Rolul colaborării familie-şcoală în dezvoltarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică

Relaţia şcoală – familie este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus atenţiei întregii societăţi, mai ales pe fondul schimbărilor sociale  din ultimul timp. Toţi vorbim astăzi despre integrarea în Uniunea Europeană. Acest proces atrage după sine o serie de schimbări şi la nivel şcolar. Una dintre aceste schimbări se referă la relaţia şcoală-familie.

Articol integral

Activităţile şi jocurile liber alese şi rolul lor în dezvoltarea preşcolarilor

În grădiniţa de copii, activitatea didactică zilnică  se desfăşoară pe trei mari segmente: activităţi de dezvoltare personală, activităţile liber alese şi  activităţile  pe domenii experienţiale. Toate aceste activităţi urmăresc cu precădere dezvoltarea intelectuală, cognitivă, afectivă, emoţională şi de relaţionare a copilului. Pe toate cele trei paliere, copilul preşcolar este implicat în actul didactic, participând efectiv la tot ceea ce se numeşte activitate didactică.

Articol integral

Școala de vară „Joc şi creație”, o alternativă plăcută de descoperire şi dezvoltare a potenţialului creativ al copilului

Începută  dintr-o joacă constructivă, după cum îi spune şi numele, Școala de vară „Joc şi creație”, s-a dovedit a fi nu doar o alternativă plăcută de petrecere a timpului liber, ci şi un mediu atractiv, favorabil dezvoltării aptitudinilor, creativităţii şi imaginaţiei copiilor. Aceștia, prin sensibilitate, creativitate și gândire, pot dezvălui, dacă sunt provocați, realizări fascinante.

Articol integral

Guiding Concepts in EFL/ ESL Writing Teaching

Irrespective of what career you decide to pursue, your ability to communicate clearly and effectively will bear a direct impact on your success. Within a classroom environment, your teacher or assessor often evaluate your command of a subject by the papers and examinations you write. Prospective employers make judgments about your qualifications and resolve whether to ask you for an interview on the grounds of your job application letter and résumé.

Articol integral

Rezolvarea problemelor de matematică

Misiunea distinctă a profesorului este să promoveze învăţarea, o sarcină complexă în ea însăşi. În formarea priceperilor şi deprinderilor intervine cunoaşterea metodelor generale precum ar fi analiza, sinteza, metoda reducerii la absurd etc., valabile în toate ramurile matematicii şcolare, precum şi a metodelor specifice capitolului studiat. În matematică, prin metodă înţelegem calea care trebuie urmată în vederea rezolvării unei probleme.

Articol integral

Jocul didactic matematic – mijloc de cultivare a creativității elevilor din ciclul primar

Copilăria se caracterizează prin joc. Ceea ce pentru adult este munca, activitatea de bază pentru un copil este jocul. Jucându-se, copilul descoperă și cunoaște lumea înconjurătoare. Dacă la vârsta preșcolară jocul reprezintă activitatea principală a copilului, la vârsta școlară mică jocul didactic este o formă accesibilă și plăcută de învățare activă, participativă, stimulând în același timp inițiativa și creativitatea elevilor.

Articol integral

Implicarea elevilor cu cerinţe educative speciale în activităţile matematice

Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă este percepută diferit în societatea noastră, unii oameni(ce e drept tot mai puţini) au anumite reticenţe şi concepţii greşite despre ei. Ei au nevoie de socializare şi colaborare cu alţi copii în vederea integrării sociale ulterioare a lor, prin participarea la activităţi comune putem diminua izolarea lor, face să dispară tendinţele de agresivitate.

Articol integral

Părinții – aliați ai mediului școlar

Lupta împotriva eșecului școlar a constituit și constituie o preocupare majoră a părinților, cu atât mai mult cu cât reușita elevului depinde, în mare măsură, de motivație. Spectrul abandonului școlar frământă familiile și cadrele didactice deopotrivă, conștiente fiind că provocarea majoră în combaterea acestuia o reprezintă susținerea motivației elevului. Dincolo de mediul familial și școlar, copilul-elev este cufundat într-o viață a comunității în care trăiește și care va influența în egală măsură aplecarea către frecventarea (sau nu) a mediului școlar.

Articol integral

Curriculum extins: „Probleme de numărare la gimnaziu”

Tema „Probleme de numărare” reprezintă o extindere a programei analitice obligatorii de matematică şi parcurgerea ei este necesară pentru pregătirea temeinică a elevilor în vederea participării la concursuri şi olimpiade. O categorie aparte de probleme este formată din problemele de numărare care apar destul de des ca subiecte de olimpiadă, concursuri. Acestea sunt probleme de aritmetică puțin mai dificile, iar pentru rezolvarea lor elevul are nevoie de solide cunoştinţe teoretice pe baza cărora să-şi dezvolte capacităţile şi deprinderile necesare.

Articol integral