Proiectul – metodă alternativă de evaluare la orele de limbi străine

La finalul unităţii de invătare «En route!», la clasa a VIII-a, folosind ca suport manualul editurii Art Klett, am ales să realizez evaluarea sumativă pe baza unei metode alternative, sub forma unui proiect individual, pregătit de elevi pe parcursul unei săptămâni. Elevii au fost de altfel anunțați încă de la începutul unităţii cu privire la maniera în care vor fi evaluaţi după parcurgerea integrală a acesteia.

Prin acest proiect, am vizat să măsor nivelul de performanţă atins de elevi pentru următoarele competenţe specifice din programa școlară    3.4. Manifestarea disponibilității pentru informare prin lectură.
4.3. Depășirea fricii de eșec în redactare / schimbul de mesaje scrise.
4.2. Prezentarea unei activități în scris, utilizând cuvinte de legătură (”și”, ”dar”, ”pentru că”)

Sarcina de lucru  a fost însoţită de un plan al proiectului şi de grila de evaluare, instrument care så îi permită elevului să îşi autoevalueze proiectul realizat.

Tu crées sur un site Internet touristique une fiche pour un lieu préféré de ton pays (site naturel, village, ville). Ton texte doit avoir 80 mots au minimum.
Plan du projet:
– Tu décris ton pays ou ta région (localisation, caractéristiques)
– Tu parles des activités qu’on peut y faire (sports, visites, promenades)
– Tu donnes des informations sur le type d’hébergements possibles et sur les moyens de transport nécessaires pour se déplacer.
– Tu donnes trois conseils aux voyageurs pendant leur séjour dans ce lieu.
– Tu exprimes tes impressions sur ce lieu, en expliquant pourquoi tu as choisi de le présenter.

***Tu accompagnes ta fiche avec des photos, des dessins, des vidéos
*** Tu peux présenter ton travail sous la forme d’un dépliant ou d’une affiche électronique.

Grila de evaluare pe care le-am oferit-o elevilor împreună cu sarcina de lucru se prezintă în felul următor:

Nota 5: Redactează un text schematic despre locul preferat, fårå a construi enunțuri clare. Răspunde la o micå parte din sarcina de lucru. Face multe greșeli de natură lexicală şi gramaticală. Scrie un text de maxim 50 de cuvinte. Are nevoie de o fişă-model oferită de profesor.

Nota 7: Redactează un text în general clar şi coerent despre locul preferat. Răspunde parțial la sarcina de lucru, urmărind trei dintre cele cinci repere date în plan. Redactează textul cu unele greșeli de naturå lexicală şi gramaticală, care nu afectează înțelegerea textului, cu un număr maxim de 70 de cuvinte. Respectă parţial punerea în pagină, organizarea textului.

Nota 9: Redactează un text clar, detaliat si coerent. Răspunde în mare parte la sarcina de lucru, urmărind patru dintre cele cinci repere ale planului. Redactează textul cu foarte puține greșeli de natură lexicală şi gramaticală. Are un număr maxim de 80 de cuvinte.
Respectå in mare parte punerea în paginå, organizarea textului, inserarea de imagini.

Nota 10: Redactează un text clar, detaliat si coerent. Respectă în totalitate sarcina de lucru. Redactează textul cu un lexic bogat, adecvat temei şi o gramatică corectă, folosind corect indicativul prezent şi imperativul verbelor. Are un număr de minim 80 de cuvinte. Respectă punerea în pagină, organizarea textului, inserarea de imagini.

Iată şi o grilă de evaluare după modelul examenului DELF, grilă care ar putea fi parcursă mai ușor de către elevi, urmărind punctual cerințele de întocmire a proiectului:
1. Respectarea cerinței (tip de producție si număr de cuvinte) şi aspect estetic (punere în paginå, imagini) minim 1p/ maxim 2p
2. Capacitatea de a descrie un loc, de a relata activităţi, de a-şi exprima impresiile (text= informații despre locul ales: localizare, caracteristici, activităţi specifice + imagini adecvate) minim 1p/ maxim 3p
3. Utilizarea unui vocabular adecvat – tipuri de cazare, mijloace de transport, sporturi, atracții turistice minim 1p/ maxim 3p
4. Corectitudine gramaticală- forme verbale la indicativ prezent, la modul imperativ, adjective calificative, pronumele,,on’’, articole, prepoziții pentru mijloacele de transport ,,en’’/ ,,à’’, conjuncții ,,si’’,  ,,dar’, ,,pentru că’’ minim 1p/ maxim 2 p

La sfârșitul unităţii de învăţare «En route!», am vizat evaluarea competenţei generale ,,Redactarea de mesaje simple în situații de comunicare uzuală’’, respectiv a nivelului de performanţă atins de elevi pentru competenţele specifice: C.S. 4.3. Depășirea fricii de eșec în redactare / schimbul de mesaje scrise şi C.S. 4.2. Prezentarea unei activități în scris, utilizând cuvinte de legătură (”și”, ”dar”, ”pentru că”). Întrucât în unitatea indicată am urmărit exersarea competenţelor elevilor prin intermediul unor conţinuturi precum: Décrire des lieux/ Exprimer des envies/ Parler des destinations de vacances / Les activités de loisir/ Les valeurs du pronom ,,on’’, m-am gândit la o altå formă de evaluare decât cea clasică, o evaluare care så diminueze stresul elevilor şi care så îi motiveze så se implice făcând apel la tehnologie, så le stimuleze creativitatea, implicând în egală măsură şi noțiunile din unitate (instrumente utile în dobândirea competenţelor). Am considerat oportunå o activitate de proiect care så pună in valoare o destinație turistică din ţară, acordând astfel tuturor elevilor egalitatea de șanse în exprimarea impresiilor personale, în prezentarea experiențelor trăite într-un loc deja vizitat.

Dincolo de rezultatele de ordin cantitativ, am descoperit atât greşeli de vocabular folosite de elevi în exprimarea scrisǎ, cât şi greşeli de gramaticǎ, dezacorduri între subiect şi predicat, folosirea incorectǎ a formelor verbale la indicativ prezent şi la imperativ. Elevii au întâmpinat dificultǎţi de exprimare scrisǎ în ceea ce priveşte activitățile desfășurate în regiunea aleasă, respectiv oferirea de sfaturi unui turist interesat så viziteze regiunea prezentată. Pe lângå problemele legate de formele verbale, unii elevi s-au adaptat mai greu la un context nou de exersare a competenţelor vizate pe parcursul unitåţii, în sensul cå fiecare proiect implica o alegere personalå a locului/ a regiunii şi astfel activitățile, sfaturile oferite, impresiile exprimate solicitau creativitatea şi experiența trăită de elev, nu simpla căutare de informații pe Internet.

Iată şi punctele tari constatate la nivelul clasei in urma evaluării, respectiv oportunitățile întrezărite pentru perioada următoare. Copiii au fost încântaţi de forma de evaluare propuså, fiind eliberați de corvoada clasicelor teste pe hârtie sau chiar şi a celor on-line. Toți elevii au lucrat proiectul, chiar daca unii nu au reușit så atingă toate cerințele. Au încercat så urmărească reperele indicate în planul proiectului, au căutat imagini reprezentative pentru regiunea aleaså şi s-au bucurat så încarce la final pliantul/ afișul electronic realizat pe pagina de Padlet a clasei, primind voturi de la colegi în funcție de calitatea produselor. Deși nu a influențat nota obținută deoarece competenţa de exprimare orală nu a fost vizatå în aceastå evaluare şi implicit nu a fost trecutå în grilå, fiecare elev a prezentat oral pliantul/ afișul realizat în câteva cuvinte, indicând regiunea aleaså, dând sfaturi turistului şi exprimând impresiile personale despre locul respectiv. Am considerat util acest moment pentru a îi putea încuraja pe elevi så lucreze în continuare şi pentru a îi felicita pentru efortul depus.

Elevii agreează acest gen de evaluare (sub forma de proiecte) şi am convingerea cå exersând vor cåpåta încredere în capacitåţile lor de exprimare oralå sau scriså în limba franceză, cu atât mai mult cu cât creativitatea lor, odatå provocatå, nu cunoaște limite.  Este binevenita, ori de cate ori se iveste ocazia, propunerea de metode alternative de evaluare pe baza unor teme de proiect atractive, care så vizeze universul familiar, sfera de interes a adolescenților din zilele noastre, din care nu poate så lipsească tehnologia.

Bibliografie
–  Programa şcolară  pentru disciplina LIMBA MODERNA 2 – Clasele a V-a – a VIII-a
Bucureşti,  2017-   Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE                                                                                                                                                                            –  Katia Brandel, Antony Sevre, Virginie Karniewicz, Mariana Popa- Limba moderna 2. Franceza. Clasa a VIII-a, Editura Art Klett, 2022.

 

prof. Livia Păvălașcu

Școala Gimnazială Nr. 18, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/livia.pavalascu

Articole asemănătoare