Proiecte eTwinning și matematica

În acest an școlar, am participat cu elevii mei la activitățile diverselor proiecte eTwinning. Acest fapt a devenit o tradiție, considerând ca fiind mult mai motivantă pentru elevi participarea activă în astfel de proiecte. Este valabil pentru toți elevii, indiferent de nivelul lor de pregătire. Învățarea bazată pe proiecte, prin jocuri, colaborativă implică și dezvoltă abilități, tehnici și competențe utile în viața cotidiană. Prin colaborare, elevii au învățat unii de la alții pașii necesari pentru utilizarea platformei eTwinning și a diverselor aplicații.

Learn to think, analyze, program with ICT

Pe 9 februarie 2022  ne-am înscris ca parteneri în acest proiect (twinspace.etwinning.net/228564) fondat de Igor Guțu – Liceul Teoretic Ion Creanga s. Popestii de Sus, Drochia, R-Nul Drochia, Republic of Moldova și Jouhaina CHEBIL – Ecole préparatoire Cité El Gazala, Cité Gazala, Tunisia. În cadrul acestui proiect, elevii au descoperit lumea algoritmilor în viața reală.

Proiectul a început cu un concurs de logo-uri. Elevii au creat logo-uri și postere motivaționale folosind Canva – www.canva.com/. Elevii înscriși pe platforma eTwinning ca elevi administratori și-au încărcat propriile lucrări.

A urmat o activitate de creare a avatarurilor și a unor scurte prezentări. Elevii au fost îndrumați să folosescă Pixton ( www.pixton.com/ ) și ChatterPix ( ChatterPix Kids –  aplicație pentru smartphone) pentru prezentări. Aceste aplicații sunt atractive și solicită elevii la autocunoaștere. De asemeni îi ajută să își dezvolte competențele de comunicare  în limba română și limba engleză . Elevii au fost îndrumați să se prezintei mai întâi în limba română, apoi în limba engleză și să se înregistreze vocal. La final au fost produse animații drăguțe care au oferit un motiv în plus pentru elevi în a finaliza prezentările.

Activitatea de creare de algoritmi cu diverse aplicații s-a desfășurat pe mai multe teme. Elevii au observat schemele logice rezultate corespunzător fiecărei etape a situației prezentate.

S-a lucrat în echipe pe temele date:
– în tradiții unde elevii noștri au descris pictarea ouălelor de Paște.
– în viața reală unde elevii noștri au redat prin schemă logică programul  unei dimineți-pregătirea pentru a merge la școală.
– în jocuri unde echipa noastră de elevi a redat etapele necesare pentru a crea un cadru, o lume, în Minecraft, joc iubit de elevi, de altfel.
– în artă și literatură. Aici a fost creat un videoclip cu realizările echipei noastre utilizând deprinderile insușite cu ocazia întâlnirii online. Această activitate a inițiat, de altfel, premisa unor aprofundări, trezind interesul elevilor pentru programare și arte vizuale, conștientizând posibila legătură dintre acestea.

Însușirea noțiunii de algoritm, a tehnicilor de realizare a algoritmilor, de stabilire a succesiunii evenimentelor, a operațiilor, ordonează gândirea elevilor, dezvoltă gândirea critică, a operațiilor logice. Ca rezultat al algoritmilor, a fost și o activitate de creare de jocuri în Scratch. Elevii au urmărit succesiunea operațiilor, a instrucțiunilor, au asociat și stabilit logica jocului.

Nu au lipsit activitățile bazate pe manifestări internaționale.

Deoarece proiectul a început în februarie, am marcat Ziua Siguranței pe Internet printr-un seminar încheiat cu o sesiune de creare de nori de cuvinte utilizând WordArt – wordart.com. Elevii au fixat astfel cuvintele importante privind comportamentul pe internet, neticheta. Pentru partajarea creațiilor elevilor, s-a folosit Padlet. Astfel ei au putut vedea și celelalte produse ale partenerilor noștri.

Pi Day  a fost marcată prin crearea unui joc în scratch, joc despre cerc. Bird Day în care elevii au folosit Canva pentru postere în care au îmbinat mesaje de pace, prietenie și libertate. Children’s Day în care elevii au realizat în colaborare cu partenerii noștri un poem și un videoclip. Global Astronomy Month în care au fost imaginate orașe pe Marte sau pe Lună utilizând Minecraft . Apoi, utilizând imagini interactive am creat hărți cu lucrările tuturor cu ajutorul aplicației Genially – genial.ly. eTwinning Day în care elevii au folosit Canva pentru postere .

Aceste activități formează competențe civice și interculturale, întărind sentimentul de aparteneță la spațiul european.

Game of the Month

Acest proiect este realizat la propunerea mea. După ce am scris proiectul, l-am prezentat pe forumul platformei și așa am găsit o școală parteneră. Apoi am trimis proiectul spre aprobare primind certificatul de aviz din partea Agenției Naționale eTwinning. Astfel, împreună cu Neslihan Aslantaş – Öğretmen Hüseyin Cahit Ortaokulu, Merkez, Turkey am demarat proiectul. La proiect au mai aderat școli din Cehia și Turcia.

În proiect am înscris elevii în mod asemănător, ca administratori, având acces total în spațiul de lucru, putând să își publice lucrările. Acest statut asociat elevilor îi motivează, le dezvoltă comunicarea autentică și responsabilă, întărește sensul învățării și dezvoltă competențele interdisciplinare.

Pe lângă obișnuitele activități de început – crearea avatarului, scurtă prezentare a elevilor și profesorilor, a școlilor etc., am realizat activități bazate pe jocuri. Astfel elevii au învățat să realizeze diverse jocuri utilizate în ore de recapitulare și nu numai.

Crearea de rebusuri folosind Learning App – learningapps.org a fost o activitate organizată  ca o lecție de recapitulare la sfârșitul capitolului despre patrulatere. Scriind definițiile în limba română mai întâi, apoi în limba engleză, pe caiet, apoi în aplicație și finalizâd cu utilizarea rebusurilor între colegi, s-a realizat recapitularea mult mai intens, activ și cuprinzător. Apoi au jucat cu plăcere și alte jocuri didactice găsite pe Learning App.

Flashcards folosind Cram – www.cram.com a fost o activitate bazată pe un joc de asociere . Acest tip de joc l-am utilizat pentru insușirea unei formule la ora de fizică. Este un joc antrenant care solicită atenția elevilor, dezvoltă abilități de calcul mintal, de retenție a formulei prin caracterul repetitiv al jocului.

Shapes on the Ice a fost o activitate tip  ”Întâlnire online”. Elevii au realizat figuri geometrice elementare utilizând Frozen – studio.code.org/s/frozen, o aplicație asemănătoare Scratch-ului. Activitatea a fost solicitantă prin faptul că întâlnirea online a necesitat comunicarea în limba engleză cu partenerii, schimb de idei și produse. Elevii au fost deosebit de  impresionați de acest tip de activitate.

Kahoot Quiz – kahoot.com a fost o activitate de creare a unor jocuri tip Kahoot și parcurgerea lor în echipe. Cu acestă activitate, pe lângă cunoștințele consolidate s-au dezvoltat abilități de cooperare, de asumare a unor responsabilități.

Descrierea și rezultatele proiectului nostru se află la adresa twinspace.etwinning.net/196452/home.

Pentru profesori, este o provocare în a învăța și a aplica noi instrumente web 2.0 pentru a crea activități motivante și atractive pentru elevi. De asemenea, profesorul creează o dinamică de grup, favorizează coeziunea grupului și învață noi metode și instrumente.

Acordând elevilor drepturi depline de editare și încrederea mea, de altfel, am reușit să îi motivez, să îi mobilizez în rezolvarea sarcinilor. Aceasta dezvoltă autonomia elevilor, ii face să fie proprii actori ai procesului de învățare.

Învățarea bazată pe joc oferă un cadru plăcut, atractiv și antrenant în care elevii nu simt trecerea timpului sau stresul. În astfel de activități toți elevii participă și se simt bine.

Pentru școală, proiectele eTwinning oferă deschidere europeană, contribuie la vizibilitatea acțiunilor școlii și îmbogățesc climatul școlar.

 

prof. Anamaria Corina Golumbeanu

Școala Gimnazială Ion Țuculescu, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anamaria.golumbeanu

Articole asemănătoare