Managementul unei lecții de biologie în contextul pandemic

Fiecare profesor, în proiectarea lecției sale, urmărește să-și atingă obiectivele pe care și le propune la începutul fiecărei lecții, după care face o evaluare, în funcție de competențele dobândite de către elevi, prin valorificarea conținuturilor folosite. Se poate rezuma la întrebările: Ce am intenționat?, Ce am obținut?, Ce reacții au avut elevii (pozitive, negative)?, Ce aș fi putut face mai bine?, Ce îmi propun pentru data următoare?, întrebări la care am răspuns și în cadrul parcursului de formare CRED, cu referire la o situație educativă concretă.

De exemplu, să luăm, din programa de clasa a VII-a, unitatea de învățare Organe de simț – Analizatorul auditiv și de echilibru – Urechea, unitate ce i-am alocat 9 ore online, când am fost în carantină.

Ce am  intenționat?

Dobândirea competențelor specifice propuse de programa pentru clasa a VII-a prin intermediul   activităților de învățare realizate de către elevi, cum ar fi:

  • însușirea noțiunilor referitoare la structura și funcționarea analizatorului auditiv ,pe  bază de mulaje, fișe și aplicații în learningapps corelând ceea ce știu cu ceea ce vor să știe pentru a învăța, într-un mod interactiv, în perechi
  • conștientizarea respectării unor reguli de igienă pentru a fi sănătoși prin prezentarea unor consecințe a nerespectării lor exemplificate în afecțiuni;

Am realizat totul prin intermediul aplicațiilor  I-m a puzzle (im-a-puzzle.com) pentru captarea atenției, prezentare powerpoint în vederea realizării schemei și a prezentării componentelor urechii, filmulețe de pe youtube pentru a observa modul cum se realizează senzațiile de auz și de echilibru, youtube.com/watch?v=JkyKSTlW_gY. Pentru feedback, am realizat joculețe scurte în wordwall, learning apps, liveworksheets, teste de tip grilă în quizizz și evaluarea finală în unul din formularele  din google forms.

Ce am obținut?

  • atitudinea pozitivă de a realiza schemele lecției pe jamboard, în meet, împreună cu ei, prin prisma dobândirii cunoștințelor lor prin efort propriu, compentențe obținute prin descoperire, cu un feedback imediat și prin posibilitatea de a repeta aranjarea componentelor până la rezolvarea corectă a aplicației și redarea lor firească în fișele de completare;
  • satisfacția că ceea ce au învățat la componentele arcului reflex și la sistemul nervos pot aplica pentru a reda modul cum se realizează funcțiile urechii;
  • o conștientizare a respectării unor reguli de igienă pentru a avea un organ de simț care să funcționeze normal.

Ce reacții au avut elevii?

Elevii au fost încântați că ceea ce au învățat în lecțiile anterioare reprezintă o verigă în lanțul cunoașterii propriului corp și pot învăța prin descoperire. Ei sunt „bombardați” cu informații, iar rolul profesorului este de a-i dirija cum să organizeze informația, după un plan dat

Regretul constă că este prea puțin timp pentru a-și valorifica competențele în contexte cât mai variate de învățare și totodată regretul că… crearea exercițiilor, testelor în aplicații necesită foarte mult timp din partea profesorului, de aceea am mai apelat și la cele create de colegii mei de specialitate. Să se evalueze ei, dând posibilitatea de a crea mici teste în aplicațiile existente, gen wordwall, learningApps, prezentare de powerpoint-uri în care ei să prezinte într-un tot unitar competențele dobândite la ureche  despre localizarea ei, componentele cu rolul lor, funcțiile urechii, igiena, diverse curiozități. Și, de ce nu, realizarea unor „machete” cu urechea.

Ce aș fi putut face mai bine?

O lecție distinctă de recapitulare în care să valorific teoria inteligențelor multiple reflectate în cele  8 competențe cheie.
Să lucrez și pe grupe, deschizând mai multe pagini, în jamboard, sau în padlet, în care să fie distribuite sarcinile în mod diferențiat la nivelul grupelor, astfel încât să abordez valorificarea inteligențelor multiple: câte un copil din fiecare grupă, care este talentat la desen să poată realiza un desen, un al doilea copil din fiecare grupă să realizeze  schema structurii urechii pe baza desenului și a manualului, privind localizarea, componentele de la exterior spre interior  și rolul fiecăruia, eventual cu explicarea etimologiei termenilor (cu valorificarea competenței de comunicare în limba maternă și a competenței de comunicare într-o limbă străină), un al treilea copil din fiecare grupă să descrie cum se realizează funcțiile urechii, pe baza schemei arcului reflex și a componentelor redate de colegii lui din grupă, (valorificându-se competența științifică și tehnologică),  un al patrulea copil din fiecare grupă să caute curiozități despre ureche, folosind tehnologia (se valorifică acea competență digitală), iar acolo unde este al cincilea, dacă nu, cine vrea să prezintă rezultate grupei, al cărui reprezentant este, prezentând și punctele tari și cele mai slabe (spirit de inițiativă și de antreprenoriat) . Totodată, la sfârșit fiecare echipă să aprecieze rezultatele tuturor grupelor prin reprezentantul desemnat de către ei (competența de sensibilizare).
Rezolvând fiecare o sarcină la care se pricepe foarte bine, consider că se atinge și competența a învăța să înveți.

Ce îmi propun pentru data următoare?

Un tur al galeriilor, în care să filmez fiecare grupă și să le atașez într-un padlet, alături de celelalte produse rezultate, ca să le pot prezenta și părinților, subliniind rolul disciplinei biologiei în realizarea competențelor cheie ce întregesc profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a, chiar dacă biologia nu este o disciplină de examen.

Referințe

 

prof. Georgeta-Irina Rusu

Școala Gimnazială Ion Creangă, Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/georgeta.rusu

Articole asemănătoare