Posibilități și proiecții: Propunere de activitate didactică centrată pe experiențe cheie

Demersul didactic pe care l-am gândit se adresează clasei a V-a și se va construi ca o metodologie centrată pe competențe cheie. Tema demersului este Textul narativ nonliterar, iar ca text de bază voi utiliza „Jurnal de călătorie”, regăsit în manualul pentru clasa a V-a, de la editura Art Educațional. Proiectul va presupune și realizarea unor material care include texte ficționale, tocmai pentru a se recapitula și observa elemente cheie.

Competența Spirit de inițiativă și antreprenoriat vizează manifestarea interesului pentru identificarea unor soluții noi în rezolvarea unor sarcini de învățare de rutină și/ sau provocatoare.

Elevii vor realiza un proiect care va conduce atât la însușirea elementelor teoretice aferente cât și la abordarea extinsă a tematicii. Vor fi împărțiți în 6 grupe și vor primi sarcini specifice. La final, lucrările lor vor fi prezentate în fața clasei și se va discuta asupra lor prin metoda turul galeriei.

Competențe matematice  și competențe de bază în științe și tehnologii. Extrageți elementele cheie ale textului – cuvintele cheie, planul simplu de idei, plan dezvoltat de idei. Sistematizați aspectele componente ale textului narativ nonliterar.

Competența A învăța să înveți. Imaginați-vă că mergeți într-o excursie organizată de școală. Realizați o pagină de jurnal în care să înregistrați toate experiențele avute în timpul excursiei. Utilizați ca model, jurnalul Monicăi. Puteți rememora itinerarii parcurse cu adevărat în excursiile voastre.

Competență digitală. Folosindu-vă de informația din text realizați o hartă a traseului pe care Monica îl parcurge. Observați distanțele și așezările geografice. Utilizați harți digitale, aplicații precum Google Maps.

Competență Sensibilizare și exprimare culturală. Elaborați un ghid pentru unul dintre orașele vizitate de Monica în excursie. Folosiți imagini, filmulețe. Puteți realiza chiar un clip de prezentare a orașului. Vizați obiectivele indicate de Monica, dar și unele noi, descoperite de voi.

Competențe sociale și civice. Realizați o compunere narativă în care să vă imaginați un scenariu în care tiparul nu ar fi existat. Puteți include chiar și personaje istorice.

Prin această sarcină, elevii vor identifica importanța scrisului, rolul pe care tiparul l-a avut pentru evoluția societății, dezvoltarea umană. Prin apariția tiparului umanitatea a evoluat, oamenii au avut acces la cunoștințe. Elevii vor conștientiza importanța unor astfel de elemente și evenimente pentru evoluția societății, inspirându-i să acționeze cu spirit civic.

Competența Comunicare în limbi străine. În jurnalul de călătorie al Monicăi, se discută despre tiparnița de la Brașov a diaconului Coresi. Realizați o prezentare în care să spuneți povestea apariției tiparului în lume.

Prin această sarcină, elevii vor fi puși in situația de a cerceta elemente ale altor culturi. Vor utiliza surse diverse surse de cercetare, site-uri în limbi străine, videoclipuri. Această activitate mizează pe interculturalitate, un aspect inclus în competența amintită.

Competența Comunicare în limba maternă. La finalul proiectului, fiecare echipă va prezenta în fața clasei produsele muncii de echipă.

Lucrările, prezentările vor fi expuse în clasă. Prin metoda turului galeriei, se observă și se discută asupra lor. Elevii sunt încurajați să dialogheze, să utilizeze elemente verbale, nonverbale și paraverbale.

Bibliografie
Programa Limba și Literatura Română pentru clasele V-VIII: rocnee.eu/sites/default/files/2020/programescolare/01Llimba%20si%20literatura%20%20romana%20materna_V-VIII.pdf
Anatol Gremaschi, Formarea competențelor cheie în învățământul general: Provocări și constrângeri. Studiu de politici educaționale, Chișinău, 2015.
Limba și literatura română, Manual pentru clasa a V-a, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Editura Art Klett, 2017.

 

prof. Lavinia Muntean

Liceul de Arte Sigismund Toduță, Deva (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lavinia.muntean

Articole asemănătoare