Proiectul eTwinning „Math in Art”

Proiectul „Math in Art” a vizat aprecierea operelor tradiționale de artă și relația lor cu matematica. Proiectul a fost adresat elevilor cu vârsta 14-18 ani, scopul principal fiind de a ajuta elevii să iubească mai mult matematica prin activități distractive, prin cunoașterea și cercetarea operelor de artă.

În acest sens, elevii au ales diferite opere de artă, au cercetat diferitele elemente matematice folosite și au prezentat rezultatele muncii lor prin utilizarea T.I.C. (PowerPoint, Microsoft Sway, MS Paint, Padlet, etc.). Astfel, s-a avut în vedere legătura matematicii cu pictura, sculptura și arhitectura, dar și legătura dintre matematică, muzică, dans.

Proiectul s-a derulat în Lıceul Teoretıc „Traian” – Constanța, fiind implicați elevi din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, atât independent, cât și în grupuri mici (2-3 copii) în parcurgerea sarcinilor propuse.

Proiectul „Math in Art” a utilizat în mod creativ tehnologia pentru a pune în evidență elementele matematice din diferite lucrări de artă  (arhitectură, pictură, sculptură, muzică) cu specific local, dar și internațional. S-au avut în vedere:

 • Posibilitatea de a utiliza tabla inteligentă interactivă Prestigio Multiboard-Widows 10 (multi-touch screen), cu diferite accesorii și echipamente IT, pentru prezentarea produselor digitale din cadrul proiectului;
 • Crearea unei pagini web necesară diseminării produselor rezultate în urma derulării proiectului, la nivel local, național, internațional:
  https://sway.com/LwZFga44wVxP14gn?ref=Link&loc=play
 • S-a utilizat MS Word pentru realizarea diferitelor postere și MS PowerPoint pentru crearea prezentărilor cu diferite elemente multimedia inserate (muzică, videoclipuri sugestive).
 • S-au folosit rețelele de calculatoare, Internetul, S.O. Windows, pachetul Office (în special MS PowerPoint și MS Word), imprimanta, tabla inteligentă multi-touch. Fotografiile digitale au fost postate atât pe platforma eTwinning, cât și pe site-ul proiectului.

Tehnologia a fost liantul comunicării și colaborării între partenerii proiectului – prin folosirea platformei eTwinning (diferite materiale digitale, fotografii din tipul implementării proiectului, etc.). Materialele realizate (în mod individual sau în echipe de 2-3 elevi) au fost postate:

Evaluarea proiectului s-a realizat cu ajutorul aplicației Padlet: https://padlet.com/esraelmadibi/ad6f9imka9d5

Proiectul „Math in Art” s-a integrat pe deplin curriculumului școlar deoarece elevii claselor participante au fost liceeni, profil științele naturii. Elevii au putut astfel să aplice în proiect ce au învățat la clasă – noțiuni de matematică (geometrie, trigonometrie), dar și noțiuniunile T.I.C. studiate (realizarea unei pagini web, MS Word, MS PowerPoint, realizarea unui poster, etc.). Ei au avut posibilitatea de a alege operele de artă pe baza cărora au căutat informații, au făcut un plan și au identificat responsabilitățile individuale. La sfârșitul proiectului, elevii au realizat o prezentare a concluziilor găsite și au răspuns la diferite întrebări adresate de către ceilalți colegi sau profesori în funcție de domeniul ales.

S-a ținut cont de gândirea critică, analitică, de posibilitatea colaborării între ei, dar și cu alți copii implicați în acest proiect – din alte țări partenere (Portugalia, Polonia, Spania, Croația, Turcia).

Printre obiectivele avute s-au numărat:

 • Realizarea la nivelul grupului țintă a acumulării competențelor necesare secolului XXI;
 • Obținerea feed-back-ului pentru îmbunătățirea continuă a procesului educațional;
 • Lărgirea granițelor creativității;
 • Implementarea metodei proiectului, conceptului de învăţare centrată pe elev care ajută la dezvoltarea personalităţii fiecăruia;
 • Promovarea şi încurajarea activităţilor individuale şi în echipă.

Proiectul a avut un impact important asupra mea ca profesor, dar și asupra elevilor datorită originalității temei propuse și posibilității utilizării tehnologiei într-un mod cât mai creativ. Beneficiile școlii au fost în primul rând posibilitatea comunicării și colaborării între elevii implicați în proiect și ceilalți parteneri din țară sau internațional, dar și accesul la idei noi, la noi modalitați de abordare a problemelor.

Utilizarea creativă a tehnologiei a fost de asemenea un punct de referință

Proiectul a fost răsplătit cu European Quality Label și Premiul al-III-lea în cadrul concursului Premiile Naționale eTwinning 2018, categoria Matematică și științe.

 

prof. Gabriela Violeta Tănăsescu

Liceul Teoretic Traian, Constanța (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.tanasescu

Articole asemănătoare