Aspecte ale organizării lecției de educație fizică în învățământul primar

La nivelul claselor primare, obiectivele educației fizice se realizează prin următoarele forme de activitate: lecția de educație fizică și gimnastica din regimul zilnic școlar (forme de bază, la care trebuie să participe toți elevii), momentul de educație fizică, activitățile cu caracter sportiv din cadrul recreației organizate, activitatea independentă a elevilor (activități extracurriculare), alte activități sportive precum: excursiile, plimbările, drumețiile, diferite demonstrații și serbări sportive etc. Pentru un randament bun, este nevoie ca lecția de educație fizică să fie organizată în mod judicios, mai ales, având în vedere particularitățile de vârstă și psihice ale elevilor din ciclul primar.

Forma de bază în organizarea procesului instructiv-educativ o reprezintă lecția. Prin intermediul acesteia se realizează unitar obiectivele educației fizice școlare. Desfășurându-se într-un cadru organizat cu colectivele de elevi, ale căror efective și componență sunt stabilite, sub îndrumarea profesorului de educație fizică, acesta având rolul determinat în stabilirea conținutului lecției și în organizarea activității elevilor în cadrul procesului educațional, ea asigură, astfel, pentru întreaga clasă de elevi, înfăptuirea sistematică a obiectivelor urmărite, a conținutului stabilit prin programe.

Având multiple influențe instructiv-educative și fiind o activitate complexă, atunci când stabilim și realizăm conținutul lecției, trebuie să se ținem seama de următoarele aspecte:

  • Tema lecției să fie precizată clar, la fel și scopul didactic: învățarea, repetarea, aplicarea sau verificarea unor acțiuni motrice (săritura în lungime prin procedeul global, prinderea și aruncarea mingii de oină etc.); dezvoltarea sau verificarea unor calități motrice,
  • Alegerea în mod judicios a exercițiilor care vor fi utilizate pentru realizarea temelor și a celorlalte obiective instructiv-educative urmărite în lecție. Acestea trebuie să se subordoneze temelor, dar o parte din ele urmăresc și alte sarcini neformulate prin teme cum sunt: introducerea treptată a organismului pentru efort, organizarea și disciplina colectivului de elevi, influențarea selectivă a principalelor grupe musculare, articulații, segmente, relaxarea organismului etc.
  • Să fie realizată o întrepătrundere (legătură organică) între sarcinile instructive și cele educative (aici, mă refer la funcția informativă și cea formativă a procesului de învățământ). Trebuie să nu lipsească jocurile de mișcare și ștafetele, fie extrase din anumite cărți, fie chiar  create de noi, ca să fie mult mai atractiv pentru micii școlari și totodată să-i antreneze pe tot parcursul lecției. Nu uităm, însă și de latura intelectuală, afectivă și moral-volitivă a personalității elevului, exercitând o influențare pozitivă a imaginației, memoriei, observației, inițiativei, perseverenței, curaj și a altor procese psihice.
  • Alegerea adecvată a metodelor corespunzatoare realizării scopurilor urmărite. Metodele și procedeele metodice vor fi alese în raport de etapa procesului de învățare-perfecționare (inițiere, repetare, consolidare, verificare etc.), de dificultatea temelor lecției și a exercițiilor propuse pentru învățare (repetare), precum și de nivelul  de pregătire a elevilor. La clasa pregătitoare și la clasele I-IV vor predomina metodele intuitive, vom exersa mai mult global, elevii având spirit de observație, posibilitățile de percepere mai scăzute, intuind și percepând, mai ales, direct prin intermediul primului sistem de semnalizare.
  • Dozarea corectă și progresivă  a efortului  (de la lecție la lecție, de la verigă la verigă). Trebuie să aibă o curbă ascendentă, culmind în verigile destinate repetării acțiunilor motrice, dezvoltarea calităților motrice, utilizării ștafetelor și jocurilor etc. De astfel, în vederea întăririi treptate a capacității de efort a organismului, acesta trebuie crescut progresiv și de la un sistem de lecții la altul.
  • Utilizarea eficientă a timpului de lucru destinat lecției. Claritatea sarcinilor, buna organizare a lecției, claritatea sarcinilor și a modalităților de realizare a acestora, pregătirea din timp a terenurilor, sălii și inventarului necesar, organizarea clasei pe grupe/echipe, alegerea formațiilor de lucru adecvate, conducerea sigură a lecției de către noi, profesorii, sunt câteva dintre aspectele care trebuie avute în vedere în scopul utilizării eficiente a timpului alocat desfășurării lecției de educație fizică.

Bibliografie
Gârleanu D. ( 1983), .Atletism, lecţii pentru liceenii şi juniori, Editura Sport-Turism, Bucureşti,

 

prof. Gheorghe Mihăilă

Școala Gimnazială, Gura Foii (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gheorghe.mihaila

Articole asemănătoare