Meseriile viitorului

În perioada septembrie 2016 – noiembrie 2017 am participat la o serie de cursuri online oferite de proiectul Space Awareness (www.space-awareness.org/ro/) pe platforma European Schoolnet Academy (www.europeanschoolnetacademy.eu).
Space Awareness este un proiect care reunește 30 de parteneri din Europa, Africa și Asia. Proiectul are ca scop atragerea tinerilor către științele spațiale prin oferirea de resurse educative gratuite, articole despre meserii și spațiu, seminarii online și webinarii.

De asemenea, proiectul susține printr-un kit de patrimoniu islamic, toleranța și incluziunea altor culturi.
Proiectul Space Awareness se găsește în lista proiectelor din comunitatea Scientix (scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=448532). Scientix (www.scientix.eu) este comunitatea pentru educația științifică din Europa. Aici sunt mai mult de 800 de materiale care pot fi utilizate la orele de matematică şi ştiinţe. Mai mult de 5000 de profesori europeni de ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică împărtăşesc experimentele lor favorite de la clasă pe scientix.eu. La fiecare 6 luni sunt trimise către scientix.eu circa 500 de cereri de traducere a materialelor educaţionale şi resurse pentru orele de matematică şi ştiinţe.

Pe scientix.eu, sute de profesori participă la perfecţionări, întâlniri online, cursuri moodle şi conferinţe. In cadrul acestor cursuri, pe lângă noțiuni de astronomie, au fost prezentate și materiale ce pot fi utilizate la clasă atît la orele din aria curriculară Matematică și Științe cât și în orele de consiliere și orientare școlară. Astfel, pe baza acestor materiale se poate realiza o prezentare a unor meserii necesare pentru explorarea spațiului cosmic: astrobiolog, astrochimis, astrofizician dar și meserii care la prima vedere nu au nimic în comun cu studiul Spațiului Cosmic: meteorolog, designer, psiholog, avocat. Aceste meserii sunt prezentate pe larg, fiind insoțite de interviuri ale unor personalități în domeniu pe site-ul proiectului Space awareness.

În activitatea pe care am organizat-o la dirigenție pe această temă, elevii au vizionat o prezentare a acestor meserii. Astfel elevii au fost informați , au fost introduși în subiectul activității. Apoi, am cerut elevilor să redea printr-un poster specificul fiecărei meserii. Elevii, grupați pe echipe, au vizionat materialele corespunzătoare meseriei alese pentru a fi redată printr-un poster, familiarizându-se cu specificul acestor meserii. Studiind resursele www.space-awareness.org/ro/careers/ au descoperit competențele necesare cât și traseul școlar, de instruire pentru a avea o astfel demeserie . Interviurile vizionate sunt exemple demne de urmat, observând că atât bărbați cât și femei pot avea una dintre aceste meserii. Posterele realizate au fost expuse într-o expoziție informativă pe holul școlii. Astfel , elevii altor clase au fost incitați să cunoască mai în detaliu aceste meserii, trezindu-le interesul, curiozitatea și imaginația.

În ora următoare, am organizat un joc de cărți despre meseriile Spațiului Cosmic. Fiecare elev a realizat o carte de joc corespunzătoare unei meserii din cele analizate în ora anterioară.  Apoi, fiecare elev prezenta competențe și materii necesare studiului pentru a obține meseria respectivă, fără a numi meseria . Ceilalți elevi notau în fișa proprie, numele meseriei prezentate de colegii lor. La sfârșit se numărau meseriile ghicite. Cine a ghicit cele mai multe meserii a fost declarat câștigător. Astfel, elevii, intr-un mod plăcut, repetitiv, au consolidat cunoștințe despre meseriile Spațiului cosmic.

Consider că astfel de activități sunt necesare pentru realizarea unei orientări școlare și profesionale spre meserii din domeniul STEM, domeniu în care există o cerere din ce în ce mai mare de forță de muncă specializată.

prof. Anamaria Corina Golumbeanu

Şcoala Gimnazială Ion Ţuculescu, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anamaria.golumbeanu

Articole asemănătoare