Matematică la grupa mică

Curriculumul pentru educație timpurie enumeră o serie de posibile comportamente manifeste ce aparțin domeniul Știință (Activități matematice) în cadrul domeniului Dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii. Aceste activități sunt obligatorii, se desfășoară pe tot parcursul anului și pot fi de predare, consolidare, verificare/ evaluare.

Vechiul curriculum menționa că la grupa mică sunt desfășurate șapte activități obligatorii, pe domenii experiențiale, pe săptămână, dintre care una era de matematică. Curriculumul care a intrat în vigoare în 2019 nu impune un anumit număr de activități obligatorii, lăsând posibilitatea educatoarelor să realizeze câte activități de sine stătătoare/ independente sau integrate consideră necesare conform nivelului și ritmului grupei.

Pe parcursul unui an școlar, cadrul didactic în activitățile matematice urmărește recunoașterea, alcătuirea și denumirea corectă a grupelor, perceperea relațiilor cantitative, a relațiilor spațiale, antrenarea unor procese psihice precum gândirea, atenția etc.

La grupa mică, pentru o accesibilizare mai ușoară a terminologiei de către copii, specialiștii recomanda utilizarea termenului de grupă de obiecte, însă îl mai puteți întâlni prin didactici și sub formă de mulțime de obiecte/ elemente sau căsuța obiectelor/ elementelor. Activitățile matematice se pot desfășura sub forma următoarelor mijloace de realizare:

 • exerciții cu material individual;
 • jocuri didactice;
 • jocuri logico-matematice.

Pentru o bună realizare a acestora, educatoarea poate folosi următoarele metode: explicația, demonstrația, exercițiul, conversația, problematizarea, algoritmizarea, observația etc.

Pentru realizarea demonstrației poate fi utilizat două tipuri de materiale: demonstrative (folosit de educatoare-obiecte, jucării) și simbolice (jetoane).

Utilizarea problematizării impune respectarea unor pași, respectiv:

 • organizarea situației-problemă;
 • formularea sarcinilor;
 • dirijarea copiilor în descoperirea soluției;
 • sistematizarea și fixarea cunoștințelor dobândite prin rezolvarea sarcinii.

Exercițiile pot fi de mai multe tipuri:

 • exerciții de grupare;
 • exerciții de separare și triere;
 • exerciții de înlocuire;
 • exerciții de completare, ordonare și clasificare.

Pe baza celor expuse, evidențiem în cele ce urmează o planificare orientativă a activităților matematice pentru grupa mică.

Planificare orientativă – grupa mică

a. Recunoașterea grupelor de obiecte și jucării din mediul apropiat (sala de grupă) X2
b. Perceperea și denumirea corectă a grupelor de obiecte și a însușirii caracteristice a acestora: culoarea-roșu, albastru X1
c. Perceperea corectă a dimensiunilor obiectelor (mare, mic) și denumirea grupelor de obiecte constituite pe baza lor X2
d. Alcătuirea în mod individual a unor grupe de obiecte (jucării, imagini) după însușiri caracteristice (formă, mărime, culoare) X9
*3 activități-formă, 3 activități-culoare, 3 activități-mărime;
e. Alcătuirea de grupe cu un singur obiect/ mai multe obiecte. X2
f. Compararea a câte două grupe de obiecte pentru aprecierea globală a cantității X2
g. Perceperea relațiilor spațiale dintre grupele de obiecte (pe, sub, sus, jos, lângă, în față, în spate) X1
h. Formarea grupelor după însușirii caracteristice și așezarea acestora în diferite poziții spațiale X2
i. Așezarea obiectelor într-un șir, alternând forme, mărimi sau culori X3
j. Familiarizarea copiilor cu figurile geometrice cu însușirile de culoare și de mărimeX2
k. Formarea grupelor de figuri geometrice după însușiri (culoare, mărime) X4
l. Verificarea performanțelor dobândite X2
*Notă: -X1, X2, etc. reprezintă numărul de activități pe care ați putea să le desfășurați.

Bibliografie
1. Antonovici S., Matematică în grădiniță, Editura DPH, București, 2016.
2. MEN, Programa activității instructiv-educative în grădinița de copii și în cadrul organizației „Șoimii Patriei”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.

 

prof. Nicoleta Stan

Grădinița cu Program Prelungit Voinicel, Călărași (Călărași) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.stan2

Articole asemănătoare