Proiectul: Tinerii participă – comunitatea se dezvoltă

Să-ţi exprimi punctul de vedere faţă de problemele care-ţi afectează viaţa – poate fi o experienţă interesantă
şi folositoare în acelaşi timp. Pentru a convinge membrii comunităţii că tinerilor le pasă de ceea ce se
întîmplă în jurul lor, e nevoie să fii pregătit: să-ţi dezvolţi deprinderi de comunicare, de negociere, de
lucru în echipă, de soluţionare a problemelor. Atunci cînd ai rezultate și vezi că ești ascultat, iar în
comunitatea ta au loc schimbări şi datorită efortului tău, te convingi că acesta a meritat.


Există mai multe modalităţi prin intermediul cărora este posibilă participarea la viaţa comunităţii. Una
dintre acestea este participarea nemijlocită la realizarea unor proiecte de către tineri. Până în anul 2002,
tinerii de la noi din sat făceau ceea ce le indicau adulţii, nu aveau o structură care să-i reprezinte şi erau
mai mult beneficiari ai unor acţiuni organizate de către cei maturi. În anul 2002, la Năvîrneţ a fost creat în
mod democratic primul Consiliu Local al Copiilor și Tinerilor (CLCTN) – o structură de reprezentare a tinerilor ce
le permite să-şi exprime părerile și să-şi realizeze propriile proiecte.

Membri ai CLCTN sunt 17 tineri aleși prin alegeri democratice din rîndul copiilor și tinerilor cu dreptul la
vot, conform Legii electorale a CLCTN, pe un termen de 2 ani. Astfel, pînă la expirarea celui de-al treilea
mandat era necesară organizarea noilor alegeri pentru mandatul al patrulea al CLCTN. Grupul nostru, în
cadrul acestui proiect, şi-a propus să asigure continuitatea activităţii CLCTN prin desfăşurarea în
parteneriat cu autorităţile locale și alţi actori sociali din sat a alegerilor electorale prin care să fie aleși 17
noi tineri consilieri.

Scopul:

 • asigurarea dreptului la libera exprimare şi participare a copiilor şi tinerilor din satul Năvârneţ

Obiective specifice:

 1. Exersarea mecanismelor alegerilor democratice de către 350 de copiii și tinerii din satul
  Năvîrneţ
 2. Recunoaşterea de către autorităţile locale a copiilor și tinerilor, prin CLCT, în calitate de parteneri în promovarea politicilor locale de tineret
 3. Dezvoltarea relaţiilor durabile de parteneriat dintre tineri, administraţia publică locală, școală, agenţii economici și organizaţiile nonguvernamentale locale în cadrul activităţilor Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor din satul Năvîrneţ.

Grup ţintă:

 • Direct: 350 de copii şi tineri cu vârsta cuprinsă între 11-20 ani
 • Indirect: părinţii, Primăria Năvârneţ, Liceul Teoretic.

Durata de desfăşurare:  3 luni, martie-mai 2008

Parteneri:

 • Primăria satului Năvîrneţ
 • Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Năvîrneţ
 • Centrul Local Năvîrneţ de Resurse pentru Tineri
 • Centrul Regional Fălești de Resurse pentru Tineri
 • Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri din Moldova

Resurse:

 • umane:  voluntari, cadre didactice, consilieri tineri.
 • materiale: neconsumabilecomputer, sală pentru desfășurarea ședinţelor, cabină de vot, imprimantă, copiator, panou informativ; consumabile – CD, hârtie copiator, flip-chart, hârtie şi markere flip-chart, agrafe de birou, mape, folii, pixuri, scotch etc.
 • informaţionale: broşuri, ziare de perete, ziar școlar, buletin informativ, ghid pentru tineri consilieri.

Rezultate aşteptate:

 • 350 de copii şi tineri participanţi la alegerile electorale;
 • 17 copii și tineri aleși membri ai CLCTN
 • Autorităţi publice locale sensibilizate la necesităţile tinerilor;
 • Voluntarii Centrului de Resurse pentru Tineri implicaţi în organizarea alegerilor electorale;
 • 10 materiale informative publicate despre din cadrul campaniei electorale.

Proiectul a fost prezentat în cadrul acțiunii „Școala și comunitatea”, Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară (România), în 2008: http://fndc.ro/educatie/proiecte/FNDC_Scoala_pentru_comunitate_Proiect_19.pdf

prof. Elena Cireş

Liceul Teoretic Ştefan cel Mare şi Sfînt, Năvârneţ (Fălești) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/

Articole asemănătoare