Programul Junior Achievement „Mini-compania” – modalitate de optimizare a competențelor prin proiecte educaționale în învățământul profesional și tehnic

Programul Junior Achievement, prin cursurile pe care le oferă, răspunde nevoii de deschidere şi de apropiere a şcolii de viaţa reală, din perspectiva rolului educaţiei în dezvoltarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare. Elevii dobândesc informaţii şi îşi formează abilităţi pentru a putea participa la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.

Junior Achievement România este o organizaţie non-profit, parte a JA Worldwide, USA şi JA Europe, și a fost fondată în anul 1993. Este cea mai mare şi cea mai dinamică organizaţie internaţională de educaţie economică şi antreprenorială, programele fiind urmate în 39 de țări din Europa și 123 din toată lumea.

În România, programele JA de tip „learning by doing” sunt urmate anual de peste 250.000 de elevi și studenți din peste 1.800 de instituţii de învăţământ şi se desfăşoară local în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, instituţiile de învăţământ şi comunitatea de afaceri.

“Misiunea JA România este să inspire şi să pregătească tânăra generaţie pentru a reuşi în carieră și viață prin încurajarea iniţiativei, profesionalismului şi dezvoltării unor competenţe esenţiale pentru viaţa personală şi profesională” (www.jaromania.org/despre-noi/cine-suntem).

Programele Junior Achievement pentru elevii claselor IX – XII, aduc şcoala mai aproape de economia reală, dezvoltând competenţe şi abilităţi prin activităţi practice care îmbină învăţarea prin experienţă cu rigoarea ştiinţifică: de la descoperire, analiza unor studii de caz şi joc de rol până la simulări pe computer sau în sala de clasă.

Prin programele de educaţie economică, antreprenorială, financiară şi de orientare în carieră, elevii de liceu învaţă ce presupune o carieră bazată pe valori etice, succesul profesional şi mecanismele economiei de piaţă.

Aplicabilitatea programului JA Mini-compania în învăţământul liceal

În anul școlar 2018-2019, am optat pentru derularea la clasa a 10-a A a programului de educație antreprenorială Mini-compania, sub forma de extracurricular.

Alegerea acestui program permite aprofundarea, dezvoltarea şi exersarea competențelor, prin aplicarea cunoștințelor dobândite la modulele Economia întreprinderii clasa a IX-a, din programa scolară a anulului anterior, Etică și comunicare profesională și Educație antreprenorială, ambele module pentru clasa a X-a și să se pregătească cu noțiunile de bază necesare pentru a dezvolta o idee de afaceri în cadrul Firmei de exercițiu din anul următor, în clasa a -XI-a.

Prin programul Mini-compania, elevii își dezvoltă cele 7 competențe-cheie antreprenoriale prin activități de tip learning by doing, care presupun o experiență antreprenorială reală în dezvoltarea unei companii pilot:

  • Creativitatea
  • Spiritul de echipă
  • Perseverența
  • Încrederea de sine
  • Spiritul de inițiativă
  • Responsabilitatea
  • Asumarea riscurilor
  • Înțelegerea și administrarea resurselor

Menționez că la activitățile coordonate în calitate de profesor pot solicita consultanță din partea unui voluntar JA, antreprenor sau specialist cu experiență în domeniul afacerilor pentru a realiza o conexiune cât mai bună între teorie și activitățile reale din cadrul unei întreprinderi.

EXEMPLE DE CORELARE A OBIECTIVELOR DE REFERINŢĂ DIN Mini-compania CU REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII ȘI COMPETENȚELE SPECIFICE DIN Economia întreprinderii clasa a IX-a, Etică și comunicare profesională clasa a X-a, Educație antreprenorială clasa a X-a  ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

I. MINI-COMPANIA

Obiectiv-cadru – Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a principiilor economice şi a modului de decizie în economia de piaţă
Obiective de referinţă- Descrierea activităţilor din cadrul organizării şi funcţionării unei companii
Exemple de activităţi de învăţare – Discutarea oportunităţi-lor sociale, evaluarea unui produs sau serviciu

ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
Rezultate ale învățării (din SPP)- 4.1.3.Prezentarea organizării procesuale a întreprinderii

ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ
Rezultate ale învățării (din SPP)- 1.1.14 Precizarea principiilor de etică profesională

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
Competenţe specifice (din SPP)- – 1.2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului

II. MINI-COMPANIA

Obiectiv-cadru – 2. Dezvoltarea unor comportamente relaţionale echilibrate pentru sistemul economic de piaţă şi a unor capacităţi de lucru în echipă
Obiective de referinţă- Identificarea îndatoririlor administrative
Exemple de activităţi de învăţare – Listare; chestionar

ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
Rezultate ale învățării (din SPP)- 4.3.4.Asumarea, în cadrul echipei, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită

ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ
Rezultate ale învățării (din SPP)- 1.2.16 Utilizarea agendei electronice

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
Competenţe specifice (din SPP)- – 4.3. Utilizarea adecvată şi eficientă a resurselor, în funcţie de caracteristicele mediului economico-social

III. MINI-COMPANIA

Obiectiv-cadru – 3. Dezvoltarea gândirii critice în domeniul economic şi manifestarea unor atitudini favorabile luării de decizii şi asumare a responsabilităţilor
Obiective de referinţă- Descrierea modului de dobândire a personalităţii juridice
Exemple de activităţi de învăţare – Lectură; studiu de caz

ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
Rezultate ale învățării(din SPP)- 4.2.1.Aplicarea unui comportament civic în situații date privind fenomenele, procesele și operațiile economice

ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ
Rezultate ale învățării (din SPP)- 1.3.1.Manifestarea interesului cu privire la nevoile interlocutorului

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
Competenţe specifice (din SPP)- 1.3. Identificarea prevederilor legislative referitoare la activitatea antreprenorială

Bibliografie:
1. Anexa nr. 2 la OMEC nr.4598 din 31.08.2004 – Programe școlare pentru clasa a X-a ciclul inferior al liceului,  Educație Antreprenorială
2. Anexa nr. 3 la OMENCS nr.4457 din 05.07.2016 – Curriculum pentru clasa a IX-a învățământ liceal filiera tehnologică, Comerț
3. Anexa nr. 4 la OMENCS nr.4121 din 13.06.2016 – Standard de pregătire profesională, calificarea Tehnician în activități de comerț
4. www.jaromania.org

prof. Marilena Batog

Liceul Tehnologic de Marină, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marilena.batog

Articole asemănătoare