Prezentarea cursului „Predarea incluzivă” din cadrul proiectului Erasmus+ „Merg la școală, reușesc!”

Activitatea de formare continuă s-a desfăşurat în Vasto, Italia, în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2017, în cadrul unui proiect Erasmus+, Acţiunea cheie 1, domeniul Educaţie  școlară, apelul 2017, având denumirea „Merg la școală, reușesc!”. Titlul cursului pe care l-am solicitat a fost „Inclusive teaching, family and social counselling for disadvantaged students and in order to prevent the early dropout”.

Beneficiarul proiectului este Şcoala Gimnazială Măneşti, numele  şi prenumele participanţilor la curs fiind: prof. înv. primar Plavie Georgiana şi Ghinea Viorica, profesori inv. gimnazial Tincescu Ana-Maria, Dina Denisa, Dragan Magda.

Scopul cursului: Dezvoltarea abilităților și competențelor profesorilor de a crea instrumente educaționale eficiente pentru a răspunde nevoilor elevilor și pentru a merge spre integrarea educațională în școală, pentru a preveni abandonul timpuriu.

Am simtit nevoia aprofundarii subiectului cursului deoarece: „O școală incluzivă trebuie să asigure dreptul la educație al tuturor elevilor, ținând cont de caracteristicile specifice ale fiecăruia, astfel încât sunt necesare practici de predare și modele de procedură ce vizează spijinirea situațiilor dificultățiilor de învățare și consolidarea abilităților de învățare.”

Obiectivele cursului:

 • descoperirea caracteristicilor unei școli incluzive;
 • gestionarea eficientă a unei clase de elevi;
 • facilitarea proceselor de comunicare și dezvoltarea competențelor  emoționale la profesori, elevi, părinți;
 • dezvoltarea motivației de a merge la școală și a stimei de sine în rândul elevilor;
 • descoperirea unor noi modalități de promovare a continuării studiilor.

În prima zi, doamna Claudia Di Foglio, managerul cursului, ne-a făcut o scurtă prezentare a regiunii, a cursului și a formatorilor și ne-am cunoscut colegii. Doamna Gisela Fantacuzzi, pedagog, coregraf, terapeut, trainer acreditat în metoda FELDENKRAIS, ne-a inițiat în SFERODINAMIE ( dans creativ) .

Sferodinamia:

– îmbunătățește abilitățile motorii prin mișcare;
– îmbunătățește imaginația și fantezia;
– îmbunătățește autocontrolul, libertatea, echilibrul, ritmul, încrederea în sine;
–  promovează concentrarea asupra „disciplinelor intelectuale”

A doua zi, am vizitat Școala „Nuova Direzione Didacttica”, cu elevi în două cicluri de învățământ: preșcolar (Școala San Michele) și primar ( Școala Penuzzio). Domnul Sergio Santoro, profesor, consilier și trainer în învățarea creativă și inclusivă, ne-a vorbit despre competențele europene, viziunea și misiunea sistemului școlar italian în legătură cu elevii cu CES și ne-a prezentat tehnici de focusare pe problemele cunoscute/necunoscute ale elevilor folosite de cadrul didactic pentru a face „elevul fericit”. În a doua parte a zilei, Ms. Rachele Giammario, neuro-terapeut, psiholog, profesor  de școală primară, lector la Universitatea din Aquila, președinte regional al AIDAI (Asociația  Italiană ADHD), ne-a vorbit despre „învățarea prin cooperare” și  elaborarea SSP (Plan de Sprijin Special) și ne-a îndrumat în cadrul  Atelierului de lucru:„Cooperative learning-Spring Project”.

A treia zi, doamna Gisela Fantacuzzi, ne-a prezentat metoda Feldenkrais teoretic cu ajutorul unui filmuleț de pe youtube. În cadrul  Atelierului de lucru  care s-a desfășurat în încheierea cursului s-au practicat diferite exerciții de „terapie prin mișcare”. Metoda Feldenkrais a primit numele celui care a inițiat-o, Dr. Moshe Feldenkrais, Doctor în Științe (1904-1984): „Dacă știi ce faci, poți face ce vrei.”  El spunea că „integritatea persoanei implică trei componente: MIȘCARE, GÂNDIRE, EMOȚII.  Domeniul de lucru al metodei este MIȘCAREA. Obiectivul metodei este  STIMULAREA  SISTEMULUI NERVOS.

A patra zi, doamna Veronica Telese ne-a prezentat a doua parte a cursului „Didactica incluzivă” – ascultarea activă, forme de organizare a colectivului, canalele de comunicare, educația outdoor, educația emoțională și relația intra- și intergrup. În cadrul celor două Ateliere de lucru am învățat exerciții noi  de sferodinamie și am aflat despre Teatrul Forum ca mijloc de educație nonformală. Teatrul Forum – Teatrul celor Oprimați (teatrul social) a fost întemeiat de regizorul, dramaturgul, scriitorul și omul politic brazilian Augusto Boal.  Scopul lui este să găsească modalități de a combate descurajarea, asuprirea în viața de zi cu zi, discriminarea.

A cincea zi, am vizitat „Scuola Media Statale R. Paolucci” – școală gimnazială. Școala avea  120 de cadre didactice, 700 de elevi dintre care 34 de elevii prezentau CES și erau îndrumați de 27 de profesori itineranți.  După vizitarea sălilor de clasă și observarea activităților  desfășurate cu elevii cu nevoi speciale, ne-am întâlnit cu profesorii itineranți la un seminar în sala de festivități. Aici am primit informații despre utilizarea metodelor Montessori și despre procedurile uilizate în vederea rezolvării problemelor de absenteism. În a doua parte a zilei s-a făcut încheierea cursului prin oferirea unui feedback și prin ritualul „desumflării” mingiilor  sferodinamice.

A șasea zi, Centrul de formare ne-a oferit oportunitatea de a participa la o excursie pentru a cunoaște obiectivele culturale și istorice ale orașului Vasto și  Regiunea Abruzzo.

Prin participarea la această activitate ERASMUS+, ne-am dezvoltat următoarele competențe:

 • „învățați să învățați”;
 • competența socială-civică;
 • conștientizarea și exprimarea culturală;
 • capacitate de a experimenta și dezvolta noi practici de învățare și metode de predare;
 • îmbunătățirea cunoștințelor mele despre sistemul educațional din alte țări.

Asupra instituției mele de trimitere, mobilitatea noastră a avut ca impact următoarele:

 • crearea de oprtunități pentru a-mi împărtăși cunoștințele dobândite prin intermediul activității mele de mobilitate cu colegii;
 • utilizarea de noi metode de predare/ instruire, abordări și bune practici la instituția mea de trimitere;
 • consolidarea unei atitudini pozitive a instituției mele de trimitere către trimiterea unui număr mai mare de cadre didactice pe teme de predare, de ocupare a locurilor de muncă etc.;
 • consolidarea eforturilor instituției de trimitere de a-și internaționaliza activitățile;
 • începerea sau aderarea la noi proiecte europene/ internaționale.

Toate aceste câștiguri cognitive, axiologice, atitudinale (și nu numai) în sfera profesională, personală și culturală mă îndreptățesc să fiu mulțumită că am putut face parte din acest proiect.

prof. Ana-Maria Tincescu

Școala Gimnazială Mănești (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ana.tincescu

Articole asemănătoare