Lectura și interdisciplinaritatea

Am privit întotdeauna activitatea de lectură ca pe ceva esențial în viața mea, atât din punct de vedere al persoanei mereu în căutare de cunoaștere, cât și în calitate de dascăl, de om al cuvântului, al literelor. Ca profesor de Limba și literatură română, consider că lectura este primordială nu doar în dezvoltarea imaginației și creativității elevului și a viitorului adult, dar și în dezvoltarea limbajului.

Dezvoltarea gustului pentru lectura de plăcere în rândul elevilor se face prin lectura literară insuflată încă din clasele primare. În momentul în care elevul este captat de un text literar, va începe să caute singur, mai apoi sub îndrumarea profesorului, acele lecturi care să-l transpună în mii de lumi și ipostaze.

Deseori, în încercarea mea de a realiza împreună cu elevii comprehensiunea unui text literar, fac referire la cunoștințe pe care aceștia le au din cadrul mai multor discipline școlare. Cel mai adesea, în special pentru comprehensiunea textelor lirice, fac referire la educația plastică și la educația socială.

Pe baza oricărui text studiat sau lecturat de plăcere, se pot face conexiuni între mai multe discipline școlare, elevii reușind astfel să își dezvolte competențe de asociere ale unui text literar cu diverse opere plastice, să extragă și să asocieze anumite valori culturale, morale sau sociale din textele literare și să le compare cu propria experiență de viață.

Consider că prin interdisciplinaritate, elevilor le este mult mai ușor să învețe, să rețină, să-și dezvolte competențele-cheie și pe cele prevăzute în programele școlare în vigoare.

De asemenea, am observat o mai mare implicare din partea elevilor atunci când le propun abordarea unui text literar din perspectivă interdisciplinară, probabil și datorită faptului că acest lucru presupune implicit și utilizarea metodelor activ-participative de care elevii sub pur și simplu fascinați. Cel mai adesea, la finalul abordării unui text literar, folosesc metoda Turul Galeriei, ca metodă de evaluare, iar elevii sunt pregătiți să-și prezinte în fața colegilor produsele realizate pe baza comprehensiunii textului literar respectiv (desene, machete, schițe, picturi).

Ca metode de predare-învățare utilizate în comprehensiunea textului literar, utilizez foarte des lectura predictivă, în special atunci când abordăm texte narative. Interdisciplinaritatea intervine în momentul în care elevii trebuie să extragă emoțiile și valorile abordate în textele literare, când asociază un text literar cu o pictură sau un desen, realizând în același timp chiar și o lectură a imaginii, nu doar a textului literar. Spre exemplu, în abordarea pastelului „Iarna” de Vasile Alecsandri, elevii, după lectura-model realizată de către profesor, vor realiza și o lectură proprie, apoi vor identifica emoțiile surprinse în text, valorile culturale, vor asocia descrierea întâlnită în text cu locul natal etc.

 

prof. Daniela-Paraschiva Danka

Școala Gimnazială, Roșia (Sibiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.danka

Articole asemănătoare