Învățarea online prin cooperare

Perioada pandemiei și-a pus amprenta și asupra educației, obligând părinții, elevii și profesorii să devină flexibili la schimbările impuse de învățarea online. Astfel, a trebuit să adaptăm metodele clasice educaționale printr-o reconceptualizare a activităților de predare-învățare-evaluare, astfel încât transmiterea cunoștințelor noi să fie prezentate sub alta formă, modificând metodele și schimbând mijloacele, stârnind curiozitatea și implicarea elevilor în procesul de învățare.

Astfel, apare învățarea prin cooperare online, în care elevii sunt puși să caute informații pe baza unor teme date de către profesor şi să le dezbată în cadrul orelor, conturând împreună concluziile. O astfel de metodă are ca beneficii  implicarea directă a elevilor in procesul de educațional, stimularea colaborării  și a comunicării, promovează respectul  de sine, pregătindu-i pe elevi  să se confrunte cu problemele reale de viață și de a le rezolva cu succes, îmbunătățirea aptitudinilor de TIC ale celor implicați. În urma procesului de învățare prin cooperare se poate observa o eficientizare chiar și a feedback-ului primit de la elevi. Fluxul de lucru generalizat de învățarea online prin cooperare presupune o interacțiune directă cu elevii și are ca finalizare învățarea eficienta a noilor cunoștințe, urmată de auto-evaluare.

Învățarea prin cooperare online  este atât o provocare cat si un instrument eficient de învățare pentru viitorul procesului de învățământ datorita capacității motivaționale asupra elevilor, pentru ca le captează atenția, îi responsabilizează si ii ajuta sa-si dezvolte personalitatea și abilitățile sociale, curajul de a lua decizii si de a rezolva situațiile de criza , le da încredere in sine si ii ajuta sa se dezvolte emoțional.

Predarea on line presupune și o strategie didactică optimizată, o predare interactivă online care include o schimbare esențială cu o nouă pedagogie bazata pe folosirea  platformelor digitale educaționale si interactivitate prin schimb de informații de la profesor la elevi și de la elevi la elevi, ceea ce constituie esența unei predări centrate pe elev, îmbunătățind astfel clar calitatea predării-învățării

Esențial este, pentru a valorifica avantajele acestei metode noi de învățare, să proiectăm un plan educațional, bine structurat, care să conțină reguli  şi metode care să faciliteze învățarea şi înțelegerea eficientă a noilor cunoștințe şi deprinderi. Astfel trebuie urmărită adaptarea metodelor de predare a conținuturilor educaționale având ca prioritate concentrarea pe tipurile de achiziții  şi verificarea însușirii acestora prin  evaluarea sumativă a noilor cunoștințe. Aceasta proiectare trebuie făcută parcurgând mai mulți pași:

  • Proiectare  şi construire: primul pas consta in  formularea clara a obiectivelor de învățare urmărite care să reflecte cunoștințele  şi deprinderile pe care trebuie să le dobândească elevii la finalul cursului;
  • Evaluare: pasul al doilea conține metode de evaluare a achizițiilor (cunoștințe  şi deprinderi) in raport cu obiectivele propuse sub forma de evaluări sumative, proiecte, portofolii dar  şi evaluări formative sub forma unor teste grilă;
  • Recuperare: pasul al treilea constă in elaborarea unor metode şi procedee de recuperare sincron sau asincron, adaptate nevoilor individuale fiecărui elev ca urmare a feedback ului primit in urma evaluării.

Învățarea prin cooperare online permite o abordare directă a activităților educaționale propriu-zise de învățare, care constă în implicarea elevilor astfel încât aceștia să poată face față cu succes la testele de  evaluare, prin motivarea, implicarea si responsabilizarea acestora.

Bibliografie

Brown, H., Ciuffetelli, D.C., (Eds.), 2009. Foundational methods: Understanding teaching and learning, Pearson Education. Toronto. Pag 507-508
Johnson, D., Johnson, R., & Holubec, E., 1994. New circles of learning: Cooperation in the classroom, Alexandria, VA: Association For Supervision & Curriculum Development (ASCD)
Tsay, M., Brady, M., 2010. A case study of cooperative learning and communication pedagogy: Does working in teams make a difference? In Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2). Pag 78-89
Slavin, R.E., 1996. Education for all, Swets & Zeitlinger Publishers. Netherlands

 

prof. Daniela Mădălina Călărașu

Colegiul Național Iulia Hașdeu (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.calarasu

Articole asemănătoare