Predarea-evaluarea cunoștințelor prin metoda CLIL (Mobilitate Erasmus+)

În cadrul proiectul Erasmus+, intitulat “Intercultural Bridges Extending to European Citizenship”, Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” din Galați este partener alături de Turcia, țara coordonatoare, Italia, Grecia, Macedonia de Nord și Portugalia.
Mobilitatea de proiect desfășurată la Liceo Statale „Tito Livio”, Martina-Franca, Italia, a presupus un curs de formare în metoda de predare-evaluare a cunoștințelor CLIL.
Obiectivul acestei întâlniri de proiect a fost să învațăm cum se planifică și aplică metodologia CLIL în predarea-evaluarea lecțiilor și cum această metodologie poate fi folosită drept stimul pentru lărgirea ariei de interes, convingerilor, acceptarii în societate, diversității și multiculturalismului în rândul elevilor.

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) este o metodă de predare-evaluare bazată pe parcurgerea diverselor discipline școlare prin intermediul unei limbi straine, în cazul acesta limba engleză. Scopul metodei CLIL este dublu: pe de o parte elevii vor acumula cunoștințe într-un anumit domeniu, de exemplu fizică, chimie, matematică etc., iar pe de altă parte își vor îmbunătăți cunoștințele și abilitățile de comunicare în limba engleză. În acest proces, cei ce învață trebuie să fie implicați pentru că asimilarea va avea loc în timpul interacțiunii cu ceilalți. Rolul profesorilor CLIL este de a pune la dispoziția elevilor metode de a interacționa într-o limbă străină pe subiecte din curriculă. Principiile fundamentale ale CLIL sunt: conținutul, comunicarea, înțelegerea interculturală şi procesul de cognitive.

CLIL dezvoltă latura socială şi culturală prin folosirea unor teme specifice. Învățarea conținutului dezvoltă limbajul și procesele mentale. Limbajul în care se desfăşoară activitățile de învățare este tipul de limbaj pe care elevii trebuie să îl învețe pentru a putea accesa conținutul. Profesorii CLIL trebuie să echilibreze cerințele de nivel cognitiv cu cele de limbă, pentru ca atât învățarea limbii, cât şi a conținutului să fie eficiente. Elevii trebuie să fie provocați din punct de vedere cognitiv şi lingvistic, iar pentru aceasta vom folosi un cadru pentru a susține procesul de învățare. Acest cadru trebuie să ofere suport pentru ca elevii să reușească în sarcina primită, fără de care nu ar fi avut succes.

Grupul de profesori participant la mobilitatea de proiect a participat la lecții demonstrative susținute de către profesorii școlii-gazdă din Italia, unde s-a aplicat metoda CLIL, și au avut posibilitatea sa lucreze în echipe mixte de profesori și elevii, să planifice lecții, să elaboreze instrumente de predare-evaluare, să observe modul de transpunere în practică a metodei și modul de evaluare a activității desfășurate de elevi.

Cu ocazia acestei întâlniri de proiect, fiecare țară parteneră a avut ocazia să împărtășească specificul sistemului educational și să facă schimb de bune practici în acest sens.

Putem spune că experiența acumulată cu ocazia mobilității în Martina Franca este utilă și importantă pentru toți profesorii participanți la mobilitate, pentru că ne-a dat posibilitatea de a ne dezvolta competențele pedagogice și lingvistice și facilitează aplicarea lor în abordarea lecțiilor într-un mod interactiv, inovativ în acord cu tendințele societății actuale.

 

prof. Iuliana Leuștean

Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iuliana.leustean

Articole asemănătoare