Lectura în viața copilului

Lectura este o activitate vitală pentru orice ființă umană, dar în mod special pentru un elev, care, prin contactul nemijlocit cu textul, se formează şi se informează. În ultimii ani, în era computerelor, pasiunea  elevilor pentru lectură, mai ales din cartea tipărită, şi-a diminuat  intensitatea, cititul cărților a pierdut teren în concurența cu mijloacele audio-vizuale.

„Cartea face omul-om ca altoiul pomul-pom.” (proverb românesc)

Cea mai bună modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu cărţile sunt lecturile bunicilor sau ale părinţilor,  de obicei, înainte de culcare.  Conform unei cercetari din 2019, copiii cărora părinții le citesc în mod regulat în primii 5 ani de viață, au un vocabular cu 1,4 milioane de cuvinte mai bogat decât copiii cărora părinții nu le citesc. Când copilul se apropie mai devreme de lectură, efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, al comportamentului şi al socializării vor fi mai durabile. În familie se pot observa plăcerea şi nerăbdarea copiilor așteptând momentul lecturii. La primele contacte cu lectura, copiilor li se citesc povestiri în imagini viu colorate, apoi basme, poezii care, la un moment dat vor fi cunoscute în cele mai mici amănunte.

„Lectura joacă un rol important în viaţa copiilor, un rol mai mare decât în viaţa celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată viaţa şi influenţează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărţile pe care le citesc, copiii îşi formează o anumită concepţie asupra lumii, cărţile formează la ei anumite norme de conduită.” (Nicolae Iorga)

Este bine cunoscută importanţa lecturilor literare la vârsta şcolarǎ mica. Lectura îmbogǎţeşte orizontul de culturǎ al elevilor, le oferǎ exemple de conduitǎ moralǎ, le dezvoltǎ gândirea, imaginaţia, dezvoltă capacitatea de atenție și de concentrare, capacitatea de comunicare.

În şcoală, lectura devine calea directă pentru exprimarea cu claritate şi precizie a propriilor idei, iar părinţilor le revine sarcina de a pune la dispoziţia copiilor cărţi, de a le crea propria bibliotecă acasă. Fiecare părinte va căuta mai întâi  să-l apropie pe copil de cărţile care i-au încântat propria copilărie, apoi va urmări lecturile recomandate de şcoală. În perioada şcolară mică interesul copiilor este îndreptat către povestirile cu subiecte din viaţa reală, basme, legende, povestiri istorice, fabule, povestiri ştiinţifico-fantastice, romane-scrise anume pentru copii. La această vârstă, elevii nu şi-au format o citire fluentă. Dar, chiar şi aşa, mulţi copii acceptă să citească, mai ales textele ilustrate.

Este important, în primul rând, ca elevii să ştie cum trebuie să abordeze lectura în diferite situaţii. Astfel, o carte se poate studia-manualele sau se poate citi doar-operele literare. La fel de important este şi ca din lectura oricărei cărţi să se poată învăţa ceva.

Pentru a-i determina pe copii să devină pasionaţi ai cititului este necesar să se formeze gustul pentru lectură. Odată format, gustul pentru lectură se poate transforma într-o pasiune. Această pasiune, formată în perioada copilăriei, poate să se resimtă toată viaţa.
“O poftă nesătulă mă stăpâneşte şi, până azi, n-am putut şi nici n-am vrut să-i rezist. Vrei să şii felul răului de care sufăr? Nu pot să mă satur de cărţi!…Cărţile…desfătează până în măduva oaselor. Grăiesc cu noi; ne dau sfaturi. Se unesc cu noi prin legăturile unei familiarităţi vii şi pătrunzătoare. O carte nu se mulţumeşte să se strecoare în intimitatea cititorului său, oricare carte creează dorinţa unei alteia.” (Petrarca) O carte îți deschide ușa către alte cărţi. Din toate cărţile putem învăţa câte ceva. Cartea îţi dă prilejul să te oprești câtă vreme doreşti asupra unui pasaj ori să te întorci la altul peste care ai sărit sau l-ai parcurs în grabă, să meditezi asupra lecturii, iar după ce ai terminat-o poţi să o reciteşi oricând.

Pasiunea elevilor pentru citit este un mare câştig pentru pentru familiile acestora, pentru profesori şi mai ales pentru cititori. Această pasiune e bine să fie încurajată şi susţinută, însă, în măsura în care nu afectează studiul. Este important ca pasiunea pentru lectură să se împletească cu asimilarea noţiunilor fundamentale ale culturii. Lectura sistematică şi bine îndrumată îi ajută pe elevi să-şi lărgească orizontul cunoştinţelor, să asimileze mai uşor, să-şi dezvolte gândirea şi limbajul. În şcoală, lectura apare ca o activitate intelectuală de bază a elevului, desfășurată în cadrul tuturor disciplinelor școlare, dar formarea competenţei de lectură devine prioritară în cadrul disciplinelor cuprinse în aria curriculară „Limbă și comunicare”.

Unul dintre obiectivele fundamentale ale orelor de limba şi literatura română îl constituie formarea şi cultivarea gustului pentru lectură. A înţelege literatura înseamnă a avea puterea de a raporta impresiile, trăirile autorului la propria experienţă de viaţă, a stabili legături cu simţămintele şi emoţiile pe care le generează lectura cărţii. Succesul în lectura particulară a elevilor este asigurat în mod deosebit de capacitatea elevilor de a înţelege,  prin efort propriu, mesajul celor citite. Se poate ca elevul să nu fie conştient de rolul pe care lectura îl are în formarea și dezvoltarea sa. Aici intervin cadrele didactice şi familia care se pot implica în organizarea timpului din afara programului şcolar.

Scopul lecturii este acela de a forma un om capabil sã înţeleagã lumea din jurul sãu, sã comunice şi sã interacţioneze cu cei din jur, exprimându-şi gânduri, stãri, opinii, sã fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om. Pentru îmbunătăţirea competenţelor de lectură la copii, trebuie avută în vedere calitatea receptării şi plusul pe care conţinutul îl aduce în sfera simţului şi gustului estetic, al dragostei pentru lectură.

Am obișnuit în ultimii ani să recomand copiilor lecturi din autori ai ,,ultimului val”. Am observat că le plac benzile desenate și anime-urile. Am conceput o fișă de lectură în care micuții cititori să facă notițe în legătură cu lecturile citite. Această fișă de lectură pot constitui punct de plecare pentru diverse activități de comunicare. Fișa este concepută în format A5, iar  pe parcursul unui an școlar, toate fișele completate se leagă într-o „carte a cărților citite”.

Bibliografie

* Gheorghe A., Negreanu A., Pavelea D., – “ Şcoala şi familia”, Ed. “Gheorghe Cârţu Alexandru”, Craiova, 2005
* Norel M. – “Metodica predării limbii şi literaturii române în ciclul primar”, Braşov, 2010
* Vianu T., – “Jurnalul”, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1961
* https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/cititul-ofera-beneficii-extraordinare-pentru-copii-si-parinti
* corneliaviju.blogspot.com/2014/10/lectura-obiective-si-finalitati.html
* https://limbaromana.md/index.php?go=articole

 

prof. Cornelia Adela Boariu

Școala Gimnazială, Botiz (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adela.boariu

Articole asemănătoare