Despre educația nonformală

Cum am putea să împlinim ceea ce filozoful grec Aristotel ne-a transmis prin cugetarea „A educa mintea fără a educa inima nu înseamnă educație.”? Consider că un profesor dedicat poate schimbă micul sau univers, investind iubire, timp și înțelegere în relaționarea cu elevii săi. Îmbinând cu măiestrie educația formală cu educația nonformală, profesorul poate cultiva abilitatea elevilor de a continua procesul de formare și după terminarea școlii, aceștia înțelegând rolul și prețuind experiențele de învățare nonformale și informale.

În acest material, ne îndreptăm asupra educației nonformale, care este o educație complementară educației formale. Educația nonformală este reprezentată de activitățile opționale, de activitățile extracurriculare, vizând educația pentru sănătate sau pentru timpul liber. În această sferă se încadrează excursiile și taberele tematice (de limba engleză, echitație, cercetași, orientare turistică, de instrumente muzicale, de religie etc.), formațiile cultural-artistice (teatru, dans modern, dans popular, karaoke, muzică, festivități școlare), baluri tematice (Halloween, Be Green!, Valentine’s Day, Balul primăverii, Balul bobocilor, Balul absolvenților), clubul de debate, activități de voluntariat (maraton, colectare de fonduri pentru categorii sociale dezavantajate), competiții sportive, voluntariat la Crucea Roșie, vizionare de piese de teatru, filme, expoziții, vizite la biblioteca și la muzee, participare la programele de limba engleză, dans, educație plastică și artistică, șah, sporturi individuale sau de echipa din cadrul proiectelor de genul „Școală de vara”, participare la proiecte Erasmus+, cu finanțare din fonduri europene (mobilități, realizare de site-uri, bloguri, postere, expoziții), participare la proiecte eTwinning, de colaborare cu elevii din țări europene.

Activitățile din sfera educației nonformale sunt atractive deoarece au un caracter opțional, sunt selectate în funcție de interesele și aptitudinile elevilor, nu presupun evaluări formale iar cadrele didactice joacă rolurile mai discret.

Beneficiile educației nonformale sunt formarea personalității elevului prin cultivarea empatiei, altruismului, socializării, fair-play-ului, cooperării, negocierii, simțului artistic pe de o parte, iar pe de altă parte recreerea și destinderea elevilor prin participarea elevilor la activități extracurriculare pe care le-au selectat în funcție de interesele lor, menținerea capacității de efort prin asigurarea odihnei active (ex. școala de vară, excursiile și taberele din vacanțe).

A te dezvolta complex ca elev nu înseamnă doar a frecvența consecvent cursurile, ci și a te implica, cu pasiune, în activitățile extrașcolare. Astfel, așa cum a afirmat Martin Luther King Jr., „inteligența plus caracterul este scopul adevăratei educații”.

 

prof. Dana-Magdalena Udrea

Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Brăila (Brăila) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/dana.udrea

Articole asemănătoare