„Medicii de mâine!” Rolul matematicii în formarea medicului de mâine

Plecând de la faptul real că matematica este „aerul” științelor, este permanent prezentă în viața de zi cu zi, este centrul „globului științelor” – pătrunde în spațial artistic, în lumina culorii, vizualului, al frumosului, armoniei și utilului, răspundem la întrebarea: „De ce trebuie să învățăm MATEMATICĂ?”.
Prin modul de abordare a matematicii, urmărim să formăm și dezvoltăm competențe utile tânărului educabil, să motivăm studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viața socială și formarea profesională durabilă.

„Azi facem matematica ce va fi folosită mâine, mai ales poimâine. Că dacă nu am face-o azi, va trebui să o importăm poimâine!” – Grigore C. Moisil

Matematica – o știință veche ,din antichitate,  a „trezit” și formulat diferite probleme, studii, cercetări, curiozități și paradoxuri!
Matematica, ştiinţele şi tehnologia, cu aplicaţii în viaţa de zi cu zi, permit explicarea lumii înconjurătoare şi oferă elevului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra acesteia, în funcţie de propriile nevoi, dorinţe și aspirații!

Pentru a se integra socio-profesional şi a atinge succesul în viaţa personală, absolvenţii sunt puşi în situaţia de a face conexiuni, de a utiliza în contexte noi, într-un mod integrat ceea ce au învăţat pe parcursul şcolarizării lor.

Se poate spune că matematica este o „regină” a cunoașterii. Ea domnește peste celelalte discipline școlare, profesii, datorită faptului că dezvoltă gândirea logico-divergentă, creativitatea, inovația, analiza, abilități și atitudini utile în orice domeniu de activitate.

Cum ne ajută matematica dacă vom fi medici?

Pentru ca o fractură de tibie să fie vindecată, medicul se va folosi de o tijă metalică pe care o va fixa cu niște șuruburi. În tot acest proces este nevoie de precizie, de multe cunoștințe, dar mai ales de viziune. Matematica, prin „magia” ei, în situația fracturii de mai sus, ajută, prin exactitate, prin calcul corect, prin măsurători precise, la obținerea unui rezultat foarte bun conducând spre o reușită benefică omului –  fiecare milimetru sau picometru contează și are consecințe în timp!

De asemenea, tehnologiile medicale moderne se folosesc de grafice, reprezentări și interpretări – studiate și formate la analiză matematică, geometrie și trigonometrie. Un bun exemplu ar fi electrocardiograma (EKG), tehnologie ce înregistrează grafic variațiile cu potențial electric ce iau naștere la suprafața corpului datorită activității cardiace.

În imaginea unei EKG, graficul seamănă foarte mult cu graficul funcției sinusoidale și cu variația semnalului de curent alternativ. La nivelul țesutului miocardic, excitația este inițiată într-un punct și se propagă de la o celulă la alta. Limita dintre porțiunea activată devine electronegativă, iar cealaltă rămâne electropozitivă.

O altă aplicație a matematicii este Triunghiul lui Einthoven. Willem Einthoven folosește acest triunghi pentru a împărți zonele electronegative și cele electropozitive. De aceea, medicii „de astăzi și de mâine” pot folosi aceste tehnologii descoperite și utilizate  doar cu ajutorul  matematicii, ajungând la rezultate foarte bune!

Folosind procesul natural de formare şi desfacere a legăturilor dintre lanţurile de ADN, cercetătorii de la Caltech au dezvoltat o metodă nouă de a transforma aceste molecule în calculatoare. Conceptul deschide drumul spre o serie de posibile circuite construite în întregime din ADN, capabile să rezolve probleme matematice de bază.

Matematica trebuie studiată, înțeleasă și aplicată corect astăzi pentru… un viitor sănătos!

BIBLIOGRAFIE:
1. CNEE – Studiul dintre curriculum, competenţe, motivaţie, învǎţare şi rezultate şcolare, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 2012;
2. Ciolan, L. – Învǎţarea integratǎ. Fundamente pentru curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, 2008;
3. en.wikipedia.org/wiki/List_of_educational_software#Mathematics

 

prof. Daniela-Nadia Taclit

Colegiul Național Radu Greceanu, Slatina (Olt) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.taclit

Articole asemănătoare