Non formal for inclusion – curs structurat de formare prin programul Erasmus+, KA101

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în Europa, care oferă posibilitatea de a studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate. Proiectele de mobilitate în domeniul educației școlare ajută la dezvoltarea personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe într-un context internaţional şi recunoaşterea acestora, la îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare a profesioniştilor din domeniile educaţie, formare şi tineret, la învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine, la conştientizarea importanţei şi la înţelegerea unor culturi şi ţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă în comunitate.
Anul acesta, Școala Gimnazială „Buică Ionescu” din Glodeni, județul Dâmbovița, a obținut un grant de la Comisia Europeană, în cadrul Programului Erasmus+, pentru proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare, KA101 „Educație incluzivă – educație pentru viitor”, nr. de referință 2019-1-RO01-KA101-06195, în valoare de 20765 euro, al cărui scop este dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației incluzive.

Prima mobilitate din cadrul acestui proiect s-a desfășurat în perioada 01.09. – 07.09.2019, în Voula, Grecia. Cursul structurat de formare la care am participat s-a numit „Non formal for inclusion – using non formal education methods to foster inclusion”. Furnizorul cursului a fost EDU2GROW din Portugalia, președintele fiind Ricardo Querido Marques.

În fiecare zi ne-am concentrat pe diferite module precum: Cultură și interculturalitate, Comunicare, Metode non-formale de incluziune,  Metode non-formale de incluziune în aer liber, Dinamica grupului și Gestionarea și medierea conflictelor.

Cursul și-a propus să dezvolte competențele în ceea ce privește aplicarea activităților și tehnicilor de educație non-formală în diferite medii formale, în scopul de a încuraja incluziunea, de a furniza instrumente care vor ajuta la crearea de legături între elevi și profesor, într-un mod în care fiecare elev să se simte inclus, să promoveze utilizarea instrumentelor de mediere și negociere în lupta împotriva excluderii persoanelor cu mai puține oportunități și să dezvolte competențele participanților de a asigura construirea armonioasă a grupului (luând în considerare provocările diversității) și transformarea clasei ca grup într-o echipă prin utilizarea dinamicii non-formale de grup. Ne-am concentrat pe valoarea comunicării în prevenirea bullying-ului și excluderii și a modalităților de construire a unui mediu de clasă pozitiv, dezvoltând învățarea socială și emoțională. Am aflat despre stereotipuri și prejudecăți în clasă, surse de conflict în incluziune și modalități de dezvoltare a încrederii și a respectului de sine pentru persoanele excluse. Am învățat cum să asigurăm construirea armonioasă a grupului și să transformăm clasa ca grup într-o echipă prin utilizarea dinamicii non-formale a grupului.

Vizita de studiu la o instituție locală, 2nd Peiramatiko Junior High School of Athens, care implementează proiecte europene și schimbul de experiență ne-au înlesnit contactul cu  sistemul educaţional grecesc și ne-au oferit posibilitatea de a cunoaște metodele şi activităţile non formale, desfășurate în aer liber de profesorii din instituție, pentru incluziunea elevilor. Am înțeles importanța activităților de acest gen, conștientizând faptul că, indiferent de naționalitate, elevii se confruntă cu aceleași probleme și stă în puterea noastră să-i îndrumăm și să-i ajutăm în vederea rezolvării acestora.

Întreaga experiență a fost minunată, iar furnizorul de curs a fost foarte organizat și dispus să ne sprijine în orice moment. Toate documentele au fost pregătite la timp și mentoratul a fost asigurat înainte și după curs. Formatorii au fost cu mintea deschisă, flexibili la nevoile noastre, disponibili, dispuși să-și împărtășească cunoștințele și experiența personală, oferind feedback și îndrumări constante. Beneficiile cursului au fost multiple: adaptarea într-un mediu multicultural, schimbul de experiență cu cadre didactice din alte țări, însușirea de tehnici, metode, strategii și jocuri care favorizează incluziunea, schimbarea viziunii despre modul de desfășurare a procesului instructiv-educativ, determinându-ne să conștientizăm și mai mult faptul că, prin profesia noastră, putem influența și chiar schimba destinele elevilor noștri.

Considerăm că această experiență completă ne va fi de un real folos și, utilizând în activitatea didactică metodele, tehnicile și strategiile învățate la curs, ne vom cunoaște mai bine colectivele de elevi, vom identifica și înlătura mai ușor unele conflicte apărute în cadrul grupului, vom îmbunătăți competențele de comunicare ale elevilor, vom înlătura unele stereotipuri și prejudecăți în clasele de elevi, vom realiza incluziunea elevilor care provin din medii dezavantajate și vom preveni bullyingul. Folosind dinamica grupului nonformal, vom motiva elevii pentru implicarea în activități, vom îmbunătăți rezultatele școlare și vom înlătura unele comportamente negative apărute la elevi.

Pentru a reuşi să realizăm ceea ce ne-am propus în cadrul acestui proiect, trebuie să fim creativi, să colaborăm, să comunicăm, să fim exigenți cu noi înșine și cu ceilalți, să ne implicăm şi să implicăm toţi factorii educaţionali: conducerea şcolii, celelalte cadre didactice, părinţii și comunitatea locală. Doar împreună putem reuși!

Prof. Ioana Savu, Oana-Maria Vasile și Vasile Chițu
Şcoala Gimnazială „Buică Ionescu”, Glodeni

Precizare:
Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

prof. Ioana Savu

Şcoala Gimnazială Buică Ionescu, Glodeni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.savu

Articole asemănătoare