Evaluarea – parte integrantă a procesului educativ

Având un rol important în eficientizarea activităţilor de orice tip, evaluarea este permanentă în orice domeniu de activitate umană. Învăţământul este un domeniu central şi de maximă importanţă socială, arie în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere şi al cărei demers este profund justificat.

Articol integral

Educație interculturală prin proiectele eTwinning

eTwinning este o comunitate de excepţie. Este o lume minunată  atât pentru copii, elevi , cât şi pentru cadrele didactice. Elevi  şi profesori din şcolile Uniunii Europene, şi mai nou şi din alte câteva ţări din afară, se întâlnesc virtual pe Platforma eTwinning, se cunosc, discută, colaborează, îşi planifică proiectele educaţionale, fac schimb de bune practici, îşi cunosc reciproc ţările, culturile, valorile, obiceiurile, limbile de comunicare, experienţele didactice, desfăşoară activităţi  împreună extinzându-şi orizontul cultural şi competenţele sociale, lingvistice, competenţele şi abilităţile tehnice.

Articol integral

Exemple de activități didactice la disciplina TIC

Proiectarea demersului didactic începe cu sfârşitul acestuia, adică cu stabilirea/ identificarea competenţelor/ performanţelor finale ale elevilor instruiţi. De aceea trebuie să anticipezi natura şi nivelul modificărilor ce trebuie introduse în comportamentul elevilor pe plan cognitiv (a şti), afectiv (a simţi) şi psihomotor (a face).

Articol integral

Învățarea prin cântec la tehnologia informației și a comunicațiilor

Studii recente asupra efectului muzicii asupra creierului arată faptul că creierul iubește muzica și informația care vine prin intermediul notelor muzicale este receptată și reținută mai repede și cu o acuratețe mai ridicată. Sharon MacDonald (educator și formator pentru părinți) consideră că muzica, poezia și rimele i-au ajutat pe oamenii din Evul Mediu să fie mai organizați. Cei mai mulți nu aveau posibilitatea de a învăța prin citit și scris, ci doar prin muzică și poezie.

Articol integral

VET4SCAPE – un nou proiect oportunist

Începând cu prima lună a anului școlar curent, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea este, timp de 18 luni, partener în cadrul proiectului cu titlul „Vocational Educational Training For Skills, Competence And Practice For Economy” și acronimul VET4SCAPE, un proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar, parte a programului ERASMUS+.

Articol integral

Dezvoltarea spiritului ecologic la elevi

Accelerarea schimbărilor pe toate planurile, impactul dintre tehnologie şi mediul natural, reclamă o nouă mentalitate privind problematica mediului, deci o educaţie ecologică de la cea mai fragedă vârstă.

Articol integral

Tratarea diferențiată a elevilor în ciclul primar

J. Deschamp a constatat că există diferenţe între elevi de aceeaşi vârstă şi capacitate intelectuală, faţă de diferite sarcini de lucru. Astfel 13 minute este media diferenţelor de timp într-o sarcină de căutare a unor cuvinte într-un dicţionar, 2,5 minute pentru exerciţii uşoare de adunare, 11 minute pentru rezolvarea unor probleme de aritmetică.

Articol integral

Active Learning in Secondary School

Today’s Romanian school tends towards a more interactive educational practice and that is why teachers constantly seek new ways in which students can actively participate in the educational process, but also in improving the already known ones. It should not be forgotten that the student’s involvement in teaching, learning and evaluation activities depends on his / her own subjectivity, as some educators say.

Articol integral