Proiectul Erasmus+ „Noi învățăm practicând”, la final

Liceul Tehnologic Auto Craiova este beneficiarul proiectului Erasmus+ „Noi învățăm practicând”, nr. 2018-1-RO01-KA102-04 7923, ce are ca scop îmbunătățirea cunoștințelor de specialitate și a competențelor socio-profesionale în mediul de lucru european, de a conștientiza strategiile europene pentru educație și formare profesională și de a îmbunătăți exprimarea în limba engleză a elevilor de la calificările profesionale „Mecanic auto” și „Tinichigiu-vopsitor auto”.

Obiectivele proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor-cheie vizate de calificările profesionale Mecanic auto și  Vopsitor-tinichigiu auto, prin îmbunătățirea abilităților și atitudinilor încorporate în unități de învățare a rezultatelor specializate în timpul activităților de formare practică, de a crește motivația pentru performanță practică și șanse pentru un loc de muncă atât în țară, cât și în afara acesteia.

2. Îmbunătățirea limbii engleze și a cunoștințelor legate de terminologia profesională în limba engleză pentru elevii de la calificările Mecanic auto și Vopsitor-tinichigiu auto, prin pregătire lingvistică și utilizarea limbajului specializat în timpul activităților practice.

3. Creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la calitatea de membru al Uniunii Europene pentru a dezvolta încrederea intra și interpersonală și dorința de dezvoltare personală pe tot parcursul vieții conform standardelor europene.

Inițial, activitățile proiectului au fost repartizate pe durata a 22 de luni (01.09.2018-30.06.2020), însă în condițiile pandemiei COVID 19, durata s-a extins la 36 de luni, (01.09.2018-31.08.2021), adică maximul perioadei pentru acest gen de proiecte.

Grupul țintă este de 42 elevi,  iar mobilitățile programate în 3 fluxuri, format fiecare din 7 elevi de la calificarea Mecanic auto și 7 elevi de la calificarea Tinichigiu-vopsitor  auto (clasele a X-a și a XI-a), învățământ profesional de 3 ani.

Mobilitățile constând în pregătire practică și teoretică în Cipru, certificate prin Mobility Europass, au fost programate astfel:

  • Fluxul 1-14 elevi: 7 elevi cu calificarea mecanic auto + 7 elevi cu Tinichigiu-vopsitor auto – AUTO CLINIC GARAGE LTD, Paphos, Cipru în perioada 1-12. 04.2019, desfășurat fără probleme.
  • Fluxul 2-14 elevi: 7 elevi cu calificarea mecanic auto + 7 elevi cu Tinichigiu-vopsitor auto – AUTO CLINIC GARAGE LTD, Paphos, Cipru în perioada 21. 10 -01.11. 2019. desfășurat fără probleme.
  • Fluxul 3-14 elevi: 7 elevi cu calificarea mecanic auto + 7 elevi cu Tinichigiu-vopsitor auto – AUTO CLINIC GARAGE LTD, Paphos, Cipru în perioada 30.03-10.04.2020. Datorită modificării structurii anului școlar 2019-2020 și deci suprapunerii celei de a doua săptămână de stagiu cu vacanța de Paște, perioada de mobilitate, prin înșelegere cu partenerii externi, a fost reprogramată pentru 23.03-03 04. 2020, însă la aceată dată deplasarea fluxului 3 nu s-a mai putut desfășura deoarece datorită pandemiei creată de noul coronavirus, la 11 martie 2020 România intră în stare de urgență, școlile se închid și zborurile internaționale se anulează.

În lunile următoare au fost întrebări și frământări despre cum vor decurge proiectele Erasmus+, dar fără a avea răspunsuri sigure. Singurul răspuns sigur era să așteptăm să vedem ce va urma. Așa trece anul școlar 2019-2020 și urmează 2020-2021 cu doar câteva săptămâni de școală fizic, în septembrie-octombrie 2020.

Legătura cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a fost permanentă și chiar dacă se putea schimba țara de primire a mobilităților cu alta care nu era în scenariul roșu și către care zborurile nu erau interzise, riscurile de plecare erau prea mari și noi întrebări despre ce s-ar fi putut întâmpla, dacă unul dintre elevi ar fi contactat virusul pe parcursul mobilității, apăreau. Singura soluție sigură era descoperirea vaccinului anti-COVID 19, dar mai aveam de așteptat și asta nu era cel mai mulțumitor aspect, însă era singurul.

În luna martie 2021, cei 14 elevi ai fluxului 3 sunt chestionați cu privire la disponibilitatea deplasării în mobilitate, bineînțeles, în condițiile impuse de călătoriile în Cipru la acea data  și anume: o modalitate ar fi fost prezentarea unui test negativ la ieșirea din România, efectuarea unui nou test la intrarea în Cipru și un alt test la plecarea din Cipru, o altă posibilitate a fost dovada vaccinului anti-COVID 19 și o ultimă modalitate fiind prezentarea unui certificat de trecere prin COVID-19. O parte dintre elevi, absolvenți 2020, fiind deja angajați, renunță. O altă parte dintre ei, deși elevi încă, nu vor să-și asume riscul contactării virusului, izolarea sau carantina, renunță.

În aceste condiții, se impune o nouă selecție a elevilor și după mai mult de un an de amânare, după revenirea fizică la școală a elevilor, după reluarea zborurilor și după refacerea fluxului 3, se stabilește o nouă perioada de stagiu împreună cu Organization for Promotion of European Issues (OPEI) ca organizație intermediară, care a facilitat desfășurarea activităților de pregătire practică la compania  Auto Clinic Garage LTD, Paphos, Cipru și anume 19-30.07.2021.

Pentru realizarea acestui stagiu, profesorii și elevii au conștientizat faptul că vaccinul le va facilita deplasarea în Cipru și toți participanții la mobilitate, elevi și profesori, au facut vaccinurile anti- Covid 19, astfel că stagiul s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță, iar cu această mobilitate  proiectul Erasmus+ „Noi învățăm practicând” ajunge la final.

Din această experiență există mai multe lecții învățate și anume:

  • Ca urmare a efectuării unei mobilități în perioada pandemiei este că atunci când există suficientă voință și sunt luate toate măsurile de înlăturare a riscurilor orice problemă poate fi rezolvată și totul este posibil.
  • Timpul rezolvă totul, principalul este să avem răbdare.
  • Să ne adaptăm oricăror condiții și să învingem, indiferent de câte piedici am întâmpina.

Sper ca această experiență să fie un bun exemplu pentru ceilalți, să ii determine să aibă curajul  să îndrăznească, să reușească și să învingă.

Impactul asupra elevilor se va concretiza în îmbunătățirea formării profesionale atât în mediul non-formal, cât și personal, prin depășirea granițelor spațiului național și a rețelei lingvistice.

Impactul proiectului asupra Liceului Tehnologic Auto Craiova va fi îmbunătățirea calității educației prin transnaționalizare și dezvoltarea competențelor pentru pregătirea strategiei de internaționalizare propusă de misiunea și viziunea școlii.

Impactul proiectului asupra organizațiilor participante, Liceul Tehnic Auto Craiova, Organization for Promotion of European Issues (OPEI)  și Auto Clinic Garage LTD din Paphos Cipru, la nivel european va fi reprezentat de consolidarea relației, care oferă noi oportunități de cooperare, pentru dezvoltarea altor proiecte europene care vizează integrarea socio-profesională a elevilor de la alte calificări profesionale.

Deși proiectul este o componentă mică a educației, în timp, alături de multitudinea de proiecte de mobilitate Erasmus+, acesta poate avea un impact pe termen lung asupra sistemelor educaționale din țările participante la program prin dezvoltarea de noi strategii sau noi direcții de mobilitate în Europa sau în afara ei.

Referințe
1. Formularul de aplicație al proiectului „NOI ÎNVĂȚĂM PRACTICÂND” nr. 2018-1-RO01-KA102-04 7923 2018-1-RO01-KA102-04 7923

 

prof. Nicoleta Troanță

Liceul Tehnologic Auto, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.troanta

Articole asemănătoare