Grădinița Floare albastră din București, unitate de învățământ preșcolar acreditată Erasmus+

Începând cu anul 2020, Grădinița Floare albastră este acreditată Erasmus+ pentru perioada 2020-2027, Acțiune cheie 1, Educație școlară. De asemenea, grădinița Floare albastră este Școală europeană din 2012, fiind reconfirmată și în anul 2015, dar și în anul 2018, datorită proiectelor europene derulate in perioada 2008-2020, pornind de la proiectele Comenius și apoi continuând cu programele Erasmus+ KA2, bucurându-ne de prestigiu la nivel de comunitate. Din anul 2020, grădinița noastră este și Școală eTwinning, întrucât preșcolarii din cadrul acestei organizații au participat în mod constant împreună cu cadrele didactice la proiecte internaționale derulate și pe platforma eTwinning.

Proiectele Erasmus+ reprezintă experiențe de succes în cadrul grădiniței “Floare albastră”, care ne-au oferit nouă, cadrelor didactice din această grădiniță posibilitatea de a ne dezvolta profesional la nivel internațional, această experiență împărtășită cu alți profesori din alte țări europene fiind o oportunitate imensă de a ne îmbunătăți strategiile didactice de predare-învățare în cadrul procesului de învățământ cu accent pe calitatea educației, de a încuraja inovarea în educație, toate acestea având un impact major și în ceea ce privește înlăturarea barierelor, granițelor și de a avea în vedere o învățare activă, interactivă specifică dimensiunii europene a educației, potrivit schimbului valoros pe care l-am avut cu partenerii noștri europeni. S-a urmărit și implementarea, îmbunătățirea strategiilor de predare-învățare- evaluare în procesul de învățământ la vârsta preșcolară în vederea modernizării și optimizării actului educațional.

Această acreditare Erasmus+ câștigată pe perioada 2020-2027, se înscrie în Acțiunea cheie 1, Educație școlară – formare la nivel internațional a cadrelor didactice din grădiniță – și ne-am propus ca în planul formării profesorilor să avem în vedere următoarele obiective:

 • dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice într-un context internațional și recunoașterea acestor competențe prin documente specifice;
 • necesitatea utilizării tehnologiei moderne în activitățile educative, asigurând copiilor o învățare activă, participativă: (tablă interactivă, miniroboți, tablete, jucării interactive sunt câteva exemple de tehnologie pe care dorim să le utilizam în cadrul procesului de învățământ)
 • implementarea unei viziuni largi privind promovarea incluziunii sociale și a predării din perspectiva incluzivă, in vederea egalizării șanselor în educație, o necesitate care este în atenția profesorilor, având în vedere diversificarea situațiilor/ cazurilor cu care se confruntă astăzi tot mai mult profesorii în practica educațională;
 • îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare prin schimburi de bună practică între parteneri din țări europene, reprezentând o nevoie continuă ca urmare a schimbărilor permanente la nivelul educației. În planul aplicării curriculumului:
 • nevoia imperioasă de a moderniza actul didactic pentru realizarea unei educații centrate pe copil, urmărind tratarea diferențiată în funcție de particularitățile individuale al copiilor, valorizând potențialul nativ;
 • schimbarea rolului cadrului didactic în ceea ce privește învățarea și relația sa cu copilul ( profesorul să devină un ghid, un facilitator al educației, un agent motivator, care declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința lui pentru învățare);
 • implementarea unor metode și abordări inovative, precum învățarea experiențială, predarea interdisciplinară de tip STEAM, învățarea colaborativă /în grupuri mici, abordări actuale care poziționează copilul în centrul învățării;
 • interesul și motivația profesorului de a învăța să utilizeze programe care să îmbunătățească actul de predare-învățare, facilitând motivația pentru învățare a copilului, participarea lui activă la propria învățare, prin utilizarea unor noi platforme educaționale, preluând informații legate de utilizarea în siguranță a acestor resurse împreună;
 • însușirea unor cunoștințe și abilități de utilizare a unor programe, softuri educaționale care dezvoltă și capacitatea profesorilor de a crea materiale și resurse digitale pentru predare și evaluare, dând posibilitatea realizării unor activități noi, întotdeauna diferite, actualizate , adecvate cu realitatea educațională de astăzi.
 • integrarea în curriculum a experienței dobândită prin proiectele europene. Pe planul implementării dimensiunii europene:
 • valorizarea în cadrul activităților cu copiii a diversității culturale din Uniunea Europeană;
 • formarea tinerei generații în spiritul cetățeniei active și a competențelor civice, promovarea echității și non-discriminării;
 • înțelegerea valorilor fundamentale, a competențelor interculturale, a spiritului activ, participativ şi tolerant, precum şi valorificarea cadrului educațional în spiritul diversității, egalității de șanse, promovării identității și cetățeniei;
 • necesitatea promovării educației multiculturale prin proiectele europene.

Și pentru că, această Acreditare Erasmus+ 2020-2027, reprezintă o imensă oportunitate pentru grădinița noastră, pe care am denumit-o noi, printr-o sintagmă “Educație pentru viitor”, ne-am propus pentru acest an școlar 2022-2023, de a dezvolta organizația prin formare și schimb de experiență la nivel european, urmând să realizăm activități de tip job shadowing sau cursuri structurate pentru șase profesori, potrivit contractului de finanțare aprobat 2022-1RO01-KA121-SCH-000064431, program finanțat de Uniunea Europeană. Astfel, profesorii noștri din cadrul organizației preșcolare vor realiza mobilități de formare în organizații la nivel european în vederea îndeplinirii obiectivelor noastre Erasmus+, stabilite pentru întreaga perioadă pentru care am obținut Acreditarea Erasmus+ 2020-2027, precum: creșterea competențelor de utilizare a tablei interactive în procesul de învățare a profesorilor participanți prin activități de job shadowing, îmbunătățirea metodelor și instrumentelor inovative folosite în învățarea experiențială de tip STEAM, creșterea nivelului de pregătire al profesorilor participanți la formare privind dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor cu CES prin intermediul activităților plastice sau arte combinate, creșterea competențelor profesionale pe tema diversificării contextelor de învățare nonformală, pentru îmbunătățirea abilităților promovate de curriculum, formarea profesorilor în vederea creșterii competențelor sociale și civice care să conducă la dezvoltarea unor comportamente prosociale dezirabile în rândul copiilor, promovând valorile europene și, nu în ultimul rând, perfecționarea profesorilor în vederea valorizării inteligenței socio-emoțională a copiilor în contexte incluzive, prin strategii cross-curriculare.

În urma acestor mobilități pe care le vom realiza în acest an școlar 2022-2023, ne dorim ca la întoarcerea în țară să diseminăm tot ceea ce vom învăța către alți profesori, să împărtășim aceste experiențe ce vor fi asimilate de către cadrele didactice participante, în vederea realizării unui proces instructiv educativ modern, conectat permanent la realitatea educațională de astăzi, pentru a răspunde trebuințelor, nevoilor actuale, multiple ale copiilor din societatea de astăzi.

* * *

prof: Badea Ioana Carina, prof. Proteasa Loredana – Grădinița „Floare albastră”, sector 4, București

 

prof. Ioana Carina Badea

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 207 Floare Albastră (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.badea

Articole asemănătoare