Proiectul eTwinning Past Time Games

În perioada februarie-aprilie, elevii clasei I B de la Școala Gimnazială „Buică Ionescu” din Glodeni au participat la proiectul  PAST TIME GAMES. Acesta s-a derulat prin intermediul platformei eTwinning și a fost coordonat de Nursel Kaya și Omer Tek, în calitate de fondatori. La acest proiect au participat școli primare și gimnaziale din Turcia, Portugalia și România, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Proiectul s-a adresat copiilor din grupa de vârstă 4-11 ani și a urmărit învățarea și exersarea unor jocuri tradiționale.

Obiectivele educaționale urmărite în cadrul proiectului Past Time Games au vizat:
• dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor prin implicarea în jocurile propuse;
• cultivarea încrederii în sine și în partenerii de joc;
• creșterea abilităților de comunicare în limba maternă prin joc;
• utilizarea tehnologiei corect și în siguranță;

Jocurile incluse în acest proiect au presupus activități în grupuri mici , dar și activități frontale realizate cu toți membrii grupului.  De asemenea, ele au fost exersate de copii și acasă, împreună cu ceilalți membrii ai familiei. În derularea fiecărui  joc,  am respectat etapele specifice: prezentarea jocului, explicarea regulilor, jocul de probă și desfășurarea propriu-zisă a jocului. Elevii s-au implicat și au participat cu drag, deoarece jocul este o activitate specifică vârstei lor.

Activitățile incluse în proiectul Past Time Games au fost derulate în cadrul orelor de comunicare în limba română, dezvoltare personală, muzică și mișcare, limba engleză.

În cadrul jocurilor, elevii și-au exersat competențe de citire în limba română, dar și în limba engleză (descifrarea regulilor jocurilor propuse, desfășurarea unor jocuri), competențe de exprimare și înțelegere a unor mesaje orele în diverse situații de comunicare, atât în limba română (comunicarea cu partenerii de joc), cât și în limba engleză (participarea elevilor la webinar).

Conținuturile învățării la disciplina dezvoltare personală urmăresc formarea unor abilități sociale care presupun interacțiunea cu cei din jur, dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor, cultivarea încrederii în sine și în cei din jur, astfel că jocurile propuse în cadrul acestui proiect s-au îmbinat perfect în schema lecțiilor planificate la această disciplină.

Competențele cheie vizate prin proiectul Past Time Game au fost:
• competențele de comunicare în limba maternă;
• competențe multilingvistice
• competențe sociale
• competențe digitale
• competențe de sensibilizare și exprimare culturală.

Pentru stabilirea sarcinilor partenerilor implicați în proiectul Past Time Games, s-a derulat un webinar cu toate cadrele didactice implicate. Au fost stabilite clar activitățile ce urmau a fi desfășurate, termenele de realizare a acestora, responsabilitățile fiecărui partener. Au fost create pe platforma eTwinning paginile proiectului și fiecare participant și-a creat foldere pentru materialele ce urmau a fi încărcate.

Pentru realizarea  unui LOGO al acestui proiect, fiecare participant a realizat o lucrare și apoi fiecare a votat lucrarea pe care a considerat-o potrivită, astfel încât LOGO-ul ales a fost cel care a obținut cele mai multe voturi. De asemenea, am realizat cu elevii scurte filme video ( unele folosind aplicația Chater Pix Kids) care au fost îmbinate  cu cele realizate de ceilalți parteneri,  astfel au fost create produsele finale ale proiectului, ce au fost postate pe platforma eTwinning.

Pentru a oferi atractivitate activităților incluse  în acest proiect au fost folosite o serie de aplicații digitale: Jiwsaw Planet, Web 2.0, Wordwall, LearningApss. Produsului final al acestui proiect a fost realizat cu ajutorul  aplicației StoryJumper, cartea astfel realizată fiind disponibilă pe pagina proiectului.

Elevii au participat cu interes la acest proiect, au fost curioși să descopere jocuri noi, pentru ei. S-au ajutat când au avut activități de lucru în grup, s-au bucurat când au câștigat, s-au încurajat când a fost nevoie. Participând la jocurile propuse, elevii mei și-au îmbunătățit și armonizat relațiile de la nivelul clasei, au dovedit că pot fi înțelegători, empatici, corecți. Comunicarea la nivelul clasei s-a îmbunătățit. Toți elevii și-au exersat și îmbunătățit competențele digitale.

Consider că obiectivele proiectului au fost realizate în proporție de 100%. Elevii au realizat că, deși provin din țări diferite, au activități și interese comune, au conștientizat diferențele interculturale și au formulat întrebări pentru a-și clarifica anumite aspecte.

 

prof. Mihaela Mărculescu

Școala Gimnazială Buică Ionescu, Glodeni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.marculescu1

Articole asemănătoare