Le français en images – curs opțional pentru clasa a VI-a, L2

Cursul opțional de limba franceză «Le français en images» își propune dezvoltarea competentelor de comunicare orală și scrisă, într- o maniera jucăușă, atractivă, conform cu nivelul de cunoștințe al elevilor cărora li se adresează. Materialele folosite la aceasta ora vor fi predominant vizuale (fotografii, imagini, pliante, hărți, benzi desenate, etc). Acestea dezvolta spiritul de observație, stimulează creativitatea, îi motivează pe elevi să învețe limba franceza și… altfel.

Activitățile desfășurate în cadrul acestui opțional vor contribui la dezvoltarea spontaneității, a imaginației sau a gândirii creative a elevilor. Aceștia nu vor învăța doar cuvinte/expresii in franceza, ci vor dobândi încredere în abilitățile lor de a comunica (scris/ oral) în limba franceză, descoperind in același timp și o altă cultură și civilizație decât cea maternă.

Competențe generale: înțelegerea unui mesaj oral, producerea unui mesaj oral, înțelegerea unui mesaj scris, producerea unui mesaj scris.

Competențe specifice:

  • Identificarea sensului global al unui document vizual
  • Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un document vizual
  • Recunoașterea temei unui text, pe bază de titlu şi/ sau imagini însoțitoare
  • Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare uzuală
  • Prezentarea, în propoziţii simple, de oameni, locuri, activităţi
  • Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare rezolvării unei sarcini de lucru simple
  • Redactarea unor enunţuri simple pentru situaţii uzuale

Conținuturi:
1. Universul personal: – familie, școală, camera
2. Zilele săptămânii, lunile anului, anotimpurile
3. Obiceiuri si tradiții: sărbători tradiționale în Franța
4. Activități din timpul liber: preferințe
5 . Elemente de cultura și civilizație franceză (geografie, simboluri, gastronomie)
6. Incursiune in lumea artistica: personaje îndrăgite din BD, literatura pentru copii, cinematografie

Activități de învățare:
1. Exerciții de descriere orală pe baza de imagini
2. Exerciții de ordonare în ordinea logică a desfășurării unor evenimente
3. Exerciții de completare a textelor însoțite de imagini
4. Exerciții de deducere a conținutului unui text pornind de la imagini
5. Identificarea unor elemente socio-culturale din imagini, fotografii, broșuri, postere
6. Exerciții de localizare a reperelor geografice pe harta
7. Exerciții de identificare a unor informații din texte despre spațiul francez/ francofon
8. Realizarea de instrucțiuni scrise pornind de la broșuri, pliante, hărți, planuri date în prealabil
9.Redactarea de texte pe o temă dată de o imagine
10. Crearea unei broșuri sau a unui ghid turistic/ pliant după modele dat
11. Proiecte in echipa

Instrumente de evaluare
1. Conversația
2. Completare de fise
3. Concursuri
4. Proiect individual sau pe echipa
5. Realizarea unei expoziții cu posterele, afișele, broșurile realizate

Bibliografie/ Sitografie
• Borderie, R, R: éducation à l’image et aux média, Ed, Nathan, Paris, 1997
leszexpertsfle.com/ressources-fle/comment-exploiter-des-images-en-classe/
• https://www.youtube.com/watch?v=KAugWL3TP3k&feature=youtu.be
www.francepodcasts.com/2020/01/29/fiches-de-production-orale-description-image/
fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/rechercher
www.reseau-alpha.org/upload/files/alpha%20emploi_adage%20%281%29.pdf
ro.pinterest.com/oumsakina/fle/
dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/9620/1/ouasti-rachida.pdf
enseigner.tv5monde.com/
www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-81061.php
https://francais.lingolia.com/fr/atelier-decriture/decrire-une-image
fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/grammaire/divers/decrire-une-photo/92552

 

prof. Oana Bold

Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/oana.bold

Articole asemănătoare