„Orașul prin ochi de copil” – exemplu de bune practici pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Acordarea la realitatea exterioară depinde, în mare măsură, de măiestria cadrului didactic de a așeza în concordanță potențialitățile existente ale elevului cu dizabilitate intelectuală (zona proximei dezvoltări, Vîgotski) cu cerințele (școlare, sociale) care îi sunt adresate, în vederea obținerii autonomiei acestuia, a independenței sale în acțiunile pe care dorește sau trebuie să le realizeze.

Prin intermediul miniproiectelor educaționale, profesorul vine în întâmpinarea elevilor săi propunând situații de învățare cât mai creative și atractive care să răspundă stilului de învățare personal al elevului astfel încât să faciliteze transmiterea de informații și consolidarea achizițiilor fără presiunea unor expectanțe impuse de programa școlară.

De asemenea, situațiile de învățare propuse în cadrul miniproiectelor educaționale susțin prevenirea părăsirii timpurii a școlii de către elevii aflați în situații de risc printr-o abordare interdisciplinară, posibilă în cazul elevilor cu dizabilitate intelectuală ca urmare a unor particularizări realizate la diferite discipline: pot fi utilizate dezbaterile, expozițiile tematice, jocurile didactice și cele de rol, dramatizările și pot fi integrate cu succes aplicații interactive specifice smartboard-urilor sau aplicații interactive online, înregistrări multimedia etc.

Un astfel de miniproiect educațional, îl constituie „Orașul prin ochi de copil”, propus și derulat în cadrul Proiectului „PREDARE PENTRU SCHIMBARE” – POCU/73/6/6/106572, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Orașul în care trăiesc și învață este pentru copii un punct de referință important pentru modul în care își dezvoltă aspirațiile și se pregătesc pentru viața de adult. Școala, locul de muncă al părinților, magazinele, parcurile încep să devină repere importante pentru universul lor.

În cadrul acestui miniproiect educațional, elevii de clasa a IV-a au descoperit interdependențele dintre oameni și instituțiile publice și private, în condițiile egalității în drepturi, a nondiscriminării și, de asemenea, au descoperit importanța educației financiare, ca instrument al susținerii nevoilor și dorințelor unei familii.

Elevii și-au dezvoltat caracteristicile personale, formându-și o imagine adecvată despre sine, asumându-și responsabilități, cooperând cu ceilalți și respectând regulile, interesele grupului și ale societății.

Elevii au învățat despre diversitate și drepturile copilului/ale cetățeanului într-o comunitate unde egalitatea, nondiscriminarea, demnitatea și respectul stau la baza tuturor aspectelor vieții.

Activitățile propuse au avut un caracter interdisciplinar și au fost adecvate preocupărilor și intereselor specifice vârstei precum și nivelului de dezvoltare cognitivă, abordând diferite stiluri de învățare prin stimulare multisenzorială (stimuli vizuali, auditivi, tactili):

  • activități de lucru în echipă care să faciliteze cunoașterea, colaborarea și sprijinul reciproc în rezolvarea unor sarcini.
  • activități derulate online/cu ajutorul tehnologiilor informatice în scopul dezvoltării competențelor digitale ale elevilor, menite să faciliteze informarea, realizarea diferitelor sarcini școlare sau, chiar, recreerea.
  • activități de tip brainstorming/activități de prezentare/jocuri de rol menite să dezvolte abilitățile de comunicare ale elevilor, prin creșterea stimei de sine.
  • activități de dezvoltare personală și de creație care facilitează creativitatea, imaginația, motivația școlară intrinsecă, sporind interesul și implicarea activă a elevilor în activitățile desfășurate în mediul școlar.
  • activități de lucru individual sau în echipă care permit învățarea prin exersare practică (learning by doing).
  • activități de dezvoltare personală care propun dezvoltarea gândirii critice, a libertății de exprimare și a responsabilității moral-civice ca urmare a cunoașterii drepturilor și obligațiilor copiilor/cetățenilor într-o comunitate care respectă și promovează incluziunea, egalitatea în drepturi, diversitatea și toleranța.

Toate situațiile de învățare propuse au fost reunite în cadrul a trei ateliere de lucru, de dezvoltare personală sau de creație:

1. Atelier de lucru – „Alcătuirea unui oraș”

Elevii și-au verificat inițial cunoștințele privind alcătuirea unui oraș prin intermediul unui brainstorming care le-a permis realizarea unei hărți cognitive pe site-ul Bubbl.us; elevii au selectat, cu ajutorul tabletei, imagini corespunzătoare elementelor componente ale orașului în vederea realizării următoarei sarcini, pe care le-au inclus într-o galerie de imagini pe site-ul Pinterest; împreună cu cadrul didactic au realizat harta minimală a orașului pe tabla interactivă cu clipart-uri din galeria de imagini deja constituită; ulterior, în cadrul unei activități practice desfășurate în echipă (s-au format 2 echipe de lucru), elevii au construit macheta orașului schițat, în prealabil, pe o coală mare de carton. În realizarea machetei au utilizat tipare printabile (identificate online) ale elementelor componente ale orașului.

2. Atelier de dezvoltare personală – „Nevoi și dorințe ale familiilor”

La începutul activității, elevii au precizat drepturile și responsabilitățile copilului/ cetățeanului pe baza imaginilor prezentate, punându-se accent pe incluziune și accesibilitate, în contextul egalității în drepturi, a diversității și a nondiscriminării. Cu ajutorul acestor imagini, elevii, împărțiți în 2 grupe de lucru, au realizat, sub îndrumarea cadrelor didactice, câte un poster: „Drepturile și responsabilitățile copilului/ cetățeanului”.

În cadrul următoarei sarcini, elevii au identificat tipurile de nevoi ale unei persoane, dar și dorințele acesteia, întocmind, individual, liste cu nevoile și dorințele propriilor familii/colecții de imagini ilustrând nevoile și dorințele propriilor familii, în funcție de nivelul de dezvoltare intelectuală. Elevii au prezentat, în fața colegilor, 2-3 nevoi și dorințe ale familiei lor și au selectat resursele sau serviciile necesare pentru satisfacerea acestora.

3. Atelier de creație – „Poveștile orașului nostru”

Fiecare elev a realizat cu telefonul o fotografie a unui loc preferat din oraș sau a identificat online, cu ajutorul tabletei, imaginea locului preferat din oraș; fotografia a fost printată și utilizată pentru realizarea unui colaj de prezentare a locului preferat din oraș; ulterior, elevii au prezentat colajul realizat în fața colegilor și l-au expus în cadrul unei miniexpoziții realizate în cadrul clasei; în finalul activității elevii au trecut pe la toate produsele realizate și le-au apreciat cu fețe zâmbitoare; de asemenea, colajele realizate de elevi, au fost postate într-o galerie online pe site-ul Padlet: „Poveștile orașului nostru”.

Bibliografie
Roșan, Adrian (2015) – „Psihopedagogie specială”, Editura Polirom, Iași

prof. Simona-Isabela Prisneac

Școala Gimnazială Specială - Centru de Resurse și Documentare privind Educația Integrată/ Incluzivă, Cluj-Napoca (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.prisneac

Articole asemănătoare