Activizarea învățării prin arte. Proiect eTwinning

Metodele, tehnicile și procedeele care implică pe elev în activități artistice facilitează dezvoltarea la nivel emoțional, vin în sprijinul activizării lor în învățare.
Un proiect eTwinning poate oferi participanților, atât profesorilor, cât și elevilor oportunități educaționale, de a descoperi miracolele artei prin participarea împreună la acțiuni și evenimente inedite, atractive pentru copii. Reprezintă o noutate, o schimbare, o altă abordare a conținuturilor educative, stimulează pe copii, îi motivează pentru activitatea de învățare.

În acest context, am desfășurat o serie de proiecte eTwinning având ca temă principală artele.

Proiectul KIDS ARTS ADVENTURES este rezultatul unei colaborări rodnice între partenerii a două proiecte eTwinning anterioare KIDS ARTS și KIDS ARTS PLUS. Acest proiect și-a propus, să crească succesul școlar al copiilor și să reducă problemele disciplinare și de comportament, prin integrarea artei în curriculum și prin diversificarea activităților de învățare.

Elevii din clasa a IV-a Step by Step a Liceului Tehnologic „Petőfi Sándor” din Dănești au dovedit aceeași implicare activă să descopere miracolele artei, ca și în proiectele Kids Arts și Kids Arts Plus. La planificare, continuând concepția proiectelor anterioare, ne-am bazat pe ideile elevilor. În perioada pandemiei am modificat procedura de lucru a proiectului, le-am ales pentru elevi activități ușor de făcut acasă.

Pe parcursul derulării proiectului, au fost create situații de învățare pe care au stimulat interesul și creativitate elevilor, s-au folosit diverse metode și tehnici de lucru, pentru atingerea obiectivelor propuse. Activitatea elevilor, jucându-se diferite roluri, s-a desfășurat în șapte workshopuri.

Tematica primului workshop „Pattern Drawing with Doodles” este corelată cu programarea, unde „codificatorii” au colorat, au completat și au realizat modele de doodle. Această activitate a fost înregistrată și în programul Code Week 2019. La workshopul „Designing with Natures” elevii, după ce au colectat diverse materiale din natură, au compus o compoziție, despre care au scris o mică povestire. „Ambasadorii reciclării” au obținut produse creative din materiale reciclate. Activitatea artiștilor la workshopul 4 a constat în realizarea unor colaje ale viselor. Participând la workshopul „Animating Famous Paintings” artiștii au reconstituit și au adus la viață picturi celebre, evocând astfel diferite epoci și stiluri. Au ales cu grijă haine și accesorii potrivite, au luat postura prezentată în tablou și s-au fotografiat. „Designerii”, în cadrul workshopului „Stay at home and create your Fashion”, au realizat colecții vestimentare extraordinare pentru păpuși. În cazul workshopului „Photoshoot ideas at home”, prima sarcină a „fotografilor” era crearea unui concept pentru ședința foto. După ce au pregătit locul, au făcut niște poze interesante și prețioase.

Proiectul a vizat formarea competențelor generale și specifice prevăzute de programă școlară la nivelul disciplinelor:

  • Limba și literatura maternă: prezentarea ordonată logic și cronologic a unui proiect/ a unei activități derulate în școală sau extrașcolar; redactarea unor texte funcționale scurte pe suport de hârtie sau digital, adaptate destinației și scopului comunicării; manifestarea interesului pentru redactarea de texte informative și funcționale.
  • Matematică: generarea unor modele repetitive/ regularități; localizarea unor obiecte în spațiu și a unor simboluri în diverse reprezentări.
  • Arte vizuale și abilități practice: valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat; realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic; realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități dominant manuale, creative și ludice; remodelarea spațiilor și formelor printr-un demers plastic intenționat și prin tehnici variate.
  • Geografie: dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, țării și lumii contemporane; dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și umane.
  • Științe ale naturii: identificarea unor modalități de protejare a mediului înconjurător.
  • Educație civică: relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru; participarea la proiecte cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al comunității locale.

Proiectul a favorizat formarea și dezvoltarea creativității, încrederii în sine, competențelor de comunicare, de colectare a informațiilor, de colaborare, digitale, de cooperare cu ceilalți pentru rezolvarea sarcinilor de lucru, toleranței față de diversitatea europeană, de luare a deciziilor și respectarea reciprocă. Colaborarea, schimbul de idei și strânsa legătură au fost cheile succesului proiectului.

Pasiunea pentru artă a reunit profesori și elevii lor cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani din Turcia, Italia, Portugalia și România. În toate secvențele proiectului am încercat să avem o colaborare maximă cu partenerii mei implicați în proiect cu privire la activitățile pentru elevi. Am stabilit regulile proiectului, am realizat planul, am postat noutățile, am consemnat în Proiect Jurnal din TwinSpace activitățile reprezentative cu fotografii și video, la care am oferit reciproc feedback, prin comentarii sau reacții. Elevilor le-au fost create conturi TwinSpace. Elevii și familiile lor au avut posibilitatea să vizualizeze, să asculte, să comenteze lucrările elevilor participante în proiect.

Impactul proiectului asupra elevilor și a cadrelor didactice implicați constă în realizarea unui schimb de informații și experiență cu alți colegi din Europa, unui set bogat de experiențe pozitive și plin de sens, de posibilități creative și expresive, în care rezultatul final nu a fost o simplă fructificare pasivă, ci o experiență activă.

Proiectul s-a bucurat de un succes total, pe de o parte datorită tematicii, pe de altă parte pentru că elevii adoră să deseneze, să creeze, să joacă un rol, sunt foarte devotați, iar imaginația lor nu are limite când este vorba de ceva nou. Prin activitățile sale variate și atractive, proiectul a reușit să includă și elevii cu rezultate mai puțin bune la învățătură sau cu probleme de comportament. A fost o aventură minunată atât pentru elevii mei, cât și pentru mine. Datorită proiectului, Școala online a devenit mai activă și mai distractivă.

Bibliografie

Gluiga, L., Spiro J, Învăţarea activă, Ghid pentru formatori și cadre didactice, Bucureşti, 2001.
Iacob, M., Mihăilescu, A. (coord.), Arta în școală – Concepte și practici, București, Editura Universitară, 2016.
Velea, S. (coord.), Parteneriate școlare europene. Colecție de bune practici – eTwinning 2011,  București, Editura Agata, 2011.
Velea, S. (coord.), Valorificarea pedagogică a parteneriatelor școlare eTwinning, Ghid pentru cadre didactice, ISE, București, 2015.

 

prof. Julianna Szabo

Liceul Tehnologic Petofi Sandor, Dănești (Harghita) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/julianna.szabo

Articole asemănătoare