală parteneră.

Impactul participării la activitățile acestui proiect se referă la îmbogățirea cunoștințelor despre cultura națională, dar și cea a altor țări europene, la dezvoltarea competențelor de comunicare într-un mod creativ, înțelegerea dimensiunii europene a educației și cooperării prin informațiile pe care le descoperă, prin diversitatea culturală la care sunt expuși participanții, modelele de toleranță și respect.

WEBSITE: sites.google.com/isidrodearceneguiycarmona.es/saywriteshow/home-page 
FACEBOOK: www.facebook.com/say.write.show
TWIN SPACE: twinspace.etwinning.net/27396/home 

Claudia Puțura – Director adjunct, profesor limba engleză – Școala Gimnazială nr 51, sector 2, București
– coordonatorul transnațional al proiectului.

prof. Claudia Puțura

Școala Gimnazială nr. 51, București (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudia.putura

Articole asemănătoare