Contribuția limbii franceze la dobândirea competențelor pe care copiii lor le vor dezvolta până la finalul clasei a VIII-a

Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” este o școală preocupată în permanență de progres. Este o instituție ce urmărește dezvoltarea creativă a copiilor, o școală adaptată activității acestora. Este important ca școala să ajute copilul să crească, să se poată dezvolta deplin încât să poată crea omul puternic, omul echilibrat, acela care va ajunge mai departe decât noi. Noi oferim copiilor dumneavoastră un cadru favorabil pentru ca ei să aibă acces la informațiile utile dezvoltării lor, însă nu am reuși acest lucru fără sprijinul dumneavoastră. În acest context, împreună vom dirija copiii în așa fel încât, la finalul clasei a VIII-a, ei vor avea o mulțime de cunoștințe, calități, priceperi, pe care noi, în domeniul educațional, le numim „competențe”.

Sunt profesor titular al acestei școli și predau cu pasiune și mare devotament, limba franceză, această limbă pe care copiii dumneavoastră o numesc, la o primă impresie,  „limba iubirii”.

De ce limba franceză? Sunt convinsă că este una din întrebările care v-au străbătut gândul, având în vedere că fiecare părinte este interesat și preocupat de un viitor cât mai bun pentru copilul lui.

Limba franceză este una dintre cele mai răspândite în lume. Românii au un mare avantaj în învățarea limbii franceze, date fiind rădăcinile latine comune, precum și o multitudine de cuvinte împrumutate din limba franceză. Din 1993, Romania face parte din Organizația Internaționala a Francofoniei, statut care i-a permis consolidarea dimensiunii globale a cooperării sale internaționale. Suntem un popor francofon ! Învățarea limbii franceze reprezintă un pas important pentru viitorul elevului, fiindu-i de folos în viața de zi cu zi atunci când călătorește, la școală, unde poate participa la proiecte internaționale în limba franceză, sau, mai târziu, în viața profesională.

În educația secolului XXI,  termenul „competențe transversale” sau „competențe cheie” este folosit din ce în ce mai frecvent în contextul sistemelor de învățământ din Europa. Ele sunt incluse în cerințele educaționale, astfel încât cadrele didactice trebuie să asigure dezvoltarea lor la școală, pentru ca mai târziu, în viața lor personală și profesională, copiii dumneavoastră să fie niște persoane proactive – adică, să poată lua singuri inițiativă, să-și asume responsabilități, să se informeze, să se implice, să fie niște persoane pozitive!

În continuare, vă voi prezenta aceste competențe, asigurându-vă că vom depune toate eforturile pentru ca elevii noștri să le dobândească și să le dezvolte până la finalul clasei a VIII-a.

Comunicarea în limba maternă. Având această  competență bine dezvoltată, copilul va fi capabil să-și  exprime emoțiile, ideile, părerile în diferite situații din viața de zi cu zi, acasă, la școală sau în diverse contexte socio-culturale. El va putea să poarte un dialog corect, coerent cu persoane din diverse medii sociale.

Comunicarea în limbi străine. La ora actuală, învățarea unei limbi străine este necesară, având în vedere posibilitatea pe care sistemul de învățământ ne o oferă astfel încât să derulăm proiecte internaționale, schimburi de experiență cu profesori și elevi din alte țări. Experții încurajează studiul limbilor străine la copii datorită modului în care le afectează dezvoltarea creierului. Motivul ar fi faptul că studierea unei limbi străine încurajează gândirea. S-a dovedit că acei copii care studiază o limbă străină sunt mai pricepuți la calcule mentale, citit și nu numai. Învățarea unei limbi străine și introducerea într-o cultură nouă îi va deschide copilului mintea și îi va permite să experimenteze lumea cu “alți ochi”. Empatia și curiozitatea pe care copilul o va dezvolta față de alte culturi, față de alte obiceiuri și mentalități, reprezintă un avantaj considerabil.

Toate acestea îi vor crește atât toleranța față de restul lumii precum și capacitatea de a se adapta în diferite situații. În plus, copiii bilingvi au posibilitatea de a interacționa și cu alte persoane care vorbesc limbi străine, să realizeze conexiuni cu alte culturi, ceea ce le va oferi o deschidere mai mare la informații. Așadar, învățând limba franceză este o oportunitate prin care elevii noștri vor atinge și o altă competență cheie, sensibilizarea și exprimarea culturală.

Competenţele matematice  şi competenţele de bază în ştiinţe şi tehnologii  sunt atinse în studiul limbii franceze, în diverse activități de învățare a cifrelor, calculului, situații de viață cotidiană, descoperirea unor tehnologii revoluționare sau a invențiilor.
Competența digitală. Având în vedere situația actuală, competența digitală devine indispensabilă atât la școală, cât și în timpul liber, fiind un excelent mijloc de informare, învățare, comunicare, de conectare cu lumea. Elevul va ști să utilizeze instrumente și aplicații digitale, diferite rețele, în contextul unor activități de învățare, respectând norme și reguli de utilizare a conținutului virtual.

Competențe sociale și civice. La orele de limba franceză elevii vor lucra de multe ori pe grupe. În acest fel, ei vor dobândi atitudine pozitivă, comunicând și interacționând cu ceilalți. Vor aprecia diversitatea religioasă, culturală, lingvistică.

Spirit de inițiativă și antreprenoriat. Copilul dumneavoastră va fi capabil să găsească soluții pentru a rezolva o sarcină de lucru în grupul din care face parte, luând inițiativa în acest sens. Va putea să identifice singur oportunitățile, să-și pună ideile în practică, să planifice și să gestioneze proiecte pentru a atinge obiective.

A învăța să înveți. Am lăsat această competență la sfârșit pentru că la ora de limba franceză învățăm să învățăm! Folosind metode şi procedee adecvate nivelului, intereselor şi nevoilor elevilor, activitatea de limba franceză devine plăcută, atractivă şi creează premisa pentru a învăţa o limbă nouă fără dificultate şi efort. În acest sens, elevul învață să-și organizeze timpul, să rezolve probleme, să-și evalueze și să poată folosi noi cunoștințe în diverse situații, adică să-și organizeze propria învățare.

Încrederea dumneavoastră că ați ales școala noastră și limba franceză ca limbă modernă 2 îmi sporesc determinarea și puterea de a transforma activitățile mele la ora de limba franceză într-o rampă de lansare a copilului dumneavoastră către un viitor de succes!

 

prof. Liliana Călugăru

Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, Târgu-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/liliana.calugaru1

Articole asemănătoare