Violența în mediul școlar

Violența este un fenomen, cu regret afirm, prezent în mediul școlar și social…
Plecând de la sensul cuvintelor violent/ violență, apar întrebările: cum poate fi un copil sau un adolescent sau un adult… violent?
Cum să renunți la farmecul copilăriei, la curiozitățile și fericirea adolescenței, la liniștea și mulțumirile vieții de adult… și să te transformi într-un tâlhar, într-un agresiv fizic, psihic sau verbal direct sau indirect, să-ți pierzi calitatea și superioritatea de OM?

Articol integral

Meseriile viitorului

În perioada septembrie 2016 – noiembrie 2017 am participat la o serie de cursuri online oferite de proiectul Space Awareness (www.space-awareness.org/ro/) pe platforma European Schoolnet Academy (www.europeanschoolnetacademy.eu).
Space Awareness este un proiect care reunește 30 de parteneri din Europa, Africa și Asia. Proiectul are ca scop atragerea tinerilor către științele spațiale prin oferirea de resurse educative gratuite, articole despre meserii și spațiu, seminarii online și webinarii.

Articol integral

Interdisciplinaritate prin jocurile didactice

Principala modalitate de introducere a interdisciplinarităţii în învăţământ o reprezintă regândirea conţinuturilor şi elaborarea planurilor, a programelor şi manualelor şcolare în perspectiva conexiunilor posibile şi necesare sub raport epistemologic şi pedagogic. Acţiunea de promovare a interdisciplinarităţii trebuie să se integreze în contextul sistemului educativ dat. De asemenea, pentru a fi eficientă, trebuie să se asocieze cu alte principii sau inovaţii specifice unui învăţământ modern.

Articol integral

Educația informală

În cadrul unei societăţi evolutive, sistemul de învăţământ şi de educaţie este realizat în cadrulunui cadru de tipul formal, nonformal sau informal, şi include dimensiunile: intelectuale, morale, estetice, fizice. Acestea sunt determinate de acţiunile educaţionale organizate, structurate şi planificate sau sub aspectul influenţelor incidentale pedagogice rezultate de câmpul psihosocial.

Articol integral

Mozaic etnic – exemplu de conviețuire în Dobrogea

Teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră a preluat, de-a lungul timpului, elemente de cultură şi civilizaţie de la mai toate popoarele şi populaţiile care l-au străbătut. Cunoaşterea istoriei acestor minorităţi  şi a contribuţiei aduse de ele la dezvoltarea culturală şi materială a zonei duce la cunoaşterea mentalităţilor diferitelor grupuri etnice şi la acceptarea lor fără nici un fel de prejudecăţi.

Articol integral

The Myth of Aeneas Nowdays: My Son… Aeneas!

In Greco-Roman mythology, Aeneas was a Trojan hero (the son of the prince Anchises  and the goddess Aphrodite). His father was also the second cousin of King Priam  of Troy. The journey of Aeneas from Troy (with help from Aphrodite), which led to the founding of the city Rome, is recounted in Virgil’s Aeneid. He is considered an important figure in Greek and Roman legend and history. Aeneas is a character in Homer’s Iliad, Quintus Smyrnaeus’ Posthomerica, and Shakespeare’s Troilus and Cressida.

Articol integral

Proiect didactic: Dezvoltare personală, clasa pregătitoare

Unitatea de învățământ: Școala Primară Moțăieni
Propunator: Ghiță Lavinia
Clasa: pregătitoare
Aria curriculară: Om și societate
Dsciplina: Dezvoltare personală
Unitatea tematică: Diversitate
Tema zilei: Tipuri de emoții
Subiectul lecţiei: Emoții de bucurie, tristețe, frică, furie în activități/ contexte familiare

Articol integral

Școala și dezvoltarea locală (descentralizarea și dezvoltarea comunitară)

Descentralizarea sistemului educaţional este o opţiune de politică educaţională necesară din perspectiva democratizării vieţii interne şi a eficientizării administraţiei serviciilor publice. Şcoala este o instituţie care funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie: familie, autorităţi, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici, biserică, poliţie, unităţi sanitare etc. Pentru ca parteneriatul şcoală-comunitate locală să funcţioneze adecvat, descentralizarea este absolut necesară. Ea este inevitabilă.

Articol integral

Școala pentru comunitate. Dezvoltare socială prin parteneriat educațional și cooperare

Proiectul internațional „Școala pentru comunitate. Dezvoltare socială prin parteneriat educațional și cooperare” îşi propune dezvoltarea de competenţe necesare în societatea contemporană, în care rezolvarea problemelor comunitare, dezvoltarea de noi proiecte, atragerea resurselor financiare sunt aspecte al căror succes este direct proporţional cu nivelul de implicare al membrilor comunităţii, cu capacitatea de a învăţa şi cu competenţele de cooperare pe care le demonstrează instituţiile de la nivel local.

Articol integral

Diversity and Global Citizenship Education

Because of growing ethnic, cultural, racial, language and religious diversity throughout the world, citizenship education needs to be changed in substantial ways to prepare students to function effectively in the 21st century.

Articol integral