Prezența violenței în mediul școlar

Pornind de la definiția pe care o regăsim în Dicționarul limbii române, violența înseamnă a acționa cu violență asupra cuiva, a comite un act de violență, a determina pe cineva prin forță să acționeze într-un anumit fel și a constrânge, a forța, interveni intenționat în realitatea sau în aspectul unui lucru, al unui fapt, al unui fenomen etc. Din păcate, în ultima vreme întâlnim mult mai des acte de violență în rândul elevilor, chiar și în rândul celor de ciclul primar. Libertatea individuală a fost greșit înțeleasă și interpretată în rândul elevilor, părinților și chiar a cadrelor didactice.

Pentru a putea preveni aceste comportamente violente trebuie ca mai întâi să descoperim și să înțelegem cauzele care duc la declanșarea conflictelor.

În mediul școlar putem întâlni mai multe forme de violență: violență verbală manifestată prin poreclire, tachinare, amenințare, hărțuire), violență fizică (împingere, lovire, bruscare, furt, pălmuire), violență economică (deteriorarea bunurilor material ale celorlalți sau ale școlii), violență psihică (atitudini de respingere a unui coleg, marginalizare, izolare). Cadrele didactice trebuie să observe comportamentul fiecărui elev în parte, să descopere cauzele care au dus la declanșarea acestuia și să încerce prin orice mijloace să oprească aceste manifestări.

Atunci când se deschide discuția despre violența din mediul școlar, se iau în considerare și factorii externi: familia, mediul de prieteni, personalitatea. Familia reprezintă sursa importantă a agresivității elevilor. Cei care manifestă comportamente violente sunt de regulă elevi care provin din familii dezorganizate, au trecut printr-un divorț, provin din familii monoparentale. Tot ceea ce se întâmplă în mediul familial, se răsfrânge asupra copiilor și devine sursa manifestărilor agresive, ei refulând astfel, eliberându-se pe această cale de toate neputințele și frustrările acumulate de-a lungul timpului. De aceea este indicat să se cunoască toate datele referitoare la familiile elevilor pentru a putea discuta cu ei și preveni aceste derapaje comportamentale.

Personalitatea fiecărui elev își poate pune amprenta asupra manifestărilor sale comportamentale. Vârsta este un alt factor pe care trebuie să îl avem în vedere atunci când cercetăm cauzele manifestărilor violente. Elevii trebuie învățați ce înseamnă toleranța, iubirea aproapelui, întrajutorarea, exprimarea opiniei proprii și respectarea opiniei celorlalți, comunicarea fără agresivitate, limbajul și tonalitatea potrivite, adecvate comunicării și situațiilor, înțelegerea reciprocă.

În general, profesorii se implică în aplanarea conflictelor, poartă discuții cu cei care au generat situația, cer sprijinul familiei, dar când lucrurile nu intră pe făgașul normal, se face întrunește Consiliul clasei și apoi Consiliul profesoral, Comisia anti-bullying, recurgând la o serie de măsuri: avertizare scrisă, scăderea notei la purtare iar în situații mai grave exmatricularea elevului pentru o anumită perioadă de timp.

Diriginții se implica activ în viața clasei, tratând în timpul orelor de dirigenție diferite teme de importanța pentru aceștia, ca devianța școlară, managementul conflictelor etc. Nu doar profesorii (diriginții) se implică în educația elevilor, ci și consilierii școlari, care, ori de câte ori li s-au semnalat cazuri de violență în mediul școlar, au intervenit prin acordarea asistenței psihologice. Un rol important îl au polițiștii de proximitate care intervin atunci când sunt solicitați în luarea unor măsuri sau aplanarea unor situații conflictuale.

În vederea respectării tuturor acestor aspecte, la nivelul clasei este bine să se elaboreze un set de reguli, împreună cu elevii, la începutul fiecărui an școlar. Încălcarea acestora va atrage și sancțiuni pe care le vor stabili tot împreună în același timp cu setul de reguli. Adaptarea la viața socială înseamnă a avea drepturi, dar și îndatoriri, de a respecta norme sociale, de conviețuire pentru a te forma ca individ și a putea face parte din societate, grup de prieteni, familie, comunitate școlară.

Bibliografie
www.stasalba.ro/violenta-in-mediul-scolar/

 

prof. Cerasela-Ioana Moroiu

Școala Gimnazială Nr. 3, Slobozia (Ialomiţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cerasela.moroiu

Articole asemănătoare