Proiect Erasmus+: LIFE – Love Is For Everyone

Colegiul de Industrie Alimentara „Elena Doamna”, Galați este școală coordonatoare a proiectului ERASMUS+, „Love Is For Everyone”  – LIFE (KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, KA219 – Parteneriate strategice numai între școli), cu perioada de desfășurare de 24 luni (01.09.2017 – 31.08.2019).

Școli partenere în proiect:
• Colegiul de Industrie Alimentara „Elena Doamna” (coordonator de proiect)
• IMS Private School – Limassol, Cipru
• I.E.S. PEDRO SALINAS – Madrid, Spania
• Primary School „Goce Delchev” – Prilep, FYROM
• Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti – Varaždin, Croatia
• Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo da Vinci – Piazza Armerina, Italia

Trăind într-o societate în continuă schimbare, suntem în situația de a face față unor situații dificile atunci când vine vorba de conviețuirea cu diferite persoane de culturi diferite. În prezent, societatea trebuie să se adapteze și să învețe să trăiască în armonie. Din păcate, majoritatea oamenilor nu au empatie și înțelegere față de diferite culturi / persoane / credințe.

Șase țări sunt implicate în acest parteneriat și anume: România, Spania, FYROM, Croația, Italia și Cipru. Aceștia provin din acea parte a Europei în care este prezent fenomenul migrației.

Obiectivul general:
– să promoveze valorile culturale și să încurajeze cooperarea dintre elevii din diferite țări pentru a îmbunătăți atitudinea generală în ceea ce privește incluziunea socială, diversitatea, egalitatea de gen și nediscriminarea, pentru a crește nivelul de atitudine tolerantă cu 15%.

Obiectivele concrete:
O1. Să dezvolte o strategie care să consolideze respectul și înțelegerea reciprocă și toleranța față de grupurile dezavantajate și persoanele cu nevoi speciale;
O2. Să consolideze încrederea de sine în rândul  elevelelor pentru a-și atinge obiectivele profesionale;
O3. Elevii și profesorii să dobândească, să împărtășească cunoștințele și să accepte diferența dintre culturi;
O4. Cadrele didactice să învețe să adapteze materialele didactice și să lucreze cu elevi în funcție de nevoile lor;
O5. Să crească motivația elevilor de a învăța limbile străine și TIC;

Obiectivele proiectului derivă din prioritățile orizontale ale Ghidului programului ERASMUS +, care se referă la incluziune, diversitate, egalitate de gen, nediscriminare în domeniul educației și nu numai.

Participanții vor lucra la următoarele activități și vor obține următoarele rezultate:

 • răspândirea a 1200 de fluturași
 • realizarea a 6 interviuri – cu migranții despre dificultățile apărute odată cu procesul de migrație
 • crearea unui video pentru a promova toleranța ca o atitudine generală
 • realizarea unui documentar despre procesul de migrare care să ilustreze cazuri reale
 • realizarea unei reviste „Experiența mea LIFE” cu 2 numere (în limba engleză) conținând articole despre tradiții, personalități importante din fiecare țară parteneră, o rețetă tradițională din fiecare țară, evenimente caritabile organizate în beneficiul persoanelor nevoiașe, un articol cu tema –  „Studenții noștri, mândria noastră”, interviuri, cuvinte încrucișate cu vocabular specific, glume.
 • organizarea unei clase virtuală la disciplina – limba engleză
 • crearea și interpretarea chestionarelor „Cât de toleranți sunteți”
 • ateliere de gătit – rețete tradiționale din fiecare țară parteneră
 • realizarea unui album foto
 • crearea și gestionarea unui site Web
 • participarea la un cerc literar „Femeile – puterea blândeții” pentru a inspira elevele, pentru a le motiva să-și atingă țelul și apoi să încerce să-și atingă obiectivele și să nu se mulțumească cu rolul de gospodină
 • realizarea unui CD cu planuri de lecții, materiale, chestionare de evaluare, teste etc. (pentru orele de limba engleză și de științe) special adaptate nevoilor fiecărui elev în clasă
 • realizarea unei piese de teatru –  „Dragostea este pentru toți”
 • setarea un proiect eTwinning care să dubleze acest proiect
 • activitați de tipul „Big Brother-Big Sister”, în care studenții mai mari se angajează în activități distractive cu cei mai mici
 • realizarea unui colț Erasmus +
 • ERASMUS + Club

Sarcinile și responsabilitățile au fost atribuite în funcție de posibilitățile și experiența fiecărei școli. Comunicarea în cadrul proiectului se va face prin intermediului unui yahoogrup și a unui grup Facebook.

Toate școlile partenere vor desfășura toate activitățile menționate mai sus, iar rezultatele vor fi încărcate pe site. La sfârșitul fiecărei întâlniri de lucru, profesorii vor discuta despre progresul activităților și îndeplinirea termenelor limită.

Impactul proiectului va fi măsurat prin chestionare, care vor arăta influența activităților proiectului asupra studenților care au fost identificați ca non-toleranți și ne așteptăm ca nivelul atitudinii tolerantă să crească.

În urma desfășurării proiectului participanții își  vor îmbunătăți competențele lingvistice, vor dezvolte un sentiment de educație a cetățeniei europene în ceea ce privește respectul și toleranța față de ceilalți, își vor îmbunătăți abilitățile TIC, abilitățile de lucru în echipă și atitudinile, competenței lor interculturale.

Proiectele eTwinning vor conferi proiectului o dimensiune europeană și vor continua subiectul proiectului LIFE, în parteneriate cu alte țări, pentru o mai bună conștientizare în rândul elevilor cu privire la schimbarea societății actuale și nevoia de a se adapta la o nouă Europă prin provocări sociale.

Astfel, pentru viitor, imigranții vor găsi un loc mai bun de trăit și vor întâlni oameni mai primitori și aceștia la rândul lor vor învăța cum să respecte poporul și cultura țării gazdă.

 

prof. Iuliana Leuștean

Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iuliana.leustean

Articole asemănătoare