Calitatea educației în România

Privind școala din perspectivă sistemică, principala ei funcție este de a transforma “intrările”  în “ieșirile” dorite.
Întreaga structură este subordonată misiunii organizaționale, care este educația. Pentru aceasta, managerul îndeplinește funcțiile manageriale în cadrul domeniilor funcționale prin care sunt atinse finalitățile organizaționale.

Articol integral

Exprimarea prin cânt şi dans

Disciplina Muzică şi mişcare are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate până în prezent în învăţământul primar, încadrându-se în categoria disciplinelor abordate integrat. Aşa cum arată însăşi denumirea ei, sunt asociate două domenii îndrăgite de copiii de vârstă şcolară mică, aflate în raport de complementaritate.

Articol integral

Modalități de valorificare a jocului didactic în dezvoltarea conduitei verbale a școlarului mic

Prin joc se dezvoltă procesele psihice de reflectare directă şi nemijlocită a realităţii – percepţiile (mânuind diferite obiecte şi materiale, copilului i se dezvoltă percepţiile de mărime, formă, culoare, greutate, distanţă etc.) şi reprezentările, dar şi procesele psihice intelectuale, memoria, gândirea, imaginaţia.

Articol integral

Integrarea TIC la orele de istorie

Integrarea TIC în curriculum este un proces care trebuie înţeles în sensul „utilizării noilor tehnologii pentru a învăţa”, mai degrabă decât „a învăţa să utilizezi noile tehnologii” (UNESCO, 2004) şi vizează valorificarea potenţialului noilor tehnologii pentru ameliorarea predării şi învăţării prin integrarea în curriculum a activităţilor care permit sau favorizează utilizarea TIC.

Articol integral

Despre învățarea strategiilor în rezolvarea problemelor de matematică

O problemă importantă din punct de vedere instructiv dar și formativ , constă în a-i învăța pe elevi strategiile de autoghidare în rezolvarea problemelor. Întrucât cunoașterea este un proces și nu un produs, elevul nu trebuie confundat cu o „mică bibliotecă vie” (Bruner), ci așa cum afirmă marele psiholog „a instrui pe cineva într-o disciplină… înseamnă a-l învăța să participe la procesul care face posibilă crearea de cunoștințe… a-l dace să gândească el însuși matematic, să privească fenomenele într-un mod istoric (într-o ierarhie a învățării”. Dacă sunt asigurate condițiile interne necesare rezolvării problemelor elevul este în stare să o rezolve, în funcție de indicațiile furnizate și de capacitatea sa intelectuală.

Articol integral

Emoțiile și socializarea în preșcolaritate, abilități vitale pentru copiii de azi

Copiii de azi trăiesc într-o lume inedită, cu tensiuni și reacții care încă determină dezvoltări nebănuite. Stresul cotidian, criza vieții de familie, bulversările mondene, criza economică, criza nutrițională, excesul de informații, terorismul, instabilitatea politică sunt factori determinanți ai evoluției copiilor de azi și de mâine, astfel dezvoltarea emoțională și socială devine mai mult decât o necesitate în activitățile cadrelor didactice din ziua de astăzi.

Articol integral

Modalităţi de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă

În ţara noastră, elevii cu cerinţe educative speciale au învăţat în şcoli speciale, cu cadre didactice pregătite pentru a lucra cu astfel de copii, dar în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că procedându-se astfel, aceşti elevi sunt oarecum excluşi din viaţa socială şi s-a decis întegrarea lor în învăţământul de masă.

Articol integral