Fişă de autoevaluare a activităţii didactice dintr-o zi

Fiecare copil este unic, de aceea am grijă să-i ascult şi să-i încurajez pe fiecare în parte pentru a-şi dezvolta o personalitate armonioasă.

Unitatea de învățământ: G.P.N. Foleştii de Sus, Tomşani
Grupa: mare
Cadru didactic: Popescu Maria Magdalena
Tema anuală: Cine sunt/suntem?
Proiect tematic: Eu şi lumea mea
Subtema proiectului (tema săptămânii): Acesta sunt eu!

Activitate integrată pe o zi (titlul activităţii): O zi din viaţa mea!

Numărul copiilor prezenți : 24

Mediul educaţional

Centrele de interes s-au aflat la îndemâna copilului, în câmpul vizual al acestuia.
Materialele expuse în sala de grupă  au sens pentru procesul de învățare în care este angajat copilul prin joc, acestea sunt așezate la nivelul copilului, fiind vizibile și totodată realizate cu ajutorul sau în prezența copilului.

Așezarea mobilierului pe parcursul întregii zile s-a realizat ţinându-se seama de specificul activităţii desfăşurate cu preşcolarii:

  • La ADP (activităţi de dezvoltare personală)– preşcolarii s-au aşezat pe covor pentru Întâlnirea de dimineaţă – întâlnire cu tema Eu sunt…tu cine eşti? ;
  • ALA 1– mobilierul a fost aşezat pentru ca preşcolarii să formeze grupuri – sectoare de activitate     Construcţii: Casa mea; Joc de rol: De-a familia; Bibliotecă: Ghicitori
  • ADE: Eu spun una, tu spui multe! ( joc didactic – Domeniul Limbă şi Comunicare) – mobilierul a fost aşezat în semicerc
  • ALA 2 – Joc cu text şi cânt : În parc

Materialul didactic folosit a încurajat și stimulat participarea copilului la activitate; a fost relevant pentru contextul de învățare creat și pentru tipul de activitate desfăşurat; fiind  suficient.

Activitatea cadrului didactic

Conceperea/proiectarea activităților a fost clar organizată, am respectat standardele de proiectare eficientă; vocabularul folosit pe parcursul interacțiunii cu copiii a fost accesibil, am creat suficiente ocazii pentru a stimula dialogul între copii și pentru a-i determina să pună întrebări.

Am oferit un feed-back pozitiv copiilor; preşcolarii au primit buline vesele pentru rezolvarea sarcinilor primite , iar cei care au avut un ritm de lucru mai lent au fost încurajaţi şi ajutaţi să realizeze şi ei, corect sarcinile  primite.

Am oferit libertate copiilor în exprimarea artistică, neinsistând pe coloratul în contur sau pe realizarea unor lucrări artistico-plastice identice.

Activitatea copiilor  – Bucuria de a învăța reflectată în interacțiuni

Raportul între  timpul cât am vorbit eu, cadrul didactic și timpul cât a vorbit copilul a fost echitabil;
Copiii și-au exprimat idei /opinii proprii în timpul activității; şi-au exersat  deprinderea de a utiliza cuburile de lemn, dar şi pe cele de plastic ;
Copiii şi-au exprimat reacții prin care îşi manifestă interesul pentru activitate, preşcolarii având libertatea de a alege centrul de interes (sectorul de activitate) la care doresc să lucreze ;
Prin comportamentul lor manifestat la finalul zilei, preşcolarii au arătat că şi-au însuşit conţinuturile predate în această zi ; copiii au rezolvat corect sarcinile primite, au construit case care semănau cu casele lor (alegând corect culorile) ; şi-au însuşit roluri care apar într-o familie( mama, tata, frate, soră).

Managementul clasei

Pe tot parcursul activităților, am menținut contactul   vizual cu copiii, aceştia lucrând în grup/în perechi/individual; atunci când a fost necesar am intervenit pentru a păstra interesul copiilor pentru activitate ( cu ajutorul cântecelelor, al jocurilor de mişcare), printr-un limbaj clar, concis, corect pe tot parcursul activității; fiind  conștientă ca educatoare de dificultățile de  învățare ale unor preşcolari din grupă și am oferit feedback corect, fiecăruia, în funcție de nevoile și ritmul său;
Materialele didactice utilizate au putut fi văzute de către toți copiii, fiind accesibile tuturor preşcolarilor;

Concluzii

Atunci când proiectez o activitate didactică ţin seama de Curriculum pentru învăţământ preşcolar, dar şi de particularităţile de vârstă şi specificul grupei. Îmi propun obiective operaţionale pe care preşcolarii pot să le atingă, încurajând atingerea performanţei.

Bibliografie:
Curriculum pentru învăţământul preşcolar,( 2009), Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti.
Ezechil,  L. Coord., (2008), Calitate în mentoratul educaţional, Ed. V&I Integral, Bucureşti.

prof. Magdalena Popescu

G.P.N. Foleștii de Sus - Școala Gimnazială, comuna Tomșani (Valcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/magdalena.popescu

Articole asemănătoare