Recenzie: „Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere”, coordonator Adriana Băban

Ghidul este structurat în 16 capitole, fiecare fiind realizat de unul sau mai mulți autori. În incipit, cartea abordează rolul consilierii școlare în procesul formativ, consilierea psihologică și educațională, se transmit principii și metode de consiliere. Pe parcurs, sunt introduse elemente de psihologia dezvoltării și conceptul personalității copilului și adolescentului, autocunoaștere și dezvoltarea personală. Se mai adaugă teme precum comunicarea și conflictul, rezolvarea de probleme, stilul de viață, psihosexualitatea, stresul și controlul său, strategii de învățare, creativitatea și stimularea comportamentului creativ. În final, sunt supuse atenției managementul clasei, orientarea pentru carieră și se oferă un model de programă pentru orele de consiliere și orientare sau dirigenție. La anexe, ghidul cuprinde un set diversificat de 46 de fișe de lucru pentru elevi ce pot fi folosite ca materiale didactice de cadrul didactic în orele de consiliere.

Cartea transmite încă de la început principii clare cu care eu rezonez, precum:

  • școala nu trebuie să scoată doar elevii bine informați, ci persoane adaptabile la schimbările sociale și psihologice ale vieții, cu un sistem axiologic ferm definit.
  • promovarea stării de bine prin acceptarea de sine, relații pozitive cu ceilalți, autonomie, control, sens și scop în viață și dezvoltare personală.

Sunt prezentate comparativ diferențele între consilierea educațională și cea psihologică și se oferă numeroase sfaturi profesorilor, de la proiectarea activităților de consiliere, modele de comportament (cum sa asculți atent, cum să empatizezi, cum sa observi, să pui întrebări, să oferi feedback, să oferi informații) sau chiar contra-comportament, cum reacțiile adulților favorizează scăderea stimei de sine, etichetarea, tirania lui trebuie (moralizarea).

Cartea prezintă o multitudine de metode de facilitare a interacțiunii și comunicării dintre elevi. Una dintre ele, pe care eu o practic cu elevii de gimnaziu, este desenul – un elev primește o fișa cu un desen format prin forme geometrice și este invitat să o descrie verbal, iar restul colegilor desenează conform celor transmise de colegul voluntar.

Ce este valoros în acest ghid este faptul ca autoarea face câteva trimiteri teoretice asupra conceptelor abordate, iar imediat după aceea completează cu multe exemple practice ce pot fi folosite la clasa. Spre exemplu:

  • după ce detaliază principiile psihologiei centrate pe persoană, vine cu metode de autocunoaștere (încurajează copilul sa se descopere, observarea propriilor gânduri, emoții)
  • oferă exemple ce ne arată cum apar bariere în comunicare: critica, etichetarea, lauda evaluativa, oferirea de sfaturi, a da ordine, amenințări, abaterea, dar și modalități de ameliorare a comunicării, cum ar fi limbajul responsabilității (ce are trei componente: descrierea comportamentului, exprimarea propriilor emoții și formularea consecințelor comportamentului.

Un alt punct pe care îl găsesc atractiv este comunicarea asertivă. Autoarea prezintă consecințele comportamentelor pasive, asertive și agresive, principiile de dezvoltare a comunicării asertive (utilizarea persoanei I), chestionar de asertivitate.

Un capitol pe care îl consider important este cel referitor la școală și creativitate. Sunt aduși în discuție factori inhibatori ai creativității în școală de la intoleranta față de opiniile colegilor, percepția de sine devalorizat, frica de ridicol, accentul este pus pe reproducere până la supraîncărcare școlară. Se descriu metodele de stimulare a creativității, precum brainstorming, Philips 6-6, metoda Frisco, metoda 635.

Spre final, în capitolul managementul clasei se prezintă strategii preventive: stabilirea de reguli la începutul anului școlar, personalizarea clasei, cunoașterea elevilor, utilizarea metodelor active în activitatea de învățare, rezolvarea imediata a problemelor apărute, recompensa meritată, crearea unui cadru de interacțiune pozitivă.

Cartea se constituie ca un important ghid, ce oferă informații prețioase cadrelor didactice în domeniul consiliere educațională, dar și multe fișe, chestionare pentru elevi și exemple de bună practică ce pot fi aplicate la clasă.

* * *

Ediția a treia a monografiei „Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere” – coordonator Adriana Băban – a apărut la Editura ASCR, Cluj-Napoca, în 2011.

prof. Maria Drugă

Școala Gimnazială Ion Jalea, Constanța (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.druga

Articole asemănătoare