Experiență de învățare Erasmus în Paphos

Trăim un timp în care evoluția omenirii este accelerată. Nevoia de cunoaștere a oamenilor de știință a dus la schimbări masive în toate domeniile. Sistemul educațional trebuie să fie cu un pas înaintea acestor schimbări, iar profesorii, cei care au o contribuție importantă la formarea profilului omului viitorului, au nevoie de o formare continuă.

Participarea cadrelor didactice la proiectele Erasmus+ are o importanță semnificativă în învățarea pe tot parcursul vieții din mai multe motive: prin intermediul activităților se asigură dezvoltarea profesională; Erasmus+ oferă profesorilor oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile profesionale, de a învăța despre noi metode de predare și de a obține perspective asupra practicilor educaționale inovatoare. Acest lucru îi ajută pe profesori să rămână la curent cu cele mai recente tendințe în educație și să își îmbunătățească tehnicile de predare. Din perspectivă globală, participarea profesorilor la proiectele Erasmus+ înseamnă că aceștia se angajează în experiențe internaționale de învățare, colaborare și dezvoltare profesională, care are un impact la nivel global. Acest tip de participare aduce beneficii atât profesorilor înșiși, cât și educației, societății și relațiilor internaționale.

Un grup de 5 profesori de la Școala Gimnazială „Aron Densușianu” Hațeg a participat în perioada 13-20 august 2023 la cursul Erasmus+ cu titlul „Competențe digitale pentru profesori”, finanțat prin proiectul european având numărul de referință 2022-1-RO01-KA122-SCH-000079523, intitulat „Viziune digit@lă pentru noua generație”. Cursul a fost organizat de către Asociația „Gcharalambous training Teachers” din Paphos, Cipru, asociație cu o activitate în formarea profesorilor de peste 10 ani și care a oferit o gamă largă de experiențe de învățare valoroase pentru participanți. Alături de echipa școlii noastre s-au mai aflat și o profesoară de la Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu, o profesoară de la o școală din Budapesta,un profesor din Spania și alți doi profesori din Bratislava. Prin intermediul prezentărilor fiecărei echipe am făcut cunoștință cu sistemele de educație din țările din care veneau fiecare.

Iată câteva din experiențele noastre de învățare dobândite la acest curs: dezvoltarea competențelor digitale în utilizarea resurselor sub formă de imagine, video sau audio, prin respectarea drepturilor de autor. Cursul a avut ca scop să ofere cunoștințe și abilități avansate în utilizarea tehnologiei în educație. S-a aplicat tehnologia AI în realizarea resurselor educaționale care se pot utiliza la clasă, dar care pot fi transmise și către alți profesori (RED-uri). În realizarea de materiale originale s-a lucrat cu diferite programe  despre instrumente digitale, platforme și aplicații care pot crește calitatea actului de predare și învățare. Aici amintim: www.catbird.ai, www.aiva.ai, www.mubert.com, www.soundraw.io, www.kinemaster.com.

Acest curs Erasmus+ încurajează metodele de predare inovatoare. Participanții au explorat noi modalități de a implica studenții și de a face învățarea mai atractivă prin tehnologie și activități digitale. Interacțiunea cu educatori din medii diverse este minunată. Fiind o experiență internațională, participanții au avut ocazia să interacționeze și să colaboreze cu educatori din diferite țări. Această interacțiune oferă perspective noi și diverse asupra educației.

Participarea la un curs într-o altă țară a expus participanții la noi culturi și moduri de viață, contribuind la dezvoltarea orizonturilor personale. Acest lucru a ajutat la dezvoltarea abilităților de comunicare interculturală și a deschis participanții către noi experiențe.
Profesorii participanți și-au împărtășit propriile cunoștințe și experiențe cu alți educatori, în timp ce au învațat din experiențele lor. Acest schimb de idei poate fi inspirator și benefic pentru dezvoltarea profesională.

Cursul a adus plus valoare prin accesul la noi resurse educaționale. Resursele educaționale digitale, aplicațiile și instrumentele învățate se pot integra ulterior în activitățile de predare pentru a sprijini învățarea elevilor.

Tot aici s-au pus bazele unor relații profesionale de durată: cunoștințele și relațiile dezvoltate în timpul acestui curs pot duce la colaborări viitoare, proiecte comune și schimburi de experiență în curs de desfășurare cu educatori din alte țări.

Pe bună dreptate se spune: „Erasmus deschide minți și schimbă vieți”. Cei care s-au „contaminat” cu „microbul” Erasmus își doresc noi și noi experiențe de acest fel. Personal aștept cu nerăbdare o nouă provocare pentru o nouă experiență de învățare într-o nouă mobilitate Erasmus+.

 

prof. Simona Șăroni

Liceul Teoretic I.C. Brătianu, Hațeg (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.saroni

Articole asemănătoare