Rolul procesului instructiv-educativ în pregătirea copilului pentru cunoașterea, ocrotirea și protejarea mediului înconjurător

Omul locuitor al Terrei are obligația să-și ocrotească mediul în care trăiește de pe această planeta pentru a-și continua existența. Din acest punct de vedere, această ocrotire se referă la: prevenirea deteriorării mediului, activități pentru depoluare, refacere ecologică, păstrarea locațiilor depoluate. Educația copiilor din grădiniță trebuie le formeze responsabilități față de mediu. Contactul cu mediu stârnește curiozitatea, explorarea lui, dorința de al cunoaște.

Participarea la activitățile aplicative, în funcție de specificul vârstei îl determină pe copil să devină prieten al naturii. Copiii trebuie să știe de ce sunt importante plantele, insectele și care sunt legăturile dintre ele. Prin aria curriculară preșcolară, copiii sunt educați informativ (povestiri, lecturi după imagini, poezii, emisiuni TV) și formativ prin activitățile practice în care copiii sunt puși să acționeze. Activitățile extracurriculare (excursii, vizite, plimbări) contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre mediu activând în grup și formând un sentiment de siguranță și încredere. Pașii pe care îi parcurg copiii în cunoașterea mediului îl determină să se integreze în acest spațiu dobândind cunoștințe pentru păstrarea lui.

Educația școlară actuală acordă o importanță deosebită ecologiei. Copiii trebuie să înțeleagă că trăim într-o lume vie pentru că și noi suntem vii. Educația ecologică și de protecție a mediului înconjurător în învățământ începe cu preșcolarii, continuă cu școlarii din clasele primare, elevii din gimnaziu, școli profesionale, licee, învățământul postliceal în cadru instituționalizat și prin activități extrașcolare prin cercuri ecologice și de protecție a mediului, în Palatele și Cluburile Copiilor.

De asemenea, la grădiniță preșcolarul află că mediul este o noțiune care se referă la totalitatea condițiilor naturale de pe planeta Pământ dintr-o regiune a sa, în care evoluează ființele sau lucrurile. Dintre aceste condiții fac parte atmosfera, temperatura, lumina, relieful, apa, solul etc.

Prin educația pentru mediu, educatoarea trebuie să formeze copiilor sensibilitatea, atenția, dorința de a trăi într-un mediu curat. Extracurricular și extrașcolar am aplicat în cadrul cercurilor de ecologie și protecția mediului, activități desfășurate prin proiecte și acțiuni de protejare a mediului. Aria curriculară actuală prin activitatea ecologică pentru păstrarea mediul se desfășoară și în cadrul Cluburilor de copii, Palatelor Copiilor sau prin organizarea taberelor de vară ecologice unde se organizează concursuri tematice cu aplicarea practică a celor învățate.

Se nasc întrebări în legătură cu mediul înconjurător în ceea ce privește conservarea lui: Cum protejăm mediul? Ce trebuie să facem?

Răspunzând acestor întrebări protejăm viața pe Pământ și implicit a noastră. Ca educatoare, am organizat și am desfășurat cu multă atenție activitatea mea instructiv-educativă și am format deprinderi aplicative, comportamente de respect față de mediul înconjurător și însușirea noțiunilor ecologice. Un factor important care duce la distrugerea mediului înconjurător o reprezintă poluarea care duce la modificarea compoziției aerului, solului, apelor din cauza substanțelor toxice. Omul este principalul vinovat al schimbării climaterice, prin poluarea mediului și din acest motiv, copiii trebuie învățați să respecte mediul pentru a exista mai departe pe această planetă.

 

prof. Nicoleta Mazalu

Grădinița cu Program Normal Nr. 36, Brăila (Brăila) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.mazalu

Articole asemănătoare