Pas cu pas spre viața de școlar

Aşa cum s-a demonstrat, copilul învaţă mereu, încă încă de la naștere – un copil nu este niciodată prea micuţ să înveţe dacă în sprijinul lui vine adultul. Educaţia copilului, așa cum este firesc, începe din familie, dar cel mai important rol în continuarea acestei educaţii îl joacă instituţiile educaţionale.
Prima dintre aceste instituţii este, de cele mai multe ori, grădiniţa.

„Copilul trebuie ajutat să pătrundă în şcoală cu optimism, cu încredere în sine şi în ceea ce îi poate oferi mediul şcolar şi mai ales dornic să întâlnească învăţătorul sau învăţătoarea. De succesul acestei întâlniri depind alte experienţe ulterioare.” (Ezechil Liliana, Păşi-Lăzărescu Mihaela – Laborator preşcolar)

Instituţie cu rol de socializare, grădiniţa reprezintă locul unde copilul începe să se integreze treptat spre învăţarea dirijată. Învăţarea în grădiniţa capătă un sens larg  fiind îndreptată nu numai spre acumularea de cunoştinţe, ci concepută ca o activitate  strâns legată de latura psihosocială a copilului şi în acelaşi timp sprijinită pe structura concretă a gândirii acestuia.

Parcurgerea grădiniţei aduce multiple beneficii în viaţa preşcolarului,care după ce trece uneori printr-o perioadă de anxietate(specifică adaptării),va manifesta cu timpul atitudini pozitive şi motivaţie pentru activitatea de învăţare. Acest prim factor instituţionalizat, grădiniţa, pregăteşte copilul spre pasul următor, asigurând treptat trecerea de la activitatea predominant ludică-la cea de învăţare. Trecerea de la grădiniţă la şcoală este în ziua de astăzi una mult mai facilă datorită similitudinilor între activităţile desfăşurate de către preşcolari la grădiniţă si de către şcolarii clasei I.

Şcoala se vrea în ziua de azi o continuare firească a grădiniţei, deoarece ambele sunt părţi ale unui proces care trebuie să rămână în ansamblu unitar,de aceea legătura dintre şcoală şi grădiniţă se cere întărită pentru ca astfel trecerea de la una la alta să asigure continuitate în viaţa copilului.

Având conştiinţa acestei continuităţi pe care copilul, viitor elev, o va parcurge, educatoarea împreuna cu învăţătoarea trebuie să caute împreună acele prilejuri de colaborare care să faciliteze integrarea copilului în mediul instituţionalizat al şcolii cu tot ceea ce presupune acesta.

Este cunoscut faptul că pentru asigurarea continuităţii între cele două medii educaţionale este necesar ca:
ÎNVĂŢĂTORUL – să cunoască pregătirea ce se realizează in grădiniţă.
EDUCATORUL – să se informeze asupra dinamicii cerinţelor formulate în mediul şcolar.

Cei trei factori cheie care contribuie la netezirea drumului copilului către şcoală sunt educatorul – familia – învăţătorul.

Ce înseamnă pentru unii  copii debutul şcolar?

Pentru unii copii inseamna în mod cert o aventură, ei sunt nerăbdători să înceapă şcoala pentru simplul motiv că „nu mai suntem copii de gradiniţă”, aşa cum chiar ei cântă cu mândrie la serbarea de final a grădiniţei „noi de azi nu mai suntem preşcolari”, ”suntem elevii clasei întâi”.

Dar ce înseamnă pentru părinţi acest debut al şcolarităţii?

Se pare ca pentru părinţi această perioadă este plină de anxietate, de frământări şi de întrebări de genul: ”Oare va face faţă copilul meu la şcoală?”, ”Cum se va adapta tuturor cerinţelor?”, ”Cum va fi oare învăţătoarea?” etc. În tot acest timp, învăţătorul clasei a-IV-a se va gândi că anul şcolar ce va urma va fi o nouă provocare,cu emoţiile inerente si de fapt… un nou început de drum.

Având in vedere aceste aspecte,un parteneriat între cei trei factori va contribui semnificativ la integrarea eficientă a copiilor în viaţa de şcolar. Tocmai de aceea, în anul şcolar 2008-2009, împreună cu d-ra educatoare Adriana Nica, am iniţiat proiectul de parteneriat grădiniţă-şcoală intitulat „În curând voi fi şcolar!”.

Am urmărit prin derularea acestui proiect de parteneriat care a debutat la prima şedinţă cu părinţii (comună) cu o analiză SWOT:

  • Puncte slabe/ puncte tari în relaţia grădiniţă-familie-şcoală
  • Posibile nelămuriri sau dezorientări ale părinţilor referitoare la cerinţele grădiniţei şi ulterior ale şcolii
  • Cunoaşterea progresului realizat de copii înainte de intrarea în şcoală
  • Cunoaşterea nivelului de dezvoltare intelectuală, motrică şi emoţională a preşcolarilor.

Decizia comună pe care am luat-o cu acordul părinţilor de proiectare şi derulare a unor activităţi comune au avut drept scop familiarizarea viitorului şcolar cu:

  • Sala de clasă
  • Mediul şcolar
  • Învăţătoarea
  • Directorul şcolii

Proiectul, prezentat în formă finală părinţilor, a fost primit cu entuziasm, iar activităţile comune preşcolari-şcolari s-au desfăşurat după următorul  program:
1. Colindarea preşcolarilor de către elevii clasei a-IV-a
2. Organizarea în luna decembrie a serbării Crăciunului în comun-copiii participând împreună atât la împodobirea bradului cât şi la momentele artistice prezentate
3. Cu ocazia zilelor de 1 şi 8 Martie am confecţionat împreună cu preşcolarii mărţişoare şi felicitări pentru mămici
4. Sărbătorirea Zilei Pământului am desfăşurat-o tot împreună sub forma unei activităţi de confecţionare de jucării din deşeuri refolosibile
5. În luna mai,preşcolarii au fost musafirii şcolii noastre cu ocazia Zilei Porţilor Deschise
6. Tot in luna mai, la sfârsitul lunii, am organizat o excursie la care au participat şi preşcolari, în ideea familiarizării lor cu activităţile extraşcolare
7. În data de 1 Iunie, am sărbătorit impreună Ziua Copilului într-un parc de distracţii din apropierea şcolii
8. La sfârşitul anului şcolar am organizat la şcoală o ora demonstrativă intitulată: ”Din toamnă voi fi şcolar”. După încheierea lecţiei, împreună cu d-ra educatoare am studiat caietele de lucru ale copiilor pe arii curriculare, urmând ca d-ra educatoare sa-mi înmâneze şi fişele psihopedagogice ale copiilor care urmau să se înscrie in clasa I.
9. În vacanţa de vară ce a urmat câţiva dintre preşcolari împreuna cu părinţii lor s-au înscris la tabăra organizată la Mamaia de către d-na învăţătoare Antal Georgeta.
10. Evaluarea activităţilor proiectului s-a realizat cu ocazia primei şedinţe cu părinţii copiilor deveniţi şcolari,şedinţă la care a luat parte şi direcţiunea şcolii.

Pe toată durata derulării proiectului de parteneriat, s-a putut remarca entuziasmul de care au dat dovadă atât preşcolarii, cât şi şcolarii care şi-au manifestat bucuria spontan şi firesc, iar noi educatoarea şi învăţătoarea implicate am realizat că am reuşit să le formăm viitorilor şcolari reprezentări corecte despre şcoală si să le înlesnim o integrare fără probleme în viaţa privită… din banca de şcolărel!

Şi chiar dacă acum suntem elevi în clasa a-II-a, nu am uitat-o pe doamna educatoare – de câte ori se iveşte câte un prilej, mergem în vizită la dumneaei şi ne amintim cu plăcere de clipele petrecute la grădiniţă!

 

prof. Maria Coteanu

Școala Gimnazială Nr. 9 Nicolae Orghidan, Brașov (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.coteanu

Articole asemănătoare