Destinație finală… distincția Școală Europeană pentru Școala Gimnazială George Emil Palade din Buzău

Drumul a pornit când ferestrele din  strada Spiru Haret numărul 8 s-au deschis larg, spre cele mai recente abordări de învățare implementate la nivel European de alte sisteme de învățământ. Pași semnificativi fuseseră făcuți încă din anii 2010, prin participarea la diferite parteneriate, pe platforma etwinning, iniative a caror calitate in implementare  a fost recunoscuta prin acordarea distinctiei European Label.

În 2018, primul proiect, Steam like Leonardo, iniția cadrele didactice în o abordare inovativă și modernă de învățare contextualizată a unei personalități polimorfe, precum cea a lui Leonardo da Vinci. Cele cinci mobilități internaționale au fost oportunitățile educaționale optime de preluare și adaptare a unor trenduri educaționale moderne, prin schimbul de bune practici cu parteneri din Belgia, Spania, Italia sau Polonia. Produsele educaționale realizate în acest proiect au ridicat un standard al calității demersului didactic la nivelul întregului departament de științe ale instituției. The Catapult Challenge este un exemplu de succes – propunere de scenariu didactic premiat în cadrul Steam Campaign 2020 de către Scientix – Comunitatea Învățământului Științific din Europa. Alte două proiecte de schimb interșcolar au lărgit și aprofundat expertiza europeană a corpului profesoral al instituției, pe de o parte, iar pe de altă parte, a amplificat ecourile în rândul beneficiarilor direcți ai ofertei educaționale, prin participarea a 50 de elevi în mobilitățile de o săptămână în școlile partenere europene.

Teach and learn outside the walls through playing şi Each pupil is a pigeon of peace au reprezentat alte două inițiative relevante, pentru diseminarea exemplelor de bune practici și lărgirea expertizei, prin includerea de noi metode și abordări în portofoliul educațional al cadrelor didactice.

Aceste proiecte au adus cu sine nu numai deschiderea către ceea ce permite dezvoltarea competențelor transcurriculare atât de necesare nativului digital al şcolii secolului XXI,  dar, din punct de vedere instituțional, au constituit baza solidă care a permis obținerea Acreditării Erasmus în domeniul Educației Școlare încă din primul an de la lansarea acesteia, în 2021.

Acordarea acreditării confirmă standardele de calitate ale Planului European de dezvoltare elaborat de școală aplicantă, precum şi a Planului Erasmus+.  Printre avantajele acreditării Erasmus+ enumerăm alocarea unui buget pentru nevoile declarate ale instituției, eligibile prin acțiunea cheie 1, proceduri simplificate de aplicare, precum și o evaluare mai rapidă a acestora.

Acreditarea permite utilizarea bugetului alocat pentru a răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice cât și ale elevilor lor, identificate prin planul Erasmus. Planul Erasmus+ elaborat de Școala Gimnazială George Emil Palade Buzău prevede priorități pentru departamentul de curriculum, departamentul de resurse umane, resurse materiale, precum și pentru relația cu comunitatea.

Cele trei obiective corelate acestor priorități vizează actualizarea şi îmbunătățirea competențelor de proiectare didactică a cadrelor didactice, îmbunătățirea competențelor de management eficient al clasei, valorificarea contribuției elevilor cu dificultăți sau deficiențe de învățare, prin atingerea potențialului lor maxim, într-un cadru educațional inclusiv, bazat pe colaborare și cooperare, în vederea dezvoltării stimei de sine și a stării de bine.

Actualmente instituția a finalizat cu succes implementarea primelor două proiecte ale acreditării și se află la debutul celui de-al treilea. Bugetele acestora au permis formarea a 20 de cadre în programe de o săptămână oferite de furnizori educaționali de prestigiu european, precum Europass Academy și deplasarea a 28 de elevi în mobilități de o săptămână în activități de job shadowhing în instituții școlare partenere.

Expertiza eTwinning a instituției s-a lărgit și din partener am devenit coordonatori de proiecte, poziție din care am obținut premii naționale recunoscute. Premiul al II-lea pentru proiectul On Mountain Road este un exemplu relevant pentru standardul de performanţă atins.

Pas cu pas, instituția a devenit o școală resursă în comunitatea Buzoiană ceea ce a permis și favorizat o altă recunoaștere, dar de data aceasta, națională, prin acordarea de către Ministerul Educației a statutului de Şcoală Europeană în primăvara anului 2023.

 

prof. Camelia Timofte

Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.timofte

Articole asemănătoare