Experiențe și rezultate obținute prin aplicarea metodei inovative „învățarea prin proiecte”

În calitate de profesori suntem „provocați” să ne îmbunătățim permanent practica educațională, să adoptăm idei și practici pedagogice noi, fie din dorința de a ieși din rutina zilnică, fie pentru a aplica ceea ce considerăm că este util elevilor, de multe ori, însă, fără a beneficia de un sprijin metodic pe măsura nevoilor noastre de dezvoltare și înnoire profesională.

A fi profesor în societatea contemporană, numită și societatea cunoașterii, o societate în care pretențiile beneficiarilor, ale elevilor, cresc necontenit odată cu progresul tehnologic și cu fluxul imens de informații, pe care îl recepționează neîncetat, înseamnă a ține pasul cu tehnologia, a te informa și forma continuu, pentru ca educația pe care o furnizezi să nu fie una perimată și, implicit, inutilă. E imperativ ca profesorul să pregătească elevii pentru a fi la fel de flexibili precum a devenit societatea, capabili să se adapteze din mers modificărilor și progresului. Accentul învățării se transferă de la teorie la practică. Elevul învață nu numai pentru a ști, ci, mai ales, pentru a face, profesorul fiind acela care trebuie să le insufle pragmatismul și abilitatea de a reuși profesional. Astfel, o abordare transdisciplinară, inovativă a învățării, tratarea diferențiată, centrată pe elev și abordarea integrată a cunoașterii devin deziderate ale actului instructiv- educativ.

Învățarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învățare dezvoltă cunoștințe şi capacități în orice domeniu prin sarcini de lucru extensive, care promovează investigația şi demonstrațiile autentice ale învățării prin rezultate şi performanțe. Educația prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura între standardele de performanță (obiective de referință şi competențe specifice), capacitățile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viața reală. Unitățile de învățare care utilizează metoda proiectului includ strategii de instruire variate, menite să îi implice pe elevi indiferent de stilul lor de învățare. Introducerea unei unități de învățare bazate pe un proiect se realizează prin intermediul unor întrebări care exprimă idei importante şi durabile, cu un caracter transdisciplinar. Elevii sunt provocați să cerceteze în profunzime subiectul cu ajutorul întrebărilor de conținut, care se concentrează pe obiectivele operaționale şi pe standarde de performanţă.

Voi prezenta în cele ce urmează rezultate și experiențe ale aplicării metodei învățarea prin proiect la ora de contabilitate, prin realizarea revistei școlare „Primii pași în contabilitate”.

Începând din anul școlar 2011-2012 am început implementarea la clasă a metodei inovative „învățarea prin proiecte”, metodă prin care am urmărit să lărgesc graniţele creativităţii în procesul de predare-învăţare-evaluare a contabilității. Scopul urmărit este  realizarea de proiecte pentru unitățile de învăţare studiate, individual sau pe grupe, în vederea creșterii nivelului de performanţă al elevilor şi competenţelor acestora: competenţe de comunicare, competenţe fundamentale în contabilitate, competenţe de utilizarea IT pentru cunoaştere şi rezolvare de probleme, competenţe pentru participare activă şi responsabilă la viaţa socială, competenţe pentru managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră, competenţe antreprenoriale.

Rezultatul final al aplicării metodei în cadrul orelor de contabilitate este realizarea anuală a revistei școlare ”Primii pași în contabilitate”. Lansarea revistei se realizează de către elevi în săptămâna ”Școala altfel” și în format on-line pe site-ul academia.edu, www.academia.edu/34370044/Primii_pasi_in_contabilitate

În aplicarea metodei „învățarea prin proiecte”, s-au parcurs următorii pași:

1. Stabilirea proiectelor de realizat
2. Distribuirea proiectelor pe grupe de elevi
3. Prezentarea, analiza și evaluarea proiectelor la clasă

Proiectele servesc obiectivelor operaţionale specifice, semnificative. Proiectele nu reprezintă abateri de la programa şcolară, activităţi suplimentare sau activităţi cu o temă comună. Curriculumul prin proiecte este orientat de întrebări importante care leagă obiectivele operaţionale şi gândirea de nivel superior a elevilor cu viaţa de fiecare zi. Elevii îşi asumă deseori roluri din viaţa reală şi trebuie să îndeplinească sarcini pline de semnificaţie.

În timp ce lucrează la proiecte, elevii îşi dezvoltă competenţe pentru lumea reală, corespunzătoare secolului XXI –  multe din acestea fiind solicitate de angajatorii din zilele noastre – cum ar fi capacitatea de a: colabora; lua decizii; avea iniţiativă; rezolva probleme complexe; comunică eficient.

Astfel, vom ilustra câteva din rubricile  revistei ”Primii pași în contabilitate”:

Interviu cu un profesionist contabil: interviurile fiecărui număr au fost realizate cu foști absolvenți ai liceului economic, care au obținut performanțe remarcabile pe plan profesional, fiind astfel un reper pentru elevi. Interviul vizează atât aspecte legate de activitatea profesională (traseul profesional, experiențe deosebite, prezentarea instituțiilor în care lucrează) cât și aspecte legate de viața personală (studii, pasiuni, experiențe de viață, aspirații etc.)

Biblioteca contabilului – este rubrica în care elevii, au căutat cele mai noi apariții de cărți din domeniul financiar-contabil, cărți pe care să le folosească ca și bibliografie, în realizarea diferitelor lucrări la contabilitate, precum și pentru realizarea lucrărilor de obținere a competențelor profesionale în clasa a XII-a. Au fost consemnate titlul cărților, autorii, editura, anul apariției dar și o poză cu coperta cărții.

În rubrica Elevii de azi, profesioniștii de mâine am surprins câteva aspecte din activitățile pe care le-am desfășurat în anul școlar 2015-2016: participarea elevilor clasei a X-a B la ”Campania de primăvară – Educația pentru curățenia orașului tău”, campanie care a avut ca deviză ”Nu cobori dacă ridici gunoiul…” și care a fost inițiată de către Fundația ”Măreție și talent” în colaborare cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Colegiul Economic ”Transilvania„ având calitatea de partener; participarea clasei a X-a B la work-shop-ul ”Accesul la profesia contabilă” organizat la filiala Mureș a CECCAR.

Glosar de termeni – în această rubrică elevii au ordonat în ordine alfabetică noțiuni contabile cu explicațiile lor. Explicațiile și definițiile acestor noțiuni au fost completate de către elevi consultând bibliografia de specialitate. Documentarea s-a realizat în cadrul unor lecții vizită la biblioteca școlii și la biblioteca CECCAR filiala Mureș.

4. Materializarea proiectelor prin editarea  revistei „Primii pași în contabilitate”
Colectivul redacțional, format din elevi, adună toate proiectele selectate și realizează revista de contabilitate.

5. Lansarea și prezentarea revistei este ultima etapă a proiectului

Revista este prezentată în fiecare an în data de 21 septembrie când se sărbătorește ”Ziua națională a contabilului român”, ocazie cu care avem invitați atât din mediul academic cât și din mediul economic, profesori universitari dar și profesioniști și practicieni contabili.

Lecţiile de contabilitate au un specific aparte deoarece obiectivele fiecăreia trebuie să conveargă spre trezirea interesului elevilor faţă de materie, faţă de învăţare, faţă de fenomenele economice reale, față de practica contabil.

Elevii dobândesc în cadrul orelor de contabilitate un bagaj de cunoștințe, priceperi și deprinderi, pe care trebuie, însă, să le aplice în contexte și situații economice diferite pentru că, în viața economică reală, nici un caz nu este identic cu altul, permanent apar situații noi, iar legislația nu este deloc stabilă.  Pornind de la acest considerent, în activitatea de predare, se urmărește ca elevii să dobândească, pe lângă informația necesară impusă de programă, acele competențe și abilități practice de a găsi soluții în orice context, de a manifesta creativitate, fler, inițiativă, curaj, obiectivitate și spirit critic în realizarea profesiei contabile, aspecte realizate doar prin această abordarea transdisciplinară a învățării. Implicându-se activ în realizarea rubricilor revistei ”Primii pași în contabilitate”, elevul, în calitatea sa de beneficiar al fiecărei lecţii de contabilitate are sentimentul că pregătirea sa priveşte lucruri concrete şi folositoare pentru viitorul profesionist contabil, pentru confruntarea cu piaţa muncii şi cu viaţa economică reală.

Bibliografie:
– Ioan Cerghit, Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Ed.  Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983
– Miron Ionescu (coordonator)  – Educația și dinamica ei, București, Ed. Tribuna Învățământului, 1998.
– Miron Ionescu – Demersuri creative în predare și învățare, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2000.
– Viorica Livia Pop (coordonator) – Strategii didactice în perspectiva transdisciplinară, modulul 1, București, Editor Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 2011.
– Revista școlară ”Primii pași în contabilitate”, numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6.

prof. Adriana-Mihaela Ciula

Colegiul Economic „Transilvania”, Tîrgu-Mureș (Mureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adriana.ciula

Articole asemănătoare