Proiect didactic: Dezvoltare personală, clasa pregătitoare

Unitatea de învățământ: Școala Primară Moțăieni
Propunator: Ghiță Lavinia
Clasa: pregătitoare
Aria curriculară: Om și societate
Dsciplina: Dezvoltare personală
Unitatea tematică: Diversitate
Tema zilei: Tipuri de emoții
Subiectul lecţiei: Emoții de bucurie, tristețe, frică, furie în activități/ contexte familiare

Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi
Scopul lecţiei: formarea/ dezvoltarea la elevi a deprinderii de a recunoaște și exprima propriile emoții; formarea/ dezvoltarea la elevi a deprinderii de a formula și de a accepta complimente, de a identifica emoția trăită.

Competenţe specifice
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară

Obiective operaţionale:
Ob1.2.1. – să denumească emoțiile de bază, asociind imaginea reprezentativă unei emoții cu o situație corespunzătoare, reală sau imaginară;  obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev denumește corect cel puțin o emoție, corelând: imagine – emoție/ imagine – situație/ emoție – situație;
Ob2.2.2. – să identifice emoția declanșată de o exprimare politicoasă, formulând complimente la adresa colegilor și răspunzând acestora;  obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev realizează corect cel puțin o corelație: imagine – emoție/ imagine – situație/ emoție – situație;
Ob3.2.1. – să precizeze ce simt în anumite situații familiare, formulând corect răspunsuri pentru întrebările referitoare la emoțiile de bază trăite când sunt complimentați/ când jucăriile au hotărât să plece de acasă sau asociind o culoare emoției trăite și argumentând alegerea făcută;  obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev formulează corect cel puțin un răspuns/ asociază și argumentează alegerea făcută.

Strategia didactică:
A. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul (Pălăria emoțiilor, Mingea călătoare, Răspunsul în imagini, Conferința de presă, Tabloul emoțiilor)
B. Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, pălărie, imagini care exprimă
emoții de bază; foi colorate, foarfece, bolduri, creioane; minge, buline verzi și roșii; înregistrare cu o știre în legătură cu textul  Cum au fugit odată jucăriile de la un copil; jocuri și jucării din sala de clasă; Tabloul emoţiilor,pozele copiilor, pernițe.
C. Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe

Resurse:
Bibliografice:
1. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentu formarea competenţelor cheie la şcolarii mici – Suport de curs
2.  Pacearcă, ş., Gheorghe R., Burlan C., Bordean I., Mihăescu M., Bucuţă D. (2014). Caiet de comunicare în limba română. Ed. Didactica Publishing House
Temporale: 35 + 15 (minute)
Umane: 27 elevi
Spaţiale: sala de clasă

Momentele lecţiei

1. Moment organizatoric
(1’)   Asigur condiţiile necesare desfăşurării  optime a orei de dezvoltare personală:
-aerisesc sala de clasa,
-pregătesc materialul didactic
Elevii se pregătesc de oră. conversaţia
explicația  activitate frontală

2. Captarea atenţiei
(4’) Ob1.2.1.
Propun spre desfășurare  jocul Pălăria emoțiilor.
Descrierea jocului:
*Într-o pălărie se află imagini reprezentative pentru emoțiile de bază (bucurie, tristețe, frică, furie).
Propun elevilor să extragă câte o imagine din pălărie, să denumească emoția reprezentată și să o asocieze unei situații reale sau imaginare.
Inițiez o discuție pe baza imaginilor găsite, a situațiilor prezentate și realizez legătura cu noua lecție.

Elevii extrag din pălărie imagini in care sunt reprezentate emoții de bucurie,tristețe, frică, furie.

Denumesc emoția reprezentata in imagine și o asociază cu o situație din experiența personală sau din imaginație.

Participă la discuțiile cu privire la acțiunile/ situațiile prezentate de elevi care fac trecerea către noua lecție.
Exercițiul, conversația, pălărie cu imagini care exprimă emoții de bază activitate frontală aprecieri verbale.

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor lecției
(1’)    Anunţ elevii că în această oră o să denumim emoțiile, vom identifica imaginea care corespunde unei emoții;  ne vom exprima politicos, formulând complimente la adresa colegilor și răspunzând acestora;  vom spune ce simțim în anumite situații din viața noastră, formulând  corect răspunsuri pentru întrebările adresate și vom asocia o culoare emoției trăite, spunând de ce am ales culoarea respectivă; trebuie să fie atenți și activi.

4.  Prezentarea optimă a conţinutului şi dirijarea învăţării
(20’) Ob3.2.1., Ob2.2.2, Ob3.2.1.

Propun spre desfășurare jocul „Dă-mi puțină fericire”.
Descrierea jocului:
* Inițiez o discuție referitoare la ceea ce înseamnă un compliment şi cum te simţi când faci sau când primeşti unul.
* Solicit fiecărui copil să îşi deseneze conturul palmei pe o foaie colorată de hârtie şi apoi să o decupeze.
* Propun elevilor să se mişte liber prin clasă, să formeze echipe şi să adreseze câte un compliment fiecărui coleg din echipa sa. După ce vor face complimentul, își vor trece numele pe unul dintre degetele palmei decupate de colegul respectiv.
*Propun elevii să îşi prindă apoi pe haine conturul palmelor, ca să îşi reamintească de ziua respectivă. Sarcina nu este obligatorie.

Propun jocul Mingea călătoare.
Descrierea jocului:
*Inițiez o discuție referitoare la emoțiile pe care le trăim, întrebări şi răspunsuri pentru înțelegerea acestora.
Exemple:
-Cum te-ai simțit când ai făcut un compliment cuiva?
– Cum te-ai simțit când altcineva ți-a făcut un compliment?
-Crezi că acele  complimente pe care le-ai primit astăzi sunt adevărate?
– Credeți că fiecare persoană ar trebui să se simtă bine atunci când face o faptă bună?
* Distribui elevilor câte o bulină roşie (când emoția a fost alta) şi una verde (când emoția a fost aceeași), pe care trebuie să le ridice atunci când consideră că au simțit același lucru ca și ca și colegul care prezintă.
Notă: Întrebările sunt formulate de către propunător. Se pot abține cei care nu doresc să prezinte bulina.
Elevii participă la discuțiile inițiate de propunătoare.
” Un compliment este un cuvânt frumos, o apreciere pe care o atribui unei persoane.”
Elevii desenează conturului propriei palme pe o foaie colorată de hârtie, după care o decupează.
Se mișcă liber prin clasă,la semnalulpropunătoarei formează echipe și își adresează între ei complimente. După ce i-a adresat unuia dintre colegii de echipă un compliment, elevul respectiv notează pe palma decupată numele colegului căruia i-a adresat complimentul.
Facultativ, elevii  îşi prindă apoi pe haine conturul palmelor, ca să îşi reamintească de ziua respectivă.

Răspund la întrebări, participând astfel la discuție:
– Când am făcut un compliment cuiva, m-am simțit foarte bine, am fost fericit.
– Când altcineva mi-a făcut un compliment, m-a înveselit.
– Da,cred ca acele complimente pe care le-am primit astăzi sunt adevărate.
– Da, fiecare ar trebui să se simtă bine atunci când face o faptă bună și cu toții ar trebui să facem cât mai multe fapte bune.
Elevii primesc doua buline: una roșie și una verde. Pe cea roșie o ridică atunci când au simțit altă emoție decât cea pe care a simțit-o colegul său,iar pe cea verde o ridică atunci cand a simțit aceeasi emoție pe care a simțit-o și colegul său.

5. Obţinerea performanţei
(8’)

Lansez jocul Conferința de presă.
Descrierea jocului:
* Prezint o scurtă înregistrare cu o știre în legătură cu conținutul textului ” Cum au fugit odată jucăriile de la un copil.”
* Precizez care sunt regulile jocului:
Etapa I – veți desenă o față care să exprime emoția pe care au trăit-o jucăriile care au plecat de acasă;
Etapa a II-a – veți colora fața cu acea culoare care-i corespunde emoției trăite de jucării și vei spune de ce ai ales culoarea respectivă.
Etapa a III-a – ziaristul (ales de propunător) va propune o culoare, iar colegii pe care-i va solicita vor da exemple de situații/ întămplări în care au trăit emoții corespunzătoare culorii respective.

Elevii vizionează un scurt filmuleț  cu privire la conținutul poveștii ” Cum au fugit odată jucăriile de la un copil.”
Ascultă cu atenție regulile jocului.
-Desenează o față care exprimă emoția pe care au simțit-o jucăriile care au plecat de acasă.
–  coloreazp fața cu acea culoare care-i corespunde emoției trăite de jucării și spune de ce a ales culoarea respectivă.
-ziaristul (ales de propunător) va propune o culoare, iar colegii pe care-i va solicita vor da exemple de situații/ întămplări în care au trăit emoții corespunzătoare culorii respective.

Activitate în completare (15’)
 Propun elevilor jocul Tabloul emoţiilor.
Descrierea jocului:
*  Solicit elevilor să atașăm fotografiile personale imaginii corespunzătoare emoției pe care am trăit-o pe parcursul și la finalul acesteia.
* Propun elevilor să emită aprecieri și recomandări cu privire la activitatea pe care am desfășurat-o împreună.
* Dacă permite timpul, propun copiilor să devenim fericiți …jucăndu-ne cu jocurile și jucăriile din clasa noastră.

Atașază fotografiile personale imaginii corespunzătoare emoției pe care au trăit-o pe parcursul și la finalul acestei ore.

Elevii spun aprecieri și recomandări cu privire la activitatea pe care au desfășurat-o astăzi.
Se joacă cu jocurile si jucăriile puse la dispoziție în sala de clasă.

6. Aprecieri şi recomandări
(1’)
Emit aprecieri generale, individuale referitoare la modul de participare al elevilor la activitate şi fac anumite recomandări, dacă este cazul.

prof. Lavinia Ghiță

Școala Primară Moțăieni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lavinia.ghita

Articole asemănătoare