Metode și instrumente în educația elevilor cu dislexie. Abordări eficiente pentru dezvoltarea abilităților de citire și scriere

Dislexia este o tulburare de învățare care poate afecta abilitățile de citire și scriere ale elevilor. Pentru a sprijini dezvoltarea acestor abilități, există o varietate de metode și instrumente eficiente care pot fi utilizate. Metodele și instrumentele pot ajuta elevii cu dislexie să-și depășească dificultățile și să atingă succesul în învățare.

Una dintre cele mai eficiente metode pentru elevii cu dislexie este abordarea fonologică. Această metodă se concentrează pe dezvoltarea conștiinței fonologice, adică abilitatea de a recunoaște și a manipula sunetele din cuvinte. Elevii pot învăța să asocieze sunetele cu literele corespunzătoare și să le combine pentru a forma cuvinte. Exercițiile de identificare a sunetelor, de segmentare și de unire a sunetelor pot fi utilizate pentru a îmbunătăți abilitățile fonologice ale elevilor.

Abordarea multisenzorială implică utilizarea mai multor simțuri în procesul de învățare. Elevii cu dislexie pot beneficia de utilizarea instrumentelor și tehnicilor care implică simțurile vizual, auditiv și kinestezic. De exemplu, utilizarea alfabetului mobil, a literelor texturate sau a jocurilor interactive poate ajuta elevii să-și dezvolte abilitățile de citire și scriere. Integrarea simțurilor în procesul de învățare îmbunătățește capacitatea de înțelegere a cuvintelor și facilitează procesul de citire și scriere.

Tehnologia asistivă joacă un rol important în sprijinirea elevilor cu dislexie. Există o gamă largă de aplicații și programe software care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți abilitățile de citire și scriere ale acestor elevi. Aplicațiile de recunoaștere vocală permit transcrierea textului vorbit în text scris, facilitând astfel procesul de scriere. Programele de citire cuvânt cu cuvânt și instrumentele de evidențiere a textului ajută elevii să se concentreze și să înțeleagă mai bine ceea ce citesc. Utilizarea tehnologiei asistive poate fi un suport valoros pentru elevii cu dislexie în dezvoltarea abilităților lor de citire și scriere.

Un alt aspect esențial în sprijinirea elevilor cu dislexie este suportul individualizat. Profesorii și specialiștii în educație specială pot lucra îndeaproape cu elevii pentru a identifica nevoile specifice și a adapta strategiile și materialele de învățare în consecință. Aceasta poate include acordarea de timp suplimentar pentru citirea și scrierea examenelor, utilizarea unui text cu fonturi mai mari sau cu spațiere mai mare și oferirea de instruire și ghidare personalizate pentru a sprijini progresul elevilor cu dislexie.

Pe lângă metodele și instrumentele menționate anterior, sprijinul emoțional și încrederea în sine sunt aspecte esențiale pentru succesul elevilor cu dislexie. Acești elevi pot experimenta frustrare și stres în procesul de învățare, iar un mediu de sprijin este crucial pentru a le oferi suportul necesar. Părinții, profesorii și specialiștii în educația specială pot oferi încurajare constantă și susținere emoțională pentru a îmbunătăți stima de sine și pentru a-i ajuta pe acești elevi să-și dezvolte încrederea în propriile abilități.

Metoda sintezei și analizei implică împărțirea cuvintelor în componente mai mici, cum ar fi silabe sau sunete. Elevii pot învăța să identifice și să combine aceste componente pentru a citi și a forma cuvinte. Exercițiile de descompunere și recompunere a cuvintelor pot ajuta la îmbunătățirea abilităților de citire și scriere ale elevilor cu dislexie.

Metoda ghidajului vizual implică utilizarea unor instrumente precum barele de ghidaj sau markerii de text pentru a ajuta elevii să urmărească și să se concentreze pe linia de citire. Aceste instrumente pot fi plasate sub cuvinte sau sub linii întregi de text pentru a oferi un suport vizual și pentru a reduce dificultățile de urmărire a textului.

Folosirea textului vorbit poate fi de mare ajutor pentru elevii cu dislexie. Aceștia pot beneficia de înregistrări audio ale textelor pe care le studiază sau de programe de citire cu voce tare. Ascultarea textului în timp ce urmăresc cuvintele pe pagină îi poate ajuta să își îmbunătățească abilitățile de înțelegere a textului și de pronunțare corectă.

Elevii cu dislexie pot avea dificultăți în organizarea și înțelegerea informațiilor. Utilizarea schemelor, diagramelor sau a notițelor grafice poate fi de ajutor în structurarea și vizualizarea informațiilor. Aceste instrumente pot facilita înțelegerea și memorarea conținutului și pot oferi o structură clară pentru elevii cu dislexie.

Acești elevi pot beneficia și de sprijinul colegilor și al familiei. Grupurile de sprijin pentru elevii cu dislexie, împărtășirea experiențelor și încurajarea reciprocă pot crea un mediu de învățare pozitiv și stimulant. De asemenea, educarea colegilor de clasă și a cadrelor didactice despre dislexie poate ajuta la crearea unei atmosfere de înțelegere și sprijin în școală.

Elevii cu dislexie pot beneficia de o varietate de metode și instrumente pentru a sprijini dezvoltarea abilităților de citire și scriere. Metodele fonologice și multisenzoriale ajută la dezvoltarea abilităților de recunoaștere a literelor și sunetelor, în timp ce tehnologia asistivă facilitează procesul de învățare. Suportul individualizat și sprijinul emoțional completează aceste metode și instrumente, creând un mediu favorabil pentru succesul academic al elevilor cu dislexie. Prin implementarea acestor strategii și prin colaborarea între părinți, profesori și specialiști în educația specială, elevii cu dislexie pot realiza progrese semnificative și pot atinge succesul în învățare.

Bibliografie
1. Berninger, V. W., & Richards, T. L. (Eds.). (2002). Brain literacy for educators and psychologists. Academic Press.
2. Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2003). A definition of dyslexia. Annals of Dyslexia, 53(1), 1-14.
3. Moats, L. C. (2009). Overcoming dyslexia: Evidence-based approaches for reading, writing, and spelling. Brookes Publishing.
4. Reid, G. (2016). Dyslexia: A complete guide for parents and those who help them. John Wiley & Sons.
5. Shaywitz, S. E. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading problems at any level. Vintage Books.
6. Silverman, R. D., & Hines, R. J. (2009). The everything parent’s guide to children with dyslexia: Learn the key signs of dyslexia and find the best treatment options for your child. Adams Media.

 

prof. Erzsébet Harai

Școala Gimnazială Nr. 1, Zăbala (Covasna) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/erzsebet.harai

Articole asemănătoare