Strategii didactice: definiții, delimitări conceptuale

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele pe care le obținem depind de metodele folosite. Marii pedagogi au scos în evidență faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza  mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.

Articol integral

Rolul proiectelor Erasmus+ în dezvoltarea cunoștintelor geografice

Participarea elevilor la proiectele Erasmus+ reprezintă oportunitatea de a dobândi cunoștințe, abilități și competențe în domeniul de calificare în țări din U.E. Școlile unde învață pot ulterior recunoaște și valorifica în continuare experiența de formare în străinătate, pentru a-i ajuta să devină competitivi pe piața forței de muncă, în raport cu cerințele angajatorilor și pentru creșterea angajabilității.

Articol integral

Metode didactice: abordarea eclectică

Conform Wikipedia, abordarea eclectică reprezintă metoda folosită în predarea limbilor străine ce combină  metodologii variate, bazată pe abilitățile elevului și pe obiectivele lecției; metode de predare diverse sunt adaptate pentru a se mula pe nevoile elevilor.
Totodată, reprezintă o abordare conceptuală ce nu include doar o paradigmă sau un set de premise.

Articol integral

Provocările predării limbii engleze adulților

După 1990, limba engleză a început să devină și în școlile din România o prioritate, fie că vorbim de învățământul de stat, fie de cel privat destinat atât copiilor, cât și adulților.
În special capitala a devenit un centru pentru o multitudine de instituții al căror scop este să pregătească adulții în domeniul limbilor străine pentru diferite domenii, de la cel medical la IT, turism și diverse servicii.
Odată cu acest boom a apărut însă și provocarea predării limbilor străine in general si a limbii engleze în special.
Rezultatul? Elaborarea unor strategii de predare a unei limbi străine publicului adult.

Articol integral

Violența în mediul școlar

Violența este un fenomen, cu regret afirm, prezent în mediul școlar și social…
Plecând de la sensul cuvintelor violent/ violență, apar întrebările: cum poate fi un copil sau un adolescent sau un adult… violent?
Cum să renunți la farmecul copilăriei, la curiozitățile și fericirea adolescenței, la liniștea și mulțumirile vieții de adult… și să te transformi într-un tâlhar, într-un agresiv fizic, psihic sau verbal direct sau indirect, să-ți pierzi calitatea și superioritatea de OM?

Articol integral

Meseriile viitorului

În perioada septembrie 2016 – noiembrie 2017 am participat la o serie de cursuri online oferite de proiectul Space Awareness (www.space-awareness.org/ro/) pe platforma European Schoolnet Academy (www.europeanschoolnetacademy.eu).
Space Awareness este un proiect care reunește 30 de parteneri din Europa, Africa și Asia. Proiectul are ca scop atragerea tinerilor către științele spațiale prin oferirea de resurse educative gratuite, articole despre meserii și spațiu, seminarii online și webinarii.

Articol integral

Interdisciplinaritate prin jocurile didactice

Principala modalitate de introducere a interdisciplinarităţii în învăţământ o reprezintă regândirea conţinuturilor şi elaborarea planurilor, a programelor şi manualelor şcolare în perspectiva conexiunilor posibile şi necesare sub raport epistemologic şi pedagogic. Acţiunea de promovare a interdisciplinarităţii trebuie să se integreze în contextul sistemului educativ dat. De asemenea, pentru a fi eficientă, trebuie să se asocieze cu alte principii sau inovaţii specifice unui învăţământ modern.

Articol integral

Educația informală

În cadrul unei societăţi evolutive, sistemul de învăţământ şi de educaţie este realizat în cadrulunui cadru de tipul formal, nonformal sau informal, şi include dimensiunile: intelectuale, morale, estetice, fizice. Acestea sunt determinate de acţiunile educaţionale organizate, structurate şi planificate sau sub aspectul influenţelor incidentale pedagogice rezultate de câmpul psihosocial.

Articol integral

Mozaic etnic – exemplu de conviețuire în Dobrogea

Teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră a preluat, de-a lungul timpului, elemente de cultură şi civilizaţie de la mai toate popoarele şi populaţiile care l-au străbătut. Cunoaşterea istoriei acestor minorităţi  şi a contribuţiei aduse de ele la dezvoltarea culturală şi materială a zonei duce la cunoaşterea mentalităţilor diferitelor grupuri etnice şi la acceptarea lor fără nici un fel de prejudecăţi.

Articol integral

The Myth of Aeneas Nowdays: My Son… Aeneas!

In Greco-Roman mythology, Aeneas was a Trojan hero (the son of the prince Anchises  and the goddess Aphrodite). His father was also the second cousin of King Priam  of Troy. The journey of Aeneas from Troy (with help from Aphrodite), which led to the founding of the city Rome, is recounted in Virgil’s Aeneid. He is considered an important figure in Greek and Roman legend and history. Aeneas is a character in Homer’s Iliad, Quintus Smyrnaeus’ Posthomerica, and Shakespeare’s Troilus and Cressida.

Articol integral