Resursele educaționale deschise – o nouă provocare

Una dintre cele 8 competențe din structura „profilului de formare european” este competența digitală, care presupune utilizarea pe scară largă, dar și critică, a noilor tehnologii la locul de muncă, în timpul liber și pentru comunicare. Aceasta implică: utilizarea calculatorului pentru a accesa, evalua, stoca, produce, prezenta, schimba informații precum și comunicarea și participarea în rețele prin intermediului Internetului. Peisajul educațional în continuă schimbare, cuplat cu inițiativele naționale și europene, dar mai ales, în acest moment, cu desfășurarea procesului de predare- învățare- evaluare la distanță conduc inevitabil către zona digitală, către nevoia de formare a obișnuințelor și comportamentelor on line ale generației actuale care au nevoie de o educație de calitate. De aceea, se impune integrarea Resurselor Educaționale Deschise (RED-urilor) în procesul didactic, ca o necesitate a formării tânărului pentru ziua de mâine.

Resursa digitală poate fi fragment de text, imagine, format audio sau videi, aplicație. Ele pot sta singure, fiind relevante așa, sau pot fi combinate realizându-se un context extins numite agregare. În educație, pentru ca resursa să fie cât mai bogată și cu mai mult înțeles pentru cei care o vor consulta, se pot adăuga mai multe resurse care se vor constitui în unitatea lor ca o resursă digitală, iar dacă îi este atașată și o licență deschisă, ea devine Resursă Educațională Deschisă.

Toate resursele realizate individual pot fi considerate opere din perspectiva dreptului de autor. Opera este definită ca fiind creația umană care a găsit o formă de expresie. Legea permite utilizarea operelor protejate în domeniul activităților de educație, cu condiția ca acestea să fie conforme bunelor uzanțe, să nu contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de exploatare. Dreptul de autor este o formă de protecție garantată prin lege a lucrărilor originale ale unui autor, prinse într-o formă tangibilă de exprimare și acoperă atât lucrările publicate cât și cele nepublicate. Combinarea operelor individuale trebuie să se facă cu deplina respectare a licenței pe care fiecare dintre părți o poartă. O resursă care nu poartă o licență, chiar dacă poate fi descărcată de pe Internet, este protejată prin efectul automat al drepturilor de autor. Când se construiesc noi resurse educaționale deschise, trebuie menționată licența sub care este permisă exploatarea.

Conform declarației UNESCO de la Paris din 2012, Resursele Educaționale Deschise sunt definite ca fiind materiale educaționale de învățare și cercetare în orice media-digital sau nu, care sunt în domeniul public și care poartă o licență care permite acces fără costuri, utilizarea, adaptarea și redistribuirea făcută de alții cu restricții limitate sau fără niciuna. Creatorii suitei de licențe Creative Commons au dat următoarea definiție RED-urilor: sunt materiale de învățare, predare și cercetare aflate în orice mediu aparținând domeniului public sau care au fost difuzate  cu o licență deschisă, care nu are asociat niciun cost de acces, utilizare, adaptare și redistribuție pentru ceilalți. Licența deschisă este un mecanism prin care autorul renunță la anumite drepturi pe care textul legii le prevede pentru a permite accesul și creșterea numărului celor care  pot utiliza și reutiliza operele proprii.

Comisia Europeană a definit „Deschiderea Educației” ca presupunând folosirea metodelor inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise, acestea reprezentând resurse de învățare care sunt utilizabile, adaptabile la nevoile specifice ale procesului de învățare și care pot fi distribuie gratuit. Printre facilitățile oferite de RED-uri pot fi amintite controlul asupra creației proprii, reutilizarea creației altora prin respectarea dreptului de autor, adaptarea, ajustarea, modificarea și traducerea resurselor existente pentru obținerea noilor creații proprii și redistribuirea acestora după adăugarea unui nou nivel valoric. Resursele educaționale deschise  ajută ca toate palierele educației să fie atinse și se pot constitui în punți pentru mobilizarea tuturor părților interesate (cadre didactice, elevi, familii, parteneri economici și sociali) pentru a modifica rolul instituțiilor de învățământ. Resursele educaționale deschise sprijină inovația în educație și pe profesori să devină inovatori, să-și dezvolte competențele digitale.

Elaborarea și utilizarea resurselor educaționale deschise este apanajul cadrelor didactice. Profesorii sunt creatori de opere, de la ideile pe care le prezintă în cadrul orelor până la majoritatea materialelor cu destinație didactică sau educațională, de aceea au responsabilitatea deplină asupra formei, calității și utilității operelor lor. Unii sunt utilizatori de resurse digitale și navighează pe Internet pentru a le găsi pe cele mai potrivite și le utilizează pentru scopul pe care și l-au propus(acest lucru fiind permis pentru că legislația prevede excepții pentru educație), altă categorie sunt creatori de opere originale, pornind de la zero, din dorința de a modifica creativ actul de educație, iar alții le creează opere derivate, rezultate din modificările produse asupra resurselor culese.

Pentru ca o resursă digitală, creată din prelucrarea resurselor digitale de pe Internet, să poată fi numită Resursă Educațională Deschisă (RED), cadrele didactice trebuie să ia în considerare următorul detaliu: toate resursele folosite trebuie filtrate în funcție de licență. De exemplu, se poate accesa www.bing.com și după ce dăm căutare pe un anumit subiect, selectăm resursele găsite în funcție de licență selectând ” Filter” și apoi ” License”. În afara motoarelor de căutare generaliste, există unul specializat cu identificarea resurselor digitale licențiate liber. Acesta este pus la dispoziție chiar de creatorii suitei licențelor libere Creative Commons, fiind disponibil la search.creativecommons.org/. Căutarea se va face în toate platformele digitale care poartă licențe deschise. Resursele cu licență deschisă pentru texte care pot fi folosite în procesul educațional pot fi găsite la : www.gutenberg.org/ (Proiectul Gutenberg) , ro.wikisource.org/wiki/Pagina_principală%C4%83 (Wikisource), openlibrary.org/ (Open Library).

Dacă resursele găsite cu ajutorul motoarelor de căutare nu sunt îndeajuns sau chiar de slabă calitate, profesorul poate decide crearea uneia de la zero. Înainte de a începe acest proces, profesorul poate să-și facă un plan :

  • Tipul de resursă digitală care va fi creată;
  • Modul de asamblare a resurselor folosite;
  • Scopul, nevoile pentru care este creată;
  • Licența care va fi purtată de resursa creată pentru a asigura compatibilitatea cu celelalte;
  • Suportul pentru software-ul necesar redării conținutului;
  • Instrumentele software utilizate;
  • Dacă formatul resursei digitale este deschis sau proprietar (are nevoie de anumite aplicații pentru a fi deschisă);
  • Cum va fi licențiată resursa creată;
  • Unde va fi pusă resursa creată pentru o largă difuzare și pentru a fi reutilizată.

După ce au fost create resursele primare, de cele mai multe ori acestea sunt integrate într-o prezentare folosită la clasă ori într-un document care are capacitatea de a agrega resurse digitale eterogene. Aceste documente sunt Word sau Libre Office  cu al său Open Document Format.
Mai este un scenariu, un serviciu web, care implică utilizarea unei platforme. Aceste platforme sunt fie LMS-uri (Learning Management Systems) fie MOOC-uri (Massive Open Online Courses). Acestea sunt platforme care permit agregarea și contextualizarea resurselor. O altă categorie de platforme permit prezentarea și distribuirea RED-urilor așa cum este Merlot sau OER Commons.

Dintre cele mai folosite platforme educaționale folosite în activitățile didactice, mai ales în cele la distanță, pot fi amintite: Google Classrom, Microsoft Teams, Edmondo, Easyclass, Intuitext, Zoom, Eduonline, roedu.net, DigitalEdu.ro, Wand.education, Adservio, ASQ,  Livresq, 123edu, Kinderpedia. Unele dintre ele beneficiază de încredere moderată, altele ridicată, însă toate sprijină învățarea, mai ales pe cea la distanță.

Bibliografie
* * *  – „Curs CRED – Resurse Educaționale deschise și platforme online de învățare”
Moruș, B., – „Platforme educaționale online pentru elevi”, sursa: www.life.ro
* * * – Resurse educaționale deschise, sursa: digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/

 

prof. Mirela Stoica

Școala Gimnazială Nr. 1, Gherghești (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mirela.stoica2

Articole asemănătoare