Les documents authentiques en classe de FLE

L’approche communicative, une méthodologie apparue dans les années soixante-dix, s’opposent aux méthodes précédentes qui mettaient l’accent sur la forme et la structure des langues. Aujourd’hui, on parle de l’approche communicative qui met comme but essentiel la centration sur l’apprenant et non pas sur l’enseignant.

Articol integral

Rolul mecanismelor psihice în reglajul comportamental

Am spune că personalitatea, în definirea lui Allport, 1991, este „organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea și comportamentul sau caracteristic” (Robu, V., 2011, p. 53).
Premiza de la care pornim este aceea conform căreia caracterul este latura relațional- valorică și de autoreglare a personalității, acel „a fi” psihologic și socio-antropoligic, maniera obișnuită și constantă de relaționale pentru fiecare subiect descrie comportamentul general, nu situațiile particulare.

Articol integral

Proiectul VET4SCAPE și ciocolata LITTLE JOY

Echipa proiectului „Vocational Educational Training For Skills, Competence And Practice For Economy” – acronim VET4SCAPE – din cadrul Colegiului Economic ,,Delta Dunării” Tulcea, (proiect despre care v-am informat în articolul VET4SCAPE – un nou proiect oportunist, articol publicat pe 26 noiembrie 2017 în prezenta revistă –  „Edict- Revista educației”), a participat în perioada 25 februarie – 3 martie 2018 la mobilitatea C1 ce a avut loc la Vidin- Bulgaria, iar ca gazdă a avut școala „Profesionalna gimnazia Asen Zlatarov”.

Articol integral

Strategii educaționale pentru copiii cu ADHD

Actul educativ este un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, eficienţa sa se decide pe terenul raporturilor concrete zilnice dintre profesor şi elev. În problema relaţiei profesor-elev, pe lângă o bogată experienţă pozitivă ce s-a acumulat în decursul anilor se constată că, uneori, predomină arbitrajul, practicile învechite şi prejudecăţi pe care o atitudine conservatoare le menţine. Pentru perfecţionarea relaţiei profesor-elev este necesar să se ia în considerare obiectivele educaţiei, pe de o parte, şi psihologia tineretului contemporan, pe de altă parte, actul instructiv-educativ fiind un proces ce continuă să fie o invenţie socială.

Articol integral

Metode și mijloace de predare în lecțiile de educație fizică

Tendința actuală, în orice proces instructiv educativ bilateral, este de a transforma subiectul, adică beneficiarul acestui proces, în postura de adevărat „subiect” al propriei transformări. Pentru atingerea acestui obiectiv major, care este caracteristic învățământului contemporan în general, de foarte mare importanță sunt metodele folosite, metode care coexistă în sistem și își dovedesc eficienta numai în același „sistem”.

Articol integral

Go-Lab – O alternativă pentru procesul educațional

Dezvoltarea  rapidă din ultimii ani a instrumentelor digitale oferă multiple  oportunități de exploatare, iar o provocare cu care se confruntă cadrele didactice  este  integrarea în procesul de învățare a  laboratoarelor la distanță și virtuale  reprezentând   instrumente  esențiale, pentru că motivează  elevii să participe activ la știință.

Articol integral

Școala răspunde nevoilor copiilor cu cerințe educative speciale

Element fundamental al societăţii, familia, reprezintă una dintre construcțiile sociale cele mai vechi în asigurarea continuităţii şi afirmării speciei umane. Dezvoltarea copilului depinde de felul în care este stimulat și de crearea situațiilor care oferă câmpul necesar învățării.

Articol integral

Proiectarea activității didactice cu ajutorul tehnologiilor informatice și comunicaționale

Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-învăţare-evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii.

Articol integral

Jocul de scenă și valențele lui formative la vârsta preșcolarității

Din cele mai vechi timpuri, copilului i-a plăcut să fie „actor”, mereu a căutat să-şi găsească modele în personajele din poveşti, în „cei ce făceau glume” , a căutat să imită şi să creeze personaje inedite. Este de fapt ceva firesc să imite – copilaria este o imitare a realităţii şi nu numai.

Articol integral