Programele Junior Achievement – o oportunitate pentru orele de dirigenție

Societatea românească actuală suferă un proces de transformare continuă. Tinerii trebuie să se adapteze din mers acestor schimbări, pentru a se integra mai uşor pe piața muncii.
Acesta este motivul pentru care consider că programele internaționale Junior Achievement sunt de un real folos, pentru a completa educația elevilor, începând de la ciclul primar și terminând cu elevii de liceu și studenții.

Programele JA ajută copiii și tinerii să se pregătească pentru realitatea economică, îi învață cum să se raporteze la societate, cum să-și aleagă viitoarea profesie, desăvârșindu-le educația și ajutându-i să-și fie de folos lor și comunităților în care trăiesc.

Pregătirea prin aceste programe educaționale urmărește șase direcții esențiale:

  • Dezvoltarea abilităților de viață;
  • Educația financiară;
  • Educația antreprenorială;
  • Educația economică;
  • Educația pentru orientare profesională;
  • Educația pentru sănătate.

Programele JA sunt implementate gratuit la clasă, fie sub forma unui curs opțional (CDȘ), fie ca auxiliar la o disciplină de trunchi comun, fie în cadrul orei de dirigenție/consiliere, fie extracurricular. Aceste programe sunt adaptate la realitatea din România și se derulează cu acordul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Pentru o aprofundare mai bună a acestor programe, se pot solicita consultanți voluntari sau membri ai comunității de afaceri.

Parteneriatul între școala care dorește să deruleze un astfel de program și Junior Achievement România se stabilește foarte ușor și rapid, online, prin intermediul site-ului www.jaromania.org, unde profesorul solicitant trebuie să aibă un cont, deci să fie înscris pe site.

Odată realizată înscrierea, elevii și profesorul beneficiază de un kit educațional gratuit, compus din: manualul/ jurnalul elevului, manualul/ ghidul profesorului și alte materiale auxiliare, în format electronic și pe suport de hârtie.

Pentru ca elevii să primească certificate/ diplome de participare la finalul programului parcurs, ei trebuie să aibă cont pe platforma www.jaromania.org. De asemenea, trebuie să rezolve online un test inițial (pretest) la începerea programului, iar la finalul programului trebuie să parcurgă testul final (posttestul). Notele primite la cele două teste nu condiționează primirea certificatului, fiind relevante doar pentru a evidenția un progres al elevului, care, în general,  este vizibil la finalul acelui program.

Primul program JA pe care l-am implementat în cadrul orelor de dirigenție a fost programul de educație economică Eu și economia, derulat în anul școlar 2007-2008. În cadrul acestui program, elevii au descoperit ideile fundamentale ale economiei, au aflat cum funcționează afacerile în economia de piață și au descoperit oportunitățile unei cariere viitoare.

Al doilea program JA pe care l-am parcurs cu elevii în anul școlar 2014-2015 a fost programul de educație economică Resursele, iar în acest an școlar derulez cu elevii programul de educație antreprenorială Este afacerea mea!

Elevii au fost încântați de conţinutul programelor, care au adus elemente de noutate față de disciplinele studiate de ei. Programele se parcurg cu ușurință, elevii și profesorul având manuale la dispoziție pentru programul ales. Metodele pe care le-am folosit au fost conversația, explicația, proiectul, jocul didactic, problematizarea. Nu ne-au fost impuse termene-limită decât pentru parcurgerea testelor inițiale și finale.

În cadrul programului Resursele am abordat aspecte legate de resursele naturale, protecția mediului și colectarea deșeurilor. Elevii au realizat diferite desene, precum și calendare cu date ecologice importante. Astfel, am reușit ca sub o formă atractivă, printr-o  abordare interdisciplinară, să învățăm lucruri noi, ajutându-ne și de mijloace TIC (calculator, videoproiector, imprimantă).

Satisfacția elevilor este și mai mare când la sfârșitul anului școlar primesc diplome pentru participarea la program.
În acest an școlar, în cadrul programului Este afacerea mea!, am efectuat cu elevii o vizită la Banca Națională a României – Sucursala Cluj. Aici elevii au primit explicații legate de modul de sortare a bancnotelor și au vizionat filmul Leul românesc. Elevii au fost  impresionați de explicațiile specialiștilor BNR.

Tot în cadrul actualului program elevii au realizat proiecte cu tema Oameni de afaceri de succes, cu această ocazie discutând cu ei despre diferite idei de afaceri.

Consider că programele internaționale JA sunt o oportunitate care nu trebuie ratată, atât pentru derularea lor ca teme la dirigenție, cât și sub alte forme. Principalii lor beneficiari sunt elevii/studenții, dar și părinții, profesorii și nu în ultimul rând comunitatea. Accesul la aceste programe este facil și gratuit, iar beneficiul lor este pe termen lung, fiind o investiție în formarea generațiilor viitoare de adulți responsabili.

prof. Ioana Suciu

Școala Gimnazială Octavian Goga, Cluj-Napoca (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.suciu

Articole asemănătoare