Rolul disciplinei Joc şi mişcare în cadrul claselor ciclului primar

Din anul şcolar 2015-2016, în programa şcolară a ciclului primar, avem o nouă disciplină – Joc şi mişcare. Poate fi considerată o completare a educaţiei fizice pentru că disciplina este integrată ariei Educaţie fizică, sport şi sănătate şi are rolul de a completa experienţele dobândite la educaţie fizică şi nu pentru că este o disciplină cu o programă diferită. Cred că cel mai mult se bucură elevii din clasele a III-a şi a IV-a. La această disciplină se va urmări mai mult potenţarea influenţelor mişcării sub formă de joc.

„Jocul este o pregătire pentru viaţa de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăşi viaţa copilului.” – Mc Dougall

Introducerea disciplinei Joc şi mişcare în planurile de învăţământ ale claselor a III-a şi a IV-a accentuează rolul pe care activităţile ludice il au în procesul de creştere şi dezvoltare a elevilor de vârstă şcolară mică. Disciplina Joc şi mişcare accentuează potenţialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei micii şcolarităţi, prin faptul că valorifică tendinţa naturală a elevilor pentru mişcare. Prin mişcare elevul explorează, cunoaşte, interacţionează cu propriul corp şi cu mediul înconjurător. Cunoscând posibilităţile de acţiune asupra mediului, copilul devine încrezător în forţele proprii şi cutezător în a descoperi lumea înconjurătoare.

Aspecte urmărite în disciplina Joc şi mişcare:

 • Fiecare oră să înceapă obligatoriu cu pregătirea organismului pentru efort,
 • În fiecare oră o formă de întrecere individuală, în perechi, între grupe /echipe,
 • Angrenarea echilibrată a calităţilor motrice şi a tipurilor de efort,
 • Grupe de 6-8 elevi pentru un număr mai mare de execuţii,
 • Orice întrecere reluată de cel puţin 3 ori, pentru revanşă,
 • Rolul de conducere să fie preluat prin rotaţie de către fiecare elev,
 • Pauze după efort,
 • Cuprinderea tuturor elevilor,
 • Grupe echilibrate valoric,
 • Nu jocurilor care presupun eliminarea elevilor,
 • Jocul nou se va relua în următoarele 3-4 lecţii,
 • Reluarea jocurilor de la o clasă la alta,
 • Reluarea jocurilor în recreaţii,
 • Integrarea jocurilor în activităţi extracurriculare.

Aceste ore ar trebui să se desfăşoare în săli de sport, curtea şcolii, parcuri sau spaţii special amenajate. Cu siguranţă că multe ore se vor face în sala de clasă. Materialele didactice folosite la această disciplină trebuie să fie de calitate, să avem grijă de protecţia şi protejarea elevilor, trebuie să avem în vedere evitarea oricărui risc de accidentare. Aceste materiale pot fi mingi, panglici, cercuri, steaguri, jaloane, fanioane, sisteme de protecţie etc.

Tipuri de jocuri care se pot desfăşura:
a) Jocuri cu şi fără obiecte;
b) Jocuri de întrecere;
c) Jocuri de cooperare;
d) Jocuri cu roluri şi multe alte tipuri.

Sigur, ca la orice disciplină, şi JOC ŞI MIŞCARE urmăreşte anumite competenţe care sunt grupate pe trei domenii:
1. Capacitate psiho-motrică;
2. Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă;
3. Stil de viaţă activ.

Cadrul didactic va fi liber să-şi aleagă activităţile de învăţare şi, dacă va fi cazul, să le modifice, să le modeleze cum va dori, cum va crede că e mai bine pentru buna reuşită a activităţii.

Istoricul şi profesorul Johan Huizinga spune că ,,jocul este o acţiune sau o activitate efectuată de bunăvoie înlăuntrul anumitor limite stabilite, de timp şi spaţiu, şi după reguli acceptate de bunăvoie, dar absolut obligatoriu, având scopul în sine însăşi, şi fiind însoţită de un sentiment de încredere şi de bucurie, şi de ideea că „este altfel decât viaţa obişnuită”.

Iată ce cred eu că defineşte disciplina Joc şi mişcare:

 • Armonizează relaţiile individuale cu ale grupului,
 • Favorizează integrarea în colectiv,
 • Dezvoltă relaţii sociale de cooperare-întrecere,
 • Influenţă benefică asupra personalităţii,
 • Potenţial instructiv-educativ,
 • Dezvoltarea unor trăsături cognitive, afective, moral-volitive,
 • Dezvoltă inteligenţa emoţională, toleranţa, iniţiativa, asumarea de responsabilităţi,
 • Elimină stresul,
 • Învinge inhibiţia şi emoţia,
 • Manifestă atitudini crititice şi autocritice,
 • Foloseşte limbaj de specialitate,
 • Stimulează încrederea,
 • Consolidarea cunoştinţelor la anumite discipline,
 • Metodă, mijloc şi formă de organizare.

Contribuind la formarea şi consolidarea deprinderilor şi calităţilor motrice, jocurile practicate în cadrul orelor de Joc şi mişcare asigură educarea unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri, deprinderi şi obişnuinţe de comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, stăpânire de sine, iniţiativă, etc.

Bibliografie:
1. Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
2. Iulian Săvescu – Proiectarea demersului didactic la Educaţie Fizică pentru învăţământul primar (clasele I-IV) – Editura Aius PrintED, Craiova, 2008.
3. Programa Şcolara pentru disciplina Joc şi mişcare clasele  a III-a si a IV-a, OMEN 5003/02.12.2014, Bucureşti, 2014.

 

prof. Nicolae Cioara

Școala Gimnazială Avram Iancu, Abrud (Alba) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicolae.cioara

Articole asemănătoare