„Pași europeni spre toleranță” – premisă a creșterii calității educației la Școala Gimnazială Petru Rareș, Hârlău

Începând cu 1 septembrie 2018, Școala Gimnazială Petru Rareș, Hârlău implementează proiectul de parteneriat strategic ERASMUS+KA229, ”STEPS to Tolerance for European Pupils”. Proiectul are ca motivație necesitatea creării unor strategii de promovare a toleranței religioase,  etnice, socio-culturale în mediul școlar și de a combate discriminarea, stereotipurile, inegalitățile în vederea creării unui spațiu școlar cooperant, sigur, tolerant față de diversitate.

Proiectul este rezultatul  inițiativei a șase țări europene (România, Italia, Grecia, Lituania, Portugalia și Spania) de a dezvolta competențe și abilități specifice integrării tuturor elevilor în procesul instructiv-educativ, indiferent de diferențele sociale, religioase, etnice, culturale  pentru a spori sentimentul de apartenență socială și afiliere la contextul european.

Scopul acestui proiect este promovarea incluziunii în diversitate și a valorilor europene (TOLERANȚĂ, EGALITATE, NON-DISCRIMINARE) pentru asigurarea unei educații de calitate pentru toți copiii, formarea la elevi a unei atitudini civice față de fenomenul discriminării și a excluderii sociale pentru a deveni mai toleranți, mai buni, mai responsabili, caracteristici specifice unor buni cetățeni europeni.

Activitățile proiectului includ atât mobilități pentru profesori (short-term joint staff training events- Lituania și Spania), cât și pentru elevi (short-term exchanges of groups of pupils- Grecia, Italia, România, Portugalia), concursuri locale, activități și evenimente de promovare, diseminare și multiplicare a rezultatelor.

Până în prezent, la nivel de parteneriat, s-au derulat cu succes 5 mobilități (Grecia, Italia, Lituania, România și Spania) cu 124 de beneficiari (elevi și profesori însoțitori).

Activitățile desfășurate în cadrul mobilităților au avut impact pozitiv asupra grupului țintă (profesori, elevi). Atelierele de lucru cu elevii au promovat toleranța și înțelegerea reciprocă, minimalizând obstacolele de incluziune socială, etnică, religioasă și sexuală.

Mobilitățile din cadrul parteneriatului au contribuit la dezvoltarea și îmbunătățirea unor competențe și achiziții necesare implementării unui învățământ de calitate, caracterizat prin promovarea Toleranței, non-discriminării și cooperării la nivel european.

Aceste competențe și abilități vizează următoarele aspecte: dezvoltarea spiritului de toleranță față de diversitatea etnică, socială, culturală și sexuală, dar și față de cei cu dizabilități fizice sau mentale, abilități de lucru într-un mediu european, îmbunătățirea competențelor de comunicare și utilizarea a limbii engleze, competențe digitale și culturale.

În cadrul mobilității din România (11-15 noiembrie 2019), elevii și profesorii participanți au experimentat noi metode de învățare non-formală (teatru forum, flash-mob, photo-voice, fish bowl), metode care au fost corelate cu tema, obiectivele și scopul proiectului: promovarea toleranței, combaterea și reducerea fenomenului de discriminare, crearea unui spațiu școlar motivant pentru elevi, interactiv, favorabil învățării.

Toate activitățile de învățare derulate în cadrul parteneriatului au contribuit substanțial la atingerea obiectivelor și scopului proiectului, fiind exemple de bune practici pentru promovarea TOLERANȚEI.

Interacțiunea cu profesorii și elevii din alte medii educaționale, precum și schimbul de bune practici între elevii țărilor partenere au contribuit la dezvoltarea relațiilor personale și interpersonale ale participanților și promovarea dialogului intercultural. Aceste interacțiuni interculturale au un impact major asupra instituțiilor școlare participante, a personalului didactic și a elevilor, contribuind la integrarea acestora într-un circuit educațional European.

Proiectul STEPS to Tolerance for European Pupils aduce un plus de valoare școlilor implicate în parteneriat, fiind un exemplu de bune practici în ceea ce privește promovarea TOLERANȚEI și a valorilor europene.

 

prof. Mirela Bugonea

Școala Gimnazială Petru Rareș, Hârlău (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mirela.bugonea

Articole asemănătoare