Proiect eTwinning: Le livre est mon ami/ Cartea este prietena mea

Scopul proiectului eTwinning „Cartea este prietena mea” l-a constituit descoperirea  importanței lecturii în instruirea și educarea elevilor. Teme abordate au fost: cross-curricular, discipline învățământ primar, educație pentru mass-media, informatică / TIC, istorie, limbă și literatură, arte vizuale și lucru manual, muzică, teatru.

Fondatori: Ifrim Nicoleta, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Buzău, România și Armine Grigoryan, Gyumri N1 High School, Armenia
Limba engleză, limba  franceză, limba rusă
Categoria de vârstă: 6-15 ani

Obiective:

  • realizarea unor desene, picturi, colaje, semne de carte, afișe, postere cu sloganuri de promovare a lecturii în rândul elevilor;
  • celebrarea unor evenimente speciale din comunitate, la nivel local/ județean/ național/ internațional;
  • schimb de scrisori/ felicitări de sărbători, între elevi și cadre didactice;
  • prezentare de carte, recenzii la lecturile  îndrăgite de către elevi, prezentarea unor scriitori naționali, personaje îndrăgite din lecturile elevilor;
  • schimb de cărți din literatura română și universală, cu partenerii de proiect eTwinning, „Le livre est mon ami”;
  • redactarea prin colaborare, a unor articole de revistă pe tema „Lectura în viața cotidiană” și publicarea acestora în revista de schimb cultural- „Primi pași spre carte”, numerele 14,15 și 16, an școlar 2017-2018.

În cadrul proiectului  „Le livre est mon ami”,  s-au folosit o varietate de metode, tehnici și materiale suport, în activități sau scenarii didactice care au urmărit să facă învățarea relevantă și atractivă: vizite la biblioteci (biblioteca şcolii, la Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău),  vizite la librării, vizionare piese de teatru (Teatrul „George Ciprian” Buzău),  prezentare de carte pentru copii, implicarea copiilor în acţiuni de popularizare a cărţilor, vizionări de filme, prezentări ppt, şezători literare, medalion literar, consacrat aniversării unor scriitori, lansări de carte, expoziţie de carte, recenzii, dramatizări, montaje literare, serbări, editarea revistei școlii- nivel primar- „Primii paşi spre carte” (numerele 14, 15 și 16/ an școlar 2017-2018), achiziţionarea unor cărţi pentru biblioteca clasei, afişe, postere, fotografii, chestionare,  portofoliul digital al clasei, DVD-uri cu activităţile derulate pe parcursul proiectului, realizarea unor programe artistice cu diverse ocazii (Crăciun, 15 ianuarie- Ziua Culturii Naţionale/ Ziua lui Eminescu, 23 aprilie- Ziua Internaţională a Cărţii, 1 iunie- Ziua Copilului etc.), participarea la concursuri pe teme literare, în cadrul parteneriatelor educative desfășurate la nivel local/ județean/ național/ internațional,  promovarea creațiilor literare ale elevilor, realizare de filme documentare pe diverse teme literare, realizarea unor portofolii cu fişe de lectură și date despre scriitori consacrați, confecționare „Cartea Uriaşă”, LOGO- ul clasei- „Prietenii lecturii”), completarea „Jurnalului de lectură” ș.a.

În timpul activității de proiect, am încercat să le formez elevilor, următoarele competențe: comunicarea cu colegi din alte școli din țară și din Europa, lucrul în echipe (organizat la nivelul clasei, al școlii  și între școli din diferite țări europene), autoevaluarea, luarea deciziilor în grup, utilizarea TIC, asumarea de responsabilități, promovarea competenţelor interculturale, sociale şi de comunicare, consolidarea cunoştinţelor elevilor într-o gamă variată de aspecte culturale şi civice, dezvoltarea competenţelor lingvistice, a competențelor în domeniul tehnologiilor comunicării, a competenţelor interculturale, dezvoltarea creativității elevilor, familiarizarea copiilor cu o altă cultură, cu o altă limbă, conștientizarea apartenenţei la familia europeană și a bogăţiei culturale și lingvistice din Europa.

S-au realizat: desene, picturi, colaje, afișe, postere, semne de carte cu sloganuri de promovare a lecturii în rândul elevilor, s-au celebrat  evenimente speciale din comunitate, la nivel local, județean, național și internațional, s-a realizat un schimb de scrisori/ felicitări de sărbători, între elevi și cadre didactice parteneri de proiect, s-au prezentat cărți pentru copii din literatura română și universală, s-au realizat recenzii la lecturile  îndrăgite de către elevi, au fost prezentați scriitori consacrați, personaje îndrăgite din povești și povestiri, s-au realizat dramatizări, carnaval cu personaje din povești, filme documentare pentru  promovarea valorilor naționale în contextual european, a patrimoniului istoric național, obiceiuri şi tradiţii populare româneşti, cărți, muzee, peisaje, practici etc. și a tradițiilor locale: „Frumuseți din țara mea”,  obiceiuri și tradiții de Crăciun și de Anul Nou, legend, „Povestea lui Moș Nicolae”, „Povestea lui Moș Crăciun”, „Povestea Mărțișorului” etc.), evenimente speciale, de importanță națională și internațională: „26 Septembrie- Ziua Eurpeană a,  Limbilor”/ „September 26 – European Language Day”;  5 Octombrie- Ziua Mondială a Educației/ October 5 – World Education Day; Săptămâna Educației Globale 18 – 26 noiembrie 2017 – „Lumea mea depinde de noi”/ 20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului/ November 20 – International Children’s Rights Day; „1 Decembrie- Ziua Națională a României”- „Românași și româncuțe”;  15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale şi ziua naşterii marelui poet naţional Mihai Eminescu;  „24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza, Sărbători Pascale, 9 Mai- Ziua Europei etc.; s-au redactat prin colaborare, articole de revistă pe tema „Lectura în viața cotidiană” și „Cartea- trecut, prezent și viitor”, pentru publicarea acestora în revista de schimb cultural- „Primi pași spre carte” nr. 14, 15 și 16/ an școlar 2017-2018.

Activităţile  de comunicare  concepute împreună cu elevii, în vederea schimbului de informaţii cu partenerii de proiect eTwinning, despre activitatea depusă de fiecare clasă pe temele proiectului s-au realizat prin intermediul   instrumentelor de tip vídeoconferințe (Chat, Skype, sondaje, etc), website-uri, bloguri, rețele sociale; colectarea ideilor și a voturilor – Padlet; Twin Space; e-mail; blog-ul clasei: „Primii pași spre lectură”/ „Cercul de lectură”.
Colaborarea a fost una dintre caracteristicile principale ale acestui proiect de parteneriat eTwinning, ce a presupus  muncă în echipă, sprijin reciproc, efort comun pentru rezolvarea unor sarcini, implicând astfel, pe lângă dimensiunea cognitivă a procesului de învăţare şi dimensiunile afectivă şi socială – acestea stimulând motivaţia, implicarea şi performanţa.

Echipa parteneră a oferit feedback permanent, prin comentarii sau reacții pozitive la postări, discuții pe forum, sesiuni de chat. S-au realizat chestionare și concursuri care să motiveze și să dinamizeze aceste activități de cunoaștere reciprocă, să stimuleze elevii în a parcurge și a analiza lucrările partenerilor.
Colaborarea a inclus realizarea unui produs comun bine definit, ales în echipă, care să cuprindă lucrările pe tematica aleasă ale echipelor participante (blog, revistă, dramatizări, carnaval, filme documentare despre literatura pentru copii și despre scriitori consacrați etc.).

Pentru a contribui la desfăşurarea activităţii de proiect, am utilizat mesageria electronică, a Internetului, a aplicaţiilor de tip Word, Excel, Power Point, bloguri, spaţiile wiki şi a altor instrumente TIC; prezentările (Power Point, Prezi, Padlet); instrumente de tip vídeoconferințe (Chat, Skype, sondaje, etc); instrumente Mindmapping; website-uri, bloguri, rețelele sociale; colectarea ideilor și a voturilor – Padlet; filmări video postate pe YouTube; chestionare.

Rezultatul cel mai deosebit al acestui proiect a fost editarea revistei școlii- nivel primar, revista de schimb cultural internațional, „Primii pași spre carte”, (numerele 14,  15  și 16, an școlar 2017-2018, coordonator- Prof.înv.primar- Ifrim Nicoleta), în care cadrele didactice participante au redactat prin colaborare, articole cu tema „Cartea- trecut, prezent și viitor”, referate, proiecte didactice, exemple de bune practici, metode și strategii de promovare a lecturii în rândul elevilor ș.a.


cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/2017/10/cercul-de-lectura-scolar-2017-2018.html

prof. Nicoleta Ifrim

Școala Gimnazială Ion Creangă, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.ifrim

Articole asemănătoare